Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत ।हिरण्याक्षमहारक्षोविदारणविचक्षण ॥…
Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi देवा ऊचुः ।नमोऽस्तु शशिसङ्काश नमस्ते जगतः पते ।नमोऽस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शक ।कर्ममार्गस्वरूपाय…