Ugadi Slokam in telugu

Ugadi Slokam in telugu

Ugadi Slokam in telugu

images 28

ఉగాది ప్రసాద ప్రాశన శ్లోకం –
శతాయుర్ వజ్రదేహాయ సర్వసంపత్కరాయ చ |
సర్వారిష్ట వినాశాయ నింబకం దళ భక్షణం |

ugadi slokam,ugadi pachadi in telugu,ugadi,ugadi importance in telugu,ugadi pooja vidhanam in telugu,ugadi pachadi recipe in telugu,ugadi pachadi,ugadi pachadi preparation in telugu,ugadi pachadi slokam in telugu,ugadi festival,ugadi prasada slokam,telugu slokam,telugu ugadi,ugadi festival sloka,slokam to chant while taking ugadi pachadi in telugu,ugadi puja vidhanam in telugu,ugadi pooja in telugu,2021 ugadi date in telugu,ugadi special,ugadi mantram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *