Sri Tulasi Kavacham in hindi

Sri Tulasi Kavacham in hindi

Sri Tulasi Kavacham in hindi अस्य श्रीतुलसीकवचस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीमहादेव ऋषिः, अनुष्टुप्छन्दः श्रीतुलसीदेवता, मम ईप्सितकामना सिद्ध्यर्थे जपे…
Sri Yama Ashtakam in hindi

Sri Yama Ashtakam in hindi

Sri Yama Ashtakam in hindi सावित्र्युवाच ।तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्करः पुरा ।धर्मं सूर्यःसुतं प्राप धर्मराजं…
Sri Tulasi Slokam in hindi

Sri Tulasi Slokam in hindi

Sri Tulasi Slokam in hindi यन्मूले सर्वतीर्थानि यन्मध्ये सर्वदेवताः ।यदग्रे सर्ववेदाश्च तुलसि त्वां नमाम्यहम् ॥नमस्तुलसि…