Sri Hari Nama Ashtakam lyrics in kannada

Sri Hari Nama Ashtakam lyrics in kannada

Sri Hari Nama Ashtakam lyrics in kannada

images 1 2

ಶ್ರೀಕೇಶವಾಚ್ಯುತ ಮುಕುಂದ ರಥಾಂಗಪಾಣೇ
ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವ ಜನಾರ್ದನ ದಾನವಾರೇ |
ನಾರಾಯಣಾಮರಪತೇ ತ್ರಿಜಗನ್ನಿವಾಸ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೧ ||

ಶ್ರೀದೇವದೇವ ಮಧುಸೂದನ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣೇ
ದಾಮೋದರಾರ್ಣವನಿಕೇತನ ಕೈಟಭಾರೇ |
ವಿಶ್ವಂಭರಾಭರತಭೂಷಿತ ಭೂಮಿಪಾಲ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೨ ||

ಶ್ರೀಪದ್ಮಲೋಚನ ಗದಾಧರ ಪದ್ಮನಾಭ
ಪದ್ಮೇಶ ಪದ್ಮಪದ ಪಾವನ ಪದ್ಮಪಾಣೇ |
ಪೀತಾಂಬರಾಂಬರರುಚೇ ರುಚಿರಾವತಾರ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೩ ||

ಶ್ರೀಕಾಂತ ಕೌಸ್ತುಭಧರಾರ್ತಿಹರಾಽಬ್ಜಪಾಣೇ
ವಿಷ್ಣೋ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಮಹೀಧರ ಧರ್ಮಸೇತೋ |
ವೈಕುಂಠವಾಸ ವಸುಧಾಧಿಪ ವಾಸುದೇವ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೪ ||

ಶ್ರೀನಾರಸಿಂಹ ನರಕಾಂತಕ ಕಾಂತಮೂರ್ತೇ
ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತೇ ಗರುಡವಾಹನ ಶೇಷಶಾಯಿನ್ |
ಕೇಶಿಪ್ರಣಾಶನ ಸುಕೇಶ ಕಿರೀಟಮೌಳೇ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೫ ||

ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಛನ ಸುರರ್ಷಭ ಶಂಖಪಾಣೇ
ಕಲ್ಪಾಂತವಾರಿಧಿವಿಹಾರ ಹರೇ ಮುರಾರೇ |
ಯಜ್ಞೇಶ ಯಜ್ಞಮಯ ಯಜ್ಞಭುಗಾದಿದೇವ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೬ ||

ಶ್ರೀರಾಮ ರಾವಣರಿಪೋ ರಘುವಂಶಕೇತೋ
ಸೀತಾಪತೇ ದಶರಥಾತ್ಮಜ ರಾಜಸಿಂಹ |
ಸುಗ್ರೀವಮಿತ್ರ ಮೃಗವೇಧನ ಚಾಪಪಾಣೇ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೭ ||

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವೃಷ್ಣಿವರ ಯಾದವ ರಾಧಿಕೇಶ
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಣ ಕಂಸವಿನಾಶ ಶೌರೇ |
ಗೋಪಾಲ ವೇಣುಧರ ಪಾಂಡುಸುತೈಕಬಂಧೋ
ಜಿಹ್ವೇ ಜಪೇತಿ ಸತತಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಾಣಿ || ೮ ||

ಇತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಭಗವತಃ ಸತತಂ ನರೋ ಯೋ
ನಾಮಾಂಕಿತಂ ಪಠತಿ ನಿತ್ಯಮನನ್ಯಚೇತಾಃ |
ವಿಷ್ಣೋಃ ಪರಂ ಪದಮುಪೈತಿ ಪುನರ್ನ ಜಾತು
ಮಾತುಃ ಪಯೋಧರರಸಂ ಪಿಬತೀಹ ಸತ್ಯಮ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಸ್ವಾಮಿಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವಿರಚಿತಂ ಹರಿನಾಮಾಷ್ಟಕಮ್ |

lakshmi ashtakam kannada lyrics,vishnu sahasranamam with lyrics,rama mantrava japiso lyrics in kannada,lakshmi ashtkam kannada lyrics,lakshmi ashtkam in kannada,shree hari stotram lyrics,mahalakshmi ashtakam,vishnu sahasranamam kannada lyrics,nityanandakari lyrics in telugu,rama raksha stotra in kannada,nityanandakari varabhayakari lyrics in telugu,mahalakshmi ashtakam lyrics,lakshmi ashtkam kannada bari,jagajjalapalam lyrics,lyrics

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *