Sri Hari Nama Mala Stotram lyrics in kannada

Sri Hari Nama Mala Stotram lyrics in kannada

Sri Hari Nama Mala Stotram lyrics in kannada

images 1

ಗೋವಿಂದಂ ಗೋಕುಲಾನಂದಂ ಗೋಪಾಲಂ ಗೋಪಿವಲ್ಲಭಮ್ |
ಗೋವರ್ಧನೋದ್ಧರಂ ಧೀರಂ ತಂ ವಂದೇ ಗೋಮತೀಪ್ರಿಯಮ್ || ೧ ||

ನಾರಾಯಣಂ ನಿರಾಕಾರಂ ನರವೀರಂ ನರೋತ್ತಮಮ್ |
ನೃಸಿಂಹಂ ನಾಗನಾಥಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ನರಕಾಂತಕಮ್ || ೨ ||

ಪೀತಾಂಬರಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪದ್ಮಾಕ್ಷಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮಮ್ |
ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಾನಂದಂ ತಂ ವಂದೇ ಪರಮೇಶ್ವರಮ್ || ೩ ||

ರಾಘವಂ ರಾಮಚಂದ್ರಂ ಚ ರಾವಣಾರಿಂ ರಮಾಪತಿಮ್ |
ರಾಜೀವಲೋಚನಂ ರಾಮಂ ತಂ ವಂದೇ ರಘುನಂದನಮ್ || ೪ ||

ವಾಮನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಚ ವಾಸುದೇವಂ ಚ ವಿಠ್ಠಲಮ್ |
ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಂ ವಿಭುಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಂ ವಂದೇ ವೇದವಲ್ಲಭಮ್ || ೫ ||

ದಾಮೋದರಂ ದಿವ್ಯಸಿಂಹಂ ದಯಾಳುಂ ದೀನನಾಯಕಮ್ |
ದೈತ್ಯಾರಿಂ ದೇವದೇವೇಶಂ ತಂ ವಂದೇ ದೇವಕೀಸುತಮ್ || ೬ ||

ಮುರಾರಿಂ ಮಾಧವಂ ಮತ್ಸ್ಯಂ ಮುಕುಂದಂ ಮುಷ್ಟಿಮರ್ದನಮ್ |
ಮುಂಜಕೇಶಂ ಮಹಾಬಾಹುಂ ತಂ ವಂದೇ ಮಧುಸೂದನಮ್ || ೭ ||

ಕೇಶವಂ ಕಮಲಾಕಾಂತಂ ಕಾಮೇಶಂ ಕೌಸ್ತುಭಪ್ರಿಯಮ್ |
ಕೌಮೋದಕೀಧರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ತಂ ವಂದೇ ಕೌರವಾಂತಕಮ್ || ೮ ||

ಭೂಧರಂ ಭುವನಾನಂದಂ ಭೂತೇಶಂ ಭೂತನಾಯಕಮ್ |
ಭಾವನೈಕಂ ಭುಜಂಗೇಶಂ ತಂ ವಂದೇ ಭವನಾಶನಮ್ || ೯ ||

ಜನಾರ್ದನಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಜಗಜ್ಜಾಡ್ಯವಿನಾಶಕಮ್ |
ಜಾಮದಗ್ನ್ಯಂ ಪರಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ತಂ ವಂದೇ ಜಲಶಾಯಿನಮ್ || ೧೦ ||

ಚತುರ್ಭುಜಂ ಚಿದಾನಂದಂ ಚಾಣೂರಮಲ್ಲಮರ್ದನಮ್ |
ಚರಾಚರಗತಂ ದೇವಂ ತಂ ವಂದೇ ಚಕ್ರಪಾಣಿನಮ್ || ೧೧ ||

ಶ್ರಿಯಃಕರಂ ಶ್ರಿಯೋನಾಥಂ ಶ್ರೀಧರಂ ಶ್ರೀವರಪ್ರದಮ್ |
ಶ್ರೀವತ್ಸಲಧರಂ ಸೌಮ್ಯಂ ತಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀಸುರೇಶ್ವರಮ್ || ೧೨ ||

ಯೋಗೀಶ್ವರಂ ಯಜ್ಞಪತಿಂ ಯಶೋದಾನಂದದಾಯಕಮ್ |
ಯಮುನಾಜಲಕಲ್ಲೋಲಂ ತಂ ವಂದೇ ಯದುನಾಯಕಮ್ || ೧೩ ||

ಶಾಲಗ್ರಾಮಶಿಲಶುದ್ಧಂ ಶಂಖಚಕ್ರೋಪಶೋಭಿತಮ್ |
ಸುರಾಸುರೈಃ ಸದಾ ಸೇವ್ಯಂ ತಂ ವಂದೇ ಸಾಧುವಲ್ಲಭಮ್ || ೧೪ ||

ತ್ರಿವಿಕ್ರಮಂ ತಪೋಮೂರ್ತಿಂ ತ್ರಿವಿಧಾಘೌಘನಾಶನಮ್ |
ತ್ರಿಸ್ಥಲಂ ತೀರ್ಥರಾಜೇಂದ್ರಂ ತಂ ವಂದೇ ತುಲಸೀಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೫ ||

ಅನಂತಮಾದಿಪುರುಷಮಚ್ಯುತಂ ಚ ವರಪ್ರದಮ್ |
ಆನಂದಂ ಚ ಸದಾನಂದಂ ತಂ ವಂದೇ ಚಾಘನಾಶನಮ್ || ೧೬ ||

ಲೀಲಯಾ ಧೃತಭೂಭಾರಂ ಲೋಕಸತ್ತ್ವೈಕವಂದಿತಮ್ |
ಲೋಕೇಶ್ವರಂ ಚ ಶ್ರೀಕಾಂತಂ ತಂ ವಂದೇ ಲಕ್ಷ್ಮಣಪ್ರಿಯಮ್ || ೧೭ ||

ಹರಿಂ ಚ ಹರಿಣಾಕ್ಷಂ ಚ ಹರಿನಾಥಂ ಹರಿಪ್ರಿಯಮ್ |
ಹಲಾಯುಧಸಹಾಯಂ ಚ ತಂ ವಂದೇ ಹನುಮತ್ಪತಿಮ್ || ೧೮ ||

ಹರಿನಾಮಕೃತಾಮಾಲಾ ಪವಿತ್ರಾ ಪಾಪನಾಶಿನೀ |
ಬಲಿರಾಜೇಂದ್ರೇಣ ಚೋಕ್ತಾ ಕಂಠೇ ಧಾರ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನತಃ ||

ಇತಿ ಬಲಿರಾಜೇಂದ್ರೇಣೋಕ್ತಂ ಶ್ರೀ ಹರಿ ನಾಮಮಾಲಾ ಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

sri hari stotram,shree hari stotram lyrics,hari stotram,shree hari stotram,sri hari stotram lyrics,vishnu sahasranamam with lyrics,rama raksha stotra in kannada,hari stotra,vishnu sahasranama stotram,vishnu sahasranamam kannada lyrics,govinda namalu in telugu,jagajjalapalam lyrics,kannada lyrics,rama rakshatra stothra kannada,kanakadhara stothram kannada,sri kanakadhara stothram,govinda namalu,hari stotram agam,shri hari stotram,sri hanuman mala mantra

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *