Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi देवा ऊचुः ।नमोऽस्तु शशिसङ्काश नमस्ते जगतः पते ।नमोऽस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शक ।कर्ममार्गस्वरूपाय…