May 21, 2024

Dhruva Krutha Bhagavat Stuti lyrics in tamil

images 2023 12 20T225144.997 2

த்⁴ருவ உவாச |
யோ(அ)ந்த꞉ ப்ரவிஶ்ய மம வாசமிமாம் ப்ரஸுப்தாம்
ஸஞ்ஜீவயத்யகி²லஶக்தித⁴ர꞉ ஸ்வதா⁴ம்னா |
அன்யாம்ஶ்ச ஹஸ்தசரணஶ்ரவணத்வகா³தீ³ன்
ப்ராணான்னமோ ப⁴க³வதே புரூஷாய துப்⁴யம் || 1 ||

ஏகஸ்த்வமேவ ப⁴க³வன்னித³மாத்மஶக்த்யா
மாயாக்²யயோருகு³ணயா மஹதா³த்³யஶேஷம் |
ஸ்ருஷ்ட்வானுவிஶ்ய புருஷஸ்தத³ஸத்³கு³ணேஷு
நானேவ தா³ருஷு விபா⁴வஸுவத்³விபா⁴ஸி || 2 ||

த்வத்³த³த்தயா வயுனயேத³மசஷ்ட விஶ்வம்
ஸுப்தப்ரபு³த்³த⁴ இவ நாத² ப⁴வத்ப்ரபன்ன꞉ |
தஸ்யாபவர்க்³யஶரணம் தவ பாத³மூலம்
விஸ்மர்யதே க்ருதவிதா³ கத²மார்தப³ந்தோ⁴ || 3 ||

நூனம் விமுஷ்டமதயஸ்தவ மாயயா தே
யே த்வாம் ப⁴வாப்யயவிமோக்ஷணமன்யஹேதோ꞉ |
அர்சந்தி கல்பகதரும் குணபோபபோ⁴க்³ய-
மிச்ச²ந்தி யத்ஸ்பர்ஶஜம் நிரயே(அ)பி ந்ரூணாம் || 4 ||

யா நிர்வ்ருதிஸ்தனுப்⁴ருதாம் தவ பாத³பத்³ம-
த்⁴யானாத்³ப⁴வஜ்ஜனகதா²ஶ்ரவணேன வா ஸ்யாத் |
ஸா ப்³ரஹ்மணி ஸ்வமஹிமன்யபி நாத² மா பூ⁴த்
கிந்த்வந்தகாஸிலுலிதாத்பததாம் விமானாத் || 5 ||

ப⁴க்திம் முஹு꞉ ப்ரவஹதாம் த்வயி மே ப்ரஸங்கோ³
பூ⁴யாத³னந்த மஹதாமமலாஶயானாம் |
யேனாஞ்ஜஸோல்ப³ணமுருவ்யஸனம் ப⁴வாப்³தி⁴ம்
நேஷ்யே ப⁴வத்³கு³ணகதா²ம்ருதபானமத்த꞉ || 6 ||

தே ந ஸ்மரந்த்யதிதராம் ப்ரியமீஶ மர்த்யம்
யே சான்வத³꞉ ஸுதஸுஹ்ருத்³க்³ருஹவித்ததா³ரா꞉ |
யே த்வப்³ஜனாப⁴ ப⁴வதீ³யபதா³ரவிந்த³-
ஸௌக³ந்த்⁴யலுப்³த⁴ஹ்ருத³யேஷு க்ருதப்ரஸங்கா³꞉ || 7 ||

திர்யங்னக³த்³விஜஸரீஸ்ருபதே³வதை³த்ய-
மர்த்யாதி³பி⁴꞉ பரிசிதம் ஸத³ஸத்³விஶேஷம் |
ரூபம் ஸ்த²விஷ்ட²மஜ தே மஹதா³த்³யனேகம்
நாத꞉ பரம் பரம வேத்³மி ந யத்ர வாத³꞉ || 8 ||

கல்பாந்த ஏதத³கி²லம் ஜட²ரேண க்³ருஹ்ணன்
ஶேதே புமான் ஸ்வத்³ருக³னந்தஸக²ஸ்தத³ங்கே |
யன்னாபி⁴ஸிந்து⁴ருஹகாஞ்சனலோகபத்³ம-
க³ர்பே⁴ த்³யுமான் ப⁴க³வதே ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி தஸ்மை || 9 ||

த்வம் நித்யமுக்தபரிஶுத்³த⁴விபு³த்³த⁴ ஆத்மா
கூடஸ்த² ஆதி³புருஷோ ப⁴க³வாம்ஸ்த்ர்யதீ⁴ஶ꞉ |
யத்³பு³த்³த்⁴யவஸ்தி²திமக²ண்டி³தயா ஸ்வத்³ருஷ்ட்யா
த்³ரஷ்டா ஸ்தி²தாவதி⁴மகோ² வ்யதிரிக்த ஆஸ்ஸே || 10 ||

யஸ்மின் விருத்³த⁴க³தயோ ஹ்யனிஶம் பதந்தி
வித்³யாத³யோ விவித⁴ஶக்தய ஆனுபூர்வ்யாத் |
தத்³ப்³ரஹ்ம விஶ்வப⁴வமேகமனந்தமாத்³ய-
மானந்த³மாத்ரமவிகாரமஹம் ப்ரபத்³யே || 11 ||

ஸத்யாஶிஷோ ஹி ப⁴க³வம்ஸ்தவ பாத³பத்³ம-
மாஶீஸ்ததா²னுப⁴ஜத꞉ புருஷார்த²மூர்தே꞉ |
அப்யேவமார்ய ப⁴க³வான் பரிபாதி தீ³னான்
வாஶ்ரேவ வத்ஸகமனுக்³ரஹகாதரோ(அ)ஸ்மான் || 12 ||

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதமஹாபுராணே சதுர்த²꞉ ஸ்கந்தே⁴ நவமோ(அ)த்⁴யாயே த்⁴ருவ க்ருத ப⁴க³வத்ஸ்துதி꞉ ||

dhruva kruta bhagavath stuti in telugu,dhruva stuti,dhruva kruta bhagavath stuti in sanskrit,dhruva kruta bhagavath stuti,dhruva kruta bhagavath stuti song,dhruva stuti in telugu,dhruva krutha bhagawat stotram,dhruv stuti,dhruva stuti meaning in telugu,dhruva stuti by nanduri srinivas,balak dhruv dwara bhagvan ki stuti,dhruva maharaj prayer in hindi,dhruv ji dwara stuti,dhruva,stuti,dhruv maharaj ki katha,bhagavad gita,dhruva maharaj prayers

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!