Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

Sri Varaha Ashtottara Shatanamavali lyrics in hindi

images 98 2

ओं श्रीवराहाय नमः ।
ओं महीनाथाय नमः ।
ओं पूर्णानन्दाय नमः ।
ओं जगत्पतये नमः ।
ओं निर्गुणाय नमः ।
ओं निष्कलाय नमः ।
ओं अनन्ताय नमः ।
ओं दण्डकान्तकृते नमः ।
ओं अव्ययाय नमः । ९

ओं हिरण्याक्षान्तकृते नमः ।
ओं देवाय नमः ।
ओं पूर्णषाड्गुण्यविग्रहाय नमः ।
ओं लयोदधिविहारिणे नमः ।
ओं सर्वप्राणिहितेरताय नमः ।
ओं अनन्तरूपाय नमः ।
ओं अनन्तश्रिये नमः ।
ओं जितमन्यवे नमः ।
ओं भयापहाय नमः । १८

ओं वेदान्तवेद्याय नमः ।
ओं वेदिने नमः ।
ओं वेदगर्भाय नमः ।
ओं सनातनाय नमः ।
ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं पुण्यगन्धाय नमः ।
ओं कल्पकृते नमः ।
ओं क्षितिभृते नमः ।
ओं हरये नमः । २७

ओं पद्मनाभाय नमः ।
ओं सुराध्यक्षाय नमः ।
ओं हेमाङ्गाय नमः ।
ओं दक्षिणामुखाय नमः ।
ओं महाकोलाय नमः ।
ओं महाबाहवे नमः ।
ओं सर्वदेवनमस्कृताय नमः ।
ओं हृषीकेशाय नमः ।
ओं प्रसन्नात्मने नमः । ३६

ओं सर्वभक्तभयापहाय नमः ।
ओं यज्ञभृते नमः ।
ओं यज्ञकृते नमः ।
ओं साक्षिणे नमः ।
ओं यज्ञाङ्गाय नमः ।
ओं यज्ञवाहनाय नमः ।
ओं हव्यभुजे नमः ।
ओं हव्यदेवाय नमः ।
ओं सदाव्यक्ताय नमः । ४५

ओं कृपाकराय नमः ।
ओं देवभूमिगुरवे नमः ।
ओं कान्ताय नमः ।
ओं धर्मगुह्याय नमः ।
ओं वृषाकपये नमः ।
ओं स्रवत्तुण्डाय नमः ।
ओं वक्रदंष्ट्राय नमः ।
ओं नीलकेशाय नमः ।
ओं महाबलाय नमः । ५४

ओं पूतात्मने नमः ।
ओं वेदनेत्रे नमः ।
ओं वेदहर्तृशिरोहराय नमः ।
ओं वेदान्तविदे नमः ।
ओं वेदगुह्याय नमः ।
ओं सर्ववेदप्रवर्तकाय नमः ।
ओं गभीराक्षाय नमः ।
ओं त्रिधाम्ने नमः ।
ओं गभीरात्मने नमः । ६३

ओं अमरेश्वराय नमः ।
ओं आनन्दवनगाय नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं ब्रह्मनासासमुद्भवाय नमः ।
ओं सिन्धुतीरनिवासिने नमः ।
ओं क्षेमकृते नमः ।
ओं सात्त्वतां पतये नमः ।
ओं इन्द्रत्रात्रे नमः ।
ओं जगत्त्रात्रे नमः । ७२

ओं इन्द्रदोर्दण्डगर्वघ्ने नमः ।
ओं भक्तवश्याय नमः ।
ओं सदोद्युक्ताय नमः ।
ओं निजानन्दाय नमः ।
ओं रमापतये नमः ।
ओं श्रुतिप्रियाय नमः ।
ओं शुभाङ्गाय नमः ।
ओं पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।
ओं सत्यकृते नमः । ८१

ओं सत्यसङ्कल्पाय नमः ।
ओं सत्यवाचे नमः ।
ओं सत्यविक्रमाय नमः ।
ओं सत्येनिगूढाय नमः ।
ओं सत्यात्मने नमः ।
ओं कालातीताय नमः ।
ओं गुणाधिकाय नमः ।
ओं परस्मै ज्योतिषे नमः ।
ओं परस्मै धाम्ने नमः । ९०

ओं परमाय पुरुषाय नमः ।
ओं पराय नमः ।
ओं कल्याणकृते नमः ।
ओं कवये नमः ।
ओं कर्त्रे नमः ।
ओं कर्मसाक्षिणे नमः ।
ओं जितेन्द्रियाय नमः ।
ओं कर्मकृते नमः ।
ओं कर्मकाण्डस्य सम्प्रदायप्रवर्तकाय नमः । ९९

ओं सर्वान्तकाय नमः ।
ओं सर्वगाय नमः ।
ओं सर्वदाय नमः ।
ओं सर्वभक्षकाय नमः ।
ओं सर्वलोकपतये नमः ।
ओं श्रीमते श्रीमुष्णेशाय नमः ।
ओं शुभेक्षणाय नमः ।
ओं सर्वदेवप्रियाय नमः ।
ओं साक्षिणे नमः । १०८

इति श्रीवराहाष्टोत्तरशतनामावली ।

varaha ashtottara namavali,varahi devi ashtottara shatanamavali lyrics in telugu,sri varahi devi ashtottara shatanamavali,varahi devi ashtottara shatanamavali stotram,sri varahi sahasranamam,varahi mantra,sri varahi ashtottara shata namavali,shri maha varahi ashtottara shata namavali,sri varahi devi ashtottaram lyrics in telugu,varahi,sri varahi devi ashtottara sata namavali,sri varalakshmi ashtottara shatanamavali,varah ashtottar shat namavali

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *