Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत ।हिरण्याक्षमहारक्षोविदारणविचक्षण ॥…