Varaha Puranam in tamil

Varaha Puranam in tamil

Varaha Puranam in tamil தே³வா ஊசு꞉ ।நமோ(அ)ஸ்து ஶஶிஸங்காஶ நமஸ்தே ஜக³த꞉ பதே ।நமோ(அ)ஸ்து தே³வரூபாய ஸ்வர்க³மார்க³ப்ரத³ர்ஶக ।கர்மமார்க³ஸ்வரூபாய…