Sri Vishnu Kavacham lyrics in tamil

Sri Vishnu Kavacham lyrics in tamil

Sri Vishnu Kavacham lyrics in tamil அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணுகவசஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய, ப்³ரஹ்மா ருஷி꞉, அனுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉, ஶ்ரீமன்னாராயணோ தே³வதா, ஶ்ரீமன்னாராயணப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே²…
Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada

Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada

Sri Vishnu Kavacham lyrics in kannada ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀವಿಷ್ಣುಕವಚಸ್ತೋತ್ರಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಋಷಿಃ, ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಛನ್ದಃ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣೋ ದೇವತಾ, ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ…
Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu

Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu

Sri Vishnu Kavacham lyrics in telugu అస్య శ్రీవిష్ణుకవచస్తోత్రమహామంత్రస్య, బ్రహ్మా ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛన్దః, శ్రీమన్నారాయణో దేవతా, శ్రీమన్నారాయణప్రసాదసిద్ధ్యర్థే…