Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

Sri Harihara Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

images 2023 12 22T134911.051 3

ओं गोविन्दाय नमः ।
ओं माधवाय नमः ।
ओं मुकुन्दाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं मुरारये नमः ।
ओं शम्भवे नमः ।
ओं शिवाय नमः ।
ओं ईशाय नमः ।
ओं शशिशेखराय नमः । ९

ओं शूलपाणये नमः ।
ओं दामोदराय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं जनार्दनाय नमः ।
ओं वासुदेवाय नमः ।
ओं गङ्गाधराय नमः ।
ओं अन्धकरिपवे नमः ।
ओं हराय नमः ।
ओं नीलकण्ठाय नमः । १८

ओं वैकुण्ठाय नमः ।
ओं कैटभरिपवे नमः ।
ओं कमठाय नमः ।
ओं अब्जपाणये नमः ।
ओं भूतेशाय नमः ।
ओं खण्डपरशवे नमः ।
ओं मृडाय नमः ।
ओं चण्डिकेशाय नमः ।
ओं विष्णवे नमः । २७

ओं नृसिंहाय नमः ।
ओं मधुसूदनाय नमः ।
ओं चक्रपाणये नमः ।
ओं गौरीपतये नमः ।
ओं गिरिशाय नमः ।
ओं शङ्कराय नमः ।
ओं चन्द्रचूडाय नमः ।
ओं नारायणाय नमः ।
ओं असुरनिबर्हणाय नमः । ३६

ओं शार्ङ्गपाणये नमः ।
ओं मृत्युञ्जयाय नमः ।
ओं उग्राय नमः ।
ओं विषमेक्षणाय नमः ।
ओं कामशत्रवे नमः ।
ओं श्रीकान्ताय नमः ।
ओं पीतवसनाय नमः ।
ओं अम्बुदनीलाय नमः ।
ओं शौरये नमः । ४५

ओं ईशानाय नमः ।
ओं कृत्तिवसनाय नमः ।
ओं त्रिदशैकनाथाय नमः ।
ओं लक्ष्मीपतये नमः ।
ओं मधुरिपवे नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ।
ओं आद्याय नमः ।
ओं श्रीकण्ठाय नमः ।
ओं दिग्वसनाय नमः । ५४

ओं शान्ताय नमः ।
ओं पिनाकपाणये नमः ।
ओं आनन्दकन्दाय नमः ।
ओं धरणीधराय नमः ।
ओं पद्मनाभाय नमः ।
ओं सर्वेश्वराय नमः ।
ओं त्रिपुरसूदनाय नमः ।
ओं देवदेवाय नमः ।
ओं ब्रह्मण्यदेवाय नमः । ६३

ओं गरुडध्वजाय नमः ।
ओं शङ्खपाणये नमः ।
ओं त्र्यक्षाय नमः ।
ओं उरगाभरणाय नमः ।
ओं बालमृगाङ्कमौलिने नमः ।
ओं श्रीरामाय नमः ।
ओं राघवाय नमः ।
ओं रमेश्वराय नमः ।
ओं रावणारये नमः । ७२

ओं भूतेशाय नमः ।
ओं मन्मथरिपवे नमः ।
ओं प्रमथाधिनाथाय नमः ।
ओं चाणूरमर्दनाय नमः ।
ओं हृषीकपतये नमः ।
ओं मुरारये नमः ।
ओं शूलिने नमः ।
ओं गिरीशाय नमः ।
ओं रजनीशकलावतंसाय नमः । ८१

ओं कंसप्रणाशनाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं केशिनाशाय नमः ।
ओं भर्गाय नमः ।
ओं त्रिनेत्राय नमः ।
ओं भवाय नमः ।
ओं भूतपतये नमः ।
ओं पुरारये नमः ।
ओं गोपीपतये नमः । ९०

ओं यदुपतये नमः ।
ओं वसुदेवसूनवे नमः ।
ओं कर्पूरगौराय नमः ।
ओं वृषभध्वजाय नमः ।
ओं फालनेत्राय नमः ।
ओं गोवर्धनोद्धरणाय नमः ।
ओं धर्मधुरीणाय नमः ।
ओं गोपाय नमः ।
ओं स्थाणवे नमः । ९९

ओं त्रिलोचनाय नमः ।
ओं पिनाकधराय नमः ।
ओं स्मरारये नमः ।
ओं कृष्णाय नमः ।
ओं अनिरुद्धाय नमः ।
ओं कमलाकराय नमः ।
ओं कल्मषारये नमः ।
ओं विश्वेश्वराय नमः ।
ओं त्रिपथगार्द्रजटाकलापायै नमः । १०८

shani ashtottara shatanamavali lyrics in hindi,sri harihara ashtottara shatanamavali,sri harihara ashtothram in hindi,sri sri harihara ashtottara shatanamavali,shani ashtottara shatanamavali in english,sri tripura sundari ashtottara shatanamavali,shiva ashtottara shatanamavali,sri lalitha ashtottara shatanamavali,shani dev ashtottara shatanamavali,sri lalitha ashtothram in hindi,shri kulswamini ashtottara shatanamavali,ashtottra shatanamavali

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *