Sri Hari Nama Ashtakam in hindi

Sri Hari Nama Ashtakam in hindi

Sri Hari Nama Ashtakam in hindi श्रीकेशवाच्युत मुकुन्द रथाङ्गपाणेगोविन्द माधव जनार्दन दानवारे ।नारायणामरपते त्रिजगन्निवासजिह्वे जपेति…
Sri Varadaraja Stotram lyrics in hindi

Sri Varadaraja Stotram lyrics in hindi

Sri Varadaraja Stotram lyrics in hindi श्रीमद्वरदराजेन्द्रः श्रीवत्साङ्कः शुभप्रदः ।तुण्डीरमण्डलोल्लासी तापत्रयनिवारकः ॥ १ ॥ सत्यव्रतक्षेत्रवासी…
Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi

Kalki Stotram lyrics in hindi सुशान्तोवाच ।जय हरेऽमराधीशसेवितंतव पदाम्बुजं भूरिभूषणम् ।कुरु ममाग्रतः साधुसत्कृतंत्यज महामते मोहमात्मनः…