Sri Maha Vishnu Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

Sri Maha Vishnu Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

Sri Maha Vishnu Ashtottara Shatanamavali lyrics in kannada

images 5 1

ಓಂ ವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೈಕುಂಠಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗರುಡಧ್ವಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗನ್ನಾಥಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಾಯ ನಮಃ | ೯

ಓಂ ದೈತ್ಯಾಂತಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಧುರಿಪವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯವಾಹನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಾತನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪದ್ಮನಾಭಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹೃಷೀಕೇಶಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸುಧಾಪ್ರದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮಾಧವಾಯ ನಮಃ | ೧೮

ಓಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ್ರೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಪರಾತ್ಪರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವನಮಾಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಯಜ್ಞರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಚಕ್ರಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗದಾಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಉಪೇಂದ್ರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೇಶವಾಯ ನಮಃ | ೨೭

ಓಂ ಹಂಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಮುದ್ರಮಥನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಹರಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬ್ರಹ್ಮಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕೈಟಭಾಸುರಮರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಾಮಜನಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶೇಷಶಾಯಿನೇ ನಮಃ | ೩೬

ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪಾಂಚಜನ್ಯಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಾರ್ಙ್ಗಪಾಣಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಜನಾರ್ದನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೀತಾಂಬರಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರವಿಲೋಚನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮತ್ಸ್ಯರೂಪಾಯ ನಮಃ | ೪೫

ಓಂ ಕೂರ್ಮತನವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ರೋಧರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೃಕೇಸರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಾಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾರ್ಗವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ರಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬಲಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಲ್ಕಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಹಯಾನನಾಯ ನಮಃ | ೫೪

ಓಂ ವಿಶ್ವಂಬರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಿಶುಮಾರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಕರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಕಪಿಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧ್ರುವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುಕುಂದಾಯ ನಮಃ | ೬೩

ಓಂ ದಧಿವಾಮನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧನ್ವಂತರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಕೌಸ್ತುಭಧರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಮುರಾರಾತಯೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅಧೋಕ್ಷಜಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಋಷಭಾಯ ನಮಃ | ೭೨

ಓಂ ಮೋಹಿನೀರೂಪಧಾರಿಣೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸಂಕರ್ಷಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪೃಥವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿಶಾಯಿನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಅನಿರುದ್ಧಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಕ್ತವತ್ಸಲಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಗಜೇಂದ್ರವರದಾಯ ನಮಃ | ೮೧

ಓಂ ತ್ರಿಧಾಮ್ನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭಾವನಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪಸುವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸನಕಾದಿಮುನಿಧ್ಯೇಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಗವತೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಶಂಕರಪ್ರಿಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ನೀಲಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಧರಾಕಾಂತಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವೇದಾತ್ಮನೇ ನಮಃ | ೯೦

ಓಂ ಬಾದರಾಯಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭಾಗೀರಥೀಜನ್ಮಭೂಮಿಪಾದಪದ್ಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಸತಾಂ ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಸ್ವಭುವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಘನಶ್ಯಾಮಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಜಗತ್ಕಾರಣಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಅವ್ಯಯಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಬುದ್ಧಾವತಾರಾಯ ನಮಃ | ೯೯

ಓಂ ಶಾಂತಾತ್ಮನೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಲೀಲಾಮಾನುಷವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದಾಮೋದರಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ವಿರಾಡ್ರೂಪಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಭೂತಭವ್ಯಭವತ್ಪ್ರಭವೇ ನಮಃ |
ಓಂ ಆದಿದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ದೇವದೇವಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಪರಿಪಾಲಕಾಯ ನಮಃ |
ಓಂ ಶ್ರೀಮಹಾವಿಷ್ಣವೇ ನಮಃ | ೧೦೮

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *