Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत ।हिरण्याक्षमहारक्षोविदारणविचक्षण ॥…