Gajendra Moksha 3 lyrics in tamil

Gajendra Moksha 3 lyrics in tamil

Gajendra Moksha 3 lyrics in tamil

images 2023 12 18T215516.237 2

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ததா³ தே³வர்ஷிக³ந்த⁴ர்வா ப்³ரஹ்மேஶாநபுரோக³மா꞉ ।
முமுசு꞉ குஸுமாஸாரம் ஶம்ஸந்த꞉ கர்ம தத்³த⁴ரே꞉ ॥ 1 ॥

நேது³ர்து³ந்து³ப⁴யோ தி³வ்யா க³ந்த⁴ர்வா நந்ருதுர்ஜகு³꞉ ।
ருஷயஶ்சாரணா꞉ ஸித்³தா⁴ஸ்துஷ்டுவு꞉ புருஷோத்தமம் ॥ 2 ॥

யோ(அ)ஸௌ க்³ராஹ꞉ ஸ வை ஸத்³ய꞉ பரமாஶ்சர்யரூபத்⁴ருக் ।
முக்தோ தே³வலஶாபேந ஹூஹூக³ந்த⁴ர்வஸத்தம꞉ ॥ 3 ॥

ப்ரணம்ய ஶிரஸாதீ⁴ஶமுத்தமஶ்லோகமவ்யயம் ।
அகா³யத யஶோதா⁴ம கீர்தந்யகு³ணஸத்கத²ம் ॥ 4 ॥

ஸோ(அ)நுகம்பித ஈஶேந பரிக்ரம்ய ப்ரணம்ய தம் ।
லோகஸ்ய பஶ்யதோ லோகம் ஸ்வமாகா³ந்முக்தகில்பி³ஷ꞉ ॥ 5 ॥

க³ஜேந்த்³ரோ ப⁴க³வத்ஸ்பர்ஶாத்³விமுக்தோ(அ)ஜ்ஞாநப³ந்த⁴நாத் ।
ப்ராப்தோ ப⁴க³வதோ ரூபம் பீதவாஸாஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ॥ 6 ॥

ஸ வை பூர்வமபூ⁴த்³ராஜா பாண்ட்³யோ த்³ரவிட³ஸத்தம꞉ ।
இந்த்³ரத்³யும்ந இதி க்²யாதோ விஷ்ணுவ்ரதபராயண꞉ ॥ 7 ॥

ஸ ஏகதா³(ஆ)ராத⁴நகால ஆத்மவாந்
க்³ருஹீதமௌநவ்ரதமீஶ்வரம் ஹரிம் ।
ஜடாத⁴ரஸ்தாபஸ ஆப்லுதோ(அ)ச்யுத-
-ஸ்தமர்சயாமாஸ குலாசலாஶ்ரம꞉ ॥ 8 ॥

யத்³ருச்ச²யா தத்ர மஹாயஶா முநி꞉
ஸமாக³மச்சி²ஷ்யக³ணை꞉ பரிஶ்ரித꞉ ।
தம் வீக்ஷ்ய தூஷ்ணீமக்ருதார்ஹணாதி³கம்
ரஹஸ்யுபாஸீநம்ருஷிஶ்சுகோப ஹ ॥ 9 ॥

தஸ்மா இமம் ஶாபமதா³த³ஸாது⁴-
-ரயம் து³ராத்மா(அ)க்ருதபு³த்³தி⁴ரத்ர ।
விப்ராவமந்தா விஶதாம் தமிஸ்ரம்
யதா² க³ஜ꞉ ஸ்தப்³த⁴மதி꞉ ஸ ஏவ ॥ 10 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச –
ஏவம் ஶப்த்வா க³தோ(அ)க³ஸ்த்யோ ப⁴க³வாந் ந்ருப ஸாநுக³꞉ ।
இந்த்³ரத்³யும்நோ(அ)பி ராஜர்ஷிர்தி³ஷ்டம் தது³பதா⁴ரயந் ॥ 11 ॥

ஆபந்ந꞉ கௌஞ்ஜரீம் யோநிமாத்மஸ்ம்ருதிவிநாஶிநீம் ।
ஹர்யர்சநாநுபா⁴வேந யத்³க³ஜத்வே(அ)ப்யநுஸ்ம்ருதி꞉ ॥ 12 ॥

ஏவம் விமோக்ஷ்ய க³ஜயூத²பமப்³ஜநாப⁴-
-ஸ்தேநாபி பாரிஷத³தாம் க³மிதேந யுக்த꞉ ।
க³ந்த⁴ர்வஸித்³த⁴விபு³தை⁴ரநுகீ³யமாந
கர்மா(அ)த்³பு⁴தம் ஸ்வபு⁴வநம் க³ருடா³ஸநோ(அ)கா³த் ॥ 13 ॥

ஏவம் மஹாராஜ தவேரிதோ மயா
க்ருஷ்ணாநுபா⁴வோ க³ஜராஜமோக்ஷணம் ।
ஸ்வர்க்³யம் யஶஸ்யம் கலிகல்மஷாபஹம்
து³꞉ஸ்வப்நநாஶம் குருவர்ய ஶ்ருண்வதாம் ॥ 14 ॥

அதா²நுகீர்தயந்த்யேதச்ச்²ரேயஸ்காமா த்³விஜாதய꞉ ।
ஶுசய꞉ ப்ராதருத்தா²ய து³꞉ஸ்வப்நாத்³யுபஶாந்தயே ॥ 15 ॥

இத³மாஹ ஹரி꞉ ப்ரீதோ க³ஜேந்த்³ரம் குருஸத்தம ।
ஶ்ருண்வதாம் ஸர்வபூ⁴தாநாம் ஸர்வபூ⁴தமயோ விபு⁴꞉ ॥ 16 ॥

ஶ்ரீப⁴க³வாநுவாச –
யே மாம் த்வாம் ச ஸரஶ்சேத³ம் கி³ரிகந்த³ரகாநநம் ।
வேத்ர கீசக வேணூநாம் கு³ள்மாநி ஸுரபாத³பாந் ॥ 17 ॥

ஶ்ருங்கா³ணீமாநி தி⁴ஷ்ண்யாநி ப்³ரஹ்மணோ மே ஶிவஸ்ய ச ।
க்ஷீரோத³ம் மே ப்ரியம் தா⁴ம ஶ்வேதத்³வீபம் ச பா⁴ஸ்வரம் ॥ 18 ॥

ஶ்ரீவத்ஸம் கௌஸ்துப⁴ம் மாலாம் க³தா³ம் கௌமோத³கீம் மம ।
ஸுத³ர்ஶநம் பாஞ்சஜந்யம் ஸுபர்ணம் பதகே³ஶ்வரம் ॥ 19 ॥

ஶேஷம் ச மத்கலாம் ஸூக்ஷ்மாம் ஶ்ரியம் தே³வீம் மதா³ஶ்ரயாம் ।
ப்³ரஹ்மாணம் நாரத³ம்ருஷிம் த்⁴ருவம் ப்ரஹ்லாத³மேவ ச ॥ 20 ॥

மத்ஸ்யகூர்மவராஹாத்³யைரவதாரை꞉ க்ருதாநி மே ।
கர்மாண்யநந்தபுண்யாநி ஸூர்யம் ஸோமம் ஹுதாஶநம் ॥ 21 ॥

ப்ரணவம் ஸத்யமவ்யக்தம் கோ³விப்ராந்த⁴ர்மமவ்யயம் ।
தா³க்ஷாயணீம் த⁴ர்மபத்நீம் ஸோமகஶ்யபயோரபி ॥ 22 ॥

க³ங்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் நந்தா³ம் காளிந்தீ³ம் ஸிதவாரணாம் ।
த்⁴ருவம் ப்³ரஹ்மருஷீந்ஸப்த புண்யஶ்லோகாம்ஶ்ச மாநவாந் ॥ 23 ॥

உத்தா²யாபரராத்ராம் தே ப்ரயதா꞉ ஸுஸமாஹிதா꞉ ।
ஸ்மரந்தி மம ரூபாணி முச்யந்தே தே(அ)ம்ஹஸோ(அ)கி²லாத் ॥ 24 ॥

யே மாம் ஸ்துவந்த்யநேநாங்க³ ப்ரதிபு³த்³த்⁴ய நிஶாத்யயே ।
தேஷாம் ப்ராணாத்யயே சாஹம் த³தா³மி விபுலாம் மதிம் ॥ 25 ॥

ஶ்ரீஶுக உவாச –
இத்யாதி³ஶ்ய ஹ்ருஷீகேஶ꞉ ப்ராத்⁴மாய ஜலஜோத்தமம் ।
ஹர்ஷயந்விபு³தா⁴நீகமாருரோஹ க²கா³தி⁴பம் ॥ 26 ॥

ராஜந்நுதி³தமே தத்தே ஹரே꞉ கர்மாக⁴நாஶநம் ।
க³ஜேந்த்³ரமோக்ஷணம் தி³வ்யம் ரைவதம் த்வந்தரம் ஶ்ருணு ॥ 27 ॥

இதி ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதே மஹாபுராணே அஷ்டமஸ்கந்தே⁴ சதுர்தோ²(அ)த்⁴யாய꞉ ॥ 4 ॥

gajendra moksham,gajendra moksham in tamil,gajendra moksha,gajendra moksha stotram,gajendra moksha stotram meaning in tamil,gajendra moksham tamil,gajendra moksha stotra,gajendra moksha stotra in hindi,prayers of gajendra in tamil,gajendra moksha path,gajendra moksham dance,gajendra moksham by chaganti,gajendra,gajendra moksha benefits,gajendra moksham part 2 in tamil,gajendra moksham part 3 in tamil,gajendra moksham part 4 in tamil

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *