Agni Stotram in hindi

Agni Stotram in hindi

Agni Stotram in hindi शान्तिरुवाच ।ओं नमः सर्वभूतानां साधनाय महात्मने ।एकद्विपञ्चधिष्ट्याय राजसूये षडात्मने ॥ १…
Agni Stotram in tamil

Agni Stotram in tamil

Agni Stotram in tamil ஶாந்திருவாச ।ஓம் நம꞉ ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸாத⁴நாய மஹாத்மநே ।ஏகத்³விபஞ்சதி⁴ஷ்ட்யாய ராஜஸூயே ஷடா³த்மநே ॥ 1…
Agni Stotram in kannada

Agni Stotram in kannada

Agni Stotram in kannada ಶಾಂತಿರುವಾಚ |ಓಂ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತಾನಾಂ ಸಾಧನಾಯ ಮಹಾತ್ಮನೇ |ಏಕದ್ವಿಪಂಚಧಿಷ್ಟ್ಯಾಯ ರಾಜಸೂಯೇ ಷಡಾತ್ಮನೇ || ೧…