Manikarnika Ashtakam lyrics in tamil

Manikarnika Ashtakam lyrics in tamil

Manikarnika Ashtakam lyrics in tamil

images 61 2

த்வத்தீரே மணிகர்ணிகே ஹரிஹரௌ ஸாயுஜ்யமுக்திப்ரதௌ³
வாத³ந்தௌ குருத꞉ பரஸ்பரமுபௌ⁴ ஜந்தோ꞉ ப்ரயாணோத்ஸவே |
மத்³ரூபோ மனுஜோ(அ)யமஸ்து ஹரிணா ப்ரோக்த꞉ ஶிவஸ்தத்க்ஷணா-
த்தன்மத்⁴யாத்³ப்⁴ருகு³லாஞ்ச²னோ க³ருட³க³꞉ பீதாம்ப³ரோ நிர்க³த꞉ || 1 ||

இந்த்³ராத்³யாஸ்த்ரித³ஶா꞉ பதந்தி நியதம் போ⁴க³க்ஷயே யே புன-
ர்ஜாயந்தே மனுஜாஸ்ததோபி பஶவ꞉ கீடா꞉ பதங்கா³த³ய꞉ |
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி நிஷ்கல்மஷா꞉
ஸாயுஜ்யே(அ)பி கிரீடகௌஸ்துப⁴த⁴ரா நாராயணா꞉ ஸ்யுர்னரா꞉ || 2 ||

காஶீ த⁴ன்யதமா விமுக்தனக³ரீ ஸாலங்க்ருதா க³ங்க³யா
தத்ரேயம் மணிகர்ணிகா ஸுக²கரீ முக்திர்ஹி தத்கிங்கரீ |
ஸ்வர்லோகஸ்துலித꞉ ஸஹைவ விபு³தை⁴꞉ காஶ்யா ஸமம் ப்³ரஹ்மணா
காஶீ க்ஷோணிதலே ஸ்தி²தா கு³ருதரா ஸ்வர்கோ³ லகு⁴த்வம் க³த꞉ || 3 ||

க³ங்கா³தீரமனுத்தமம் ஹி ஸகலம் தத்ராபி காஶ்யுத்தமா
தஸ்யாம் ஸா மணிகர்ணிகோத்தமதமா யேத்ரேஶ்வரோ முக்தித³꞉ |
தே³வானாமபி து³ர்லப⁴ம் ஸ்த²லமித³ம் பாபௌக⁴னாஶக்ஷமம்
பூர்வோபார்ஜிதபுண்யபுஞ்ஜக³மகம் புண்யைர்ஜனை꞉ ப்ராப்யதே || 4 ||

து³꞉கா²ம்போ⁴தி⁴க³தோ ஹி ஜந்துனிவஹஸ்தேஷாம் கத²ம் நிஷ்க்ருதி꞉
ஜ்ஞாத்வா தத்³தி⁴ விரிஞ்சினா விரசிதா வாராணஸீ ஶர்மதா³ |
லோகா꞉ஸ்வர்க³ஸுகா²ஸ்ததோ(அ)பி லக⁴வோ போ⁴கா³ந்தபாதப்ரதா³꞉
காஶீ முக்திபுரீ ஸதா³ ஶிவகரீ த⁴ர்மார்த²மோக்ஷப்ரதா³ || 5 ||

ஏகோ வேணுத⁴ரோ த⁴ராத⁴ரத⁴ர꞉ ஶ்ரீவத்ஸபூ⁴ஷாத⁴ர꞉
யோ(அ)ப்யேக꞉ கில ஶங்கரோ விஷத⁴ரோ க³ங்கா³த⁴ரோ மாத⁴வ꞉ |
யே மாதர்மணிகர்ணிகே தவ ஜலே மஜ்ஜந்தி தே மானவா꞉
ருத்³ரா வா ஹரயோ ப⁴வந்தி ப³ஹவஸ்தேஷாம் ப³ஹுத்வம் கத²ம் || 6 ||

த்வத்தீரே மரணம் து மங்க³ளகரம் தே³வைரபி ஶ்லாக்⁴யதே
ஶக்ரஸ்தம் மனுஜம் ஸஹஸ்ரனயனைர்த்³ரஷ்டும் ஸதா³ தத்பர꞉ |
ஆயாந்தம் ஸவிதா ஸஹஸ்ரகிரணை꞉ ப்ரத்யுத்³க³தோ(அ)பூ⁴த்ஸதா³
புண்யோ(அ)ஸௌ வ்ருஷகோ³(அ)த²வா க³ருட³க³꞉ கிம் மந்தி³ரம் யாஸ்யதி || 7 ||

மத்⁴யாஹ்னே மணிகர்ணிகாஸ்னபனஜம் புண்யம் ந வக்தும் க்ஷம꞉
ஸ்வீயைரப்³த⁴ஶதைஶ்சதுர்முக²த⁴ரோ வேதா³ர்த²தீ³க்ஷாகு³ரு꞉ |
யோகா³ப்⁴யாஸப³லேன சந்த்³ரஶிக²ரஸ்தத்புண்யபாரங்க³த-
ஸ்த்வத்தீரே ப்ரகரோதி ஸுப்தபுருஷம் நாராயணம் வா ஶிவம் || 8 ||

க்ருச்ச்²ரை கோடிஶதை꞉ ஸ்வபாபனித⁴னம் யச்சாஶ்வமேதை⁴꞉ ப²லம்
தத்ஸர்வே மணிகர்ணிகாஸ்னபனஜே புண்யே ப்ரவிஷ்டம் ப⁴வேத் |
ஸ்னாத்வா ஸ்தோத்ரமித³ம் நர꞉ பட²தி சேத்ஸம்ஸாரபாதோ²னிதி⁴ம்
தீர்த்வா பல்வலவத்ப்ரயாதி ஸத³னம் தேஜோமயம் ப்³ரஹ்மண꞉ || 9 ||

manikarnika ashtakam,manikarnika songs,manikarnika,goddess manikarnika ashtakam,chandrashtama in tamil,ashtakam,manikarnika the queen of jhansi,october 2023 kiraganam in tamil,chandra kiraganam 2023 in tamil time,chandra kiraganam october 2023 in tamil,manikarnika mantra,manikarnika chant,sivam sivam manikarnika,manikarnika stotram,manikarnika ghat,manikarnika devi,manikarnika 2019,manikarnika song,sivam sivam song manikarnika,manikarnika movie songs

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *