Brahma Jnanavali Mala in hindi

Brahma Jnanavali Mala in hindi

Brahma Jnanavali Mala in hindi सकृच्छ्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यतो भवेत् ।ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये ॥ १ ॥…
Brahma Jnanavali Mala in tamil

Brahma Jnanavali Mala in tamil

Brahma Jnanavali Mala in tamil ஸக்ருச்ச்²ரவணமாத்ரேண ப்³ரஹ்மஜ்ஞானம் யதோ ப⁴வேத் |ப்³ரஹ்மஜ்ஞானாவளீமாலா ஸர்வேஷாம் மோக்ஷஸித்³த⁴யே || 1 ||…