Sri Vishnu Ashtakam lyrics in telugu

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in telugu

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in telugu విష్ణుం విశాలారుణపద్మనేత్రంవిభాంతమీశాంబుజయోనిపూజితమ్ |సనాతనం సన్మతిశోధితం పరంపుమాంసమాద్యం సతతం ప్రపద్యే || ౧…
Sri Narayana Stotram lyrics in telugu

Sri Narayana Stotram lyrics in telugu

Sri Narayana Stotram lyrics in telugu మృగశృంగ ఉవాచ-నారాయణాయ నళినాయతలోచనాయనాథాయ పత్రస్థనాయకవాహనాయ |నాళీకసద్మరమణీయభుజాంతరాయనవ్యాంబుదాభరుచిరాయ నమః పరస్మై || ౧…
Varaha Puranam lyrics in telugu

Varaha Puranam lyrics in telugu

Varaha Puranam lyrics in telugu రైభ్య ఉవాచ |గదాధరం విబుధజనైరభిష్టుతంధృతక్షమం క్షుధిత జనార్తినాశనమ్ |శివం విశాలాఽసురసైన్యమర్దనంనమామ్యహం హతసకలాఽశుభం స్మృతౌ…
Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu

Sri Jagannatha Panchakam lyrics in telugu రక్తాంభోరుహదర్పభంజనమహాసౌందర్యనేత్రద్వయంముక్తాహారవిలంబిహేమముకుటం రత్నోజ్జ్వలత్కుండలమ్ |వర్షామేఘసమాననీలవపుషం గ్రైవేయహారాన్వితంపార్శ్వే చక్రధరం ప్రసన్నవదనం నీలాద్రినాథం భజే ||…