Pitru Tarpanam in hindi

Pitru Tarpanam in hindi पितृ तर्पणम् शुचिः –अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं…