Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil

Yamuna Ashtakam 2 lyrics in tamil க்ருபாபாராவாராம் தபனதனயாம் தாபஶமனீம்முராரிப்ரேயஸ்யாம் ப⁴வப⁴யத³வாம் ப⁴க்திவரதா³ம் |வியஜ்ஜ்வாலோன்முக்தாம் ஶ்ரியமபி ஸுகா²ப்தே꞉ பரிதி³னம்ஸதா³…
Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi

Ashtakam lyrics in hindi मुरारिकायकालिमाललामवारिधारिणीतृणीकृतत्रिविष्टपा त्रिलोकशोकहारिणी ।मनोनुकूलकूलकुञ्जपुञ्जधूतदुर्मदाधुनोतु नो मनोमलं कलिन्दनन्दिनी सदा ॥ १ ॥ मलापहारिवारिपूरिभूरिमण्डितामृताभृशं…