Manikarnika ashtakam lyrics in kannada

Manikarnika ashtakam lyrics in kannada

Manikarnika ashtakam lyrics in kannada ತ್ವತ್ತೀರೇ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೇ ಹರಿಹರೌ ಸಾಯುಜ್ಯಮುಕ್ತಿಪ್ರದೌವಾದಂತೌ ಕುರುತಃ ಪರಸ್ಪರಮುಭೌ ಜಂತೋಃ ಪ್ರಯಾಣೋತ್ಸವೇ |ಮದ್ರೂಪೋ ಮನುಜೋಽಯಮಸ್ತು…
Manikarnika ashtakam lyrics in telugu

Manikarnika ashtakam lyrics in telugu

Manikarnika ashtakam lyrics in telugu త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌవాదంతౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జంతోః ప్రయాణోత్సవే |మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు…