Apamarjana Stotram lyrics in Tamil 

Apamarjana Stotram lyrics in Tamil 

Apamarjana Stotram lyrics in Tamil  

images 2023 12 20T213811.959 2

ஶ்ரீதா³ல்ப்⁴ய உவாச |
ப⁴க³வன்ப்ராணின꞉ ஸர்வே விஷரோகா³த்³யுபத்³ரவை꞉ |
து³ஷ்டக்³ரஹாபி⁴கா⁴தைஶ்ச ஸர்வகாலமுபத்³ருதா꞉ || 1 ||

ஆபி⁴சாரிகக்ருத்யாபி⁴꞉ ஸ்பர்ஶரோகை³ஶ்ச தா³ருணை꞉ |
ஸதா³ ஸம்பீட்³யமானாஸ்து திஷ்ட²ந்தி முனிஸத்தம || 2 ||

கேன கர்மவிபாகேன விஷரோகா³த்³யுபத்³ரவா꞉ |
ந ப⁴வந்தி ந்ருணாம் தன்மே யதா²வத்³வக்துமர்ஹஸி || 3 ||

ஶ்ரீ புலஸ்த்ய உவாச |
வ்ரதோபவாஸைர்யைர்விஷ்ணு꞉ நான்யஜன்மனி தோஷித꞉,
தே நரா முனிஶார்தூ³ல விஷரோகா³தி³பா⁴கி³ன꞉। || 4 || [*க்³ரஹ*]

யைர்ன தத்ப்ரவணம் சித்தம் ஸர்வதை³வ நரை꞉ க்ருதம் |
விஷக்³ரஹஜ்வராணாம் தே மனுஷ்யா தா³ல்ப்⁴ய பா⁴கி³ன꞉ || 5 ||

ஆரோக்³யம் பரமாம்ருத்³தி⁴ம் மனஸா யத்³யதி³ச்ச²தி |
தத்ததா³ப்னோத்யஸந்தி³க்³த⁴ம் பரத்ராச்யுததோஷக்ருத் || 6 ||

நாதீ⁴ன் ப்ராப்னோதி ந வ்யாதீ⁴ன்ன விஷக்³ரஹப³ந்த⁴னம் |
க்ருத்யா ஸ்பர்ஶப⁴யம் வா(அ)பி தோஷிதே மது⁴ஸூத³னே || 7 ||

ஸர்வது³꞉க²ஶமஸ்தஸ்ய ஸௌம்யாஸ்தஸ்ய ஸதா³ க்³ரஹா꞉ |
தே³வானாமப்ரத்⁴ருஷ்யோ(அ)ஸௌ துஷ்டோ யஸ்ய ஜனார்த³ன꞉ || 8 ||

ய꞉ ஸம꞉ ஸர்வபூ⁴தேஷு யதா²(ஆ)த்மனி ததா² பரே |
உபவாஸாதி³ தா³னேன தோஷிதே மது⁴ஸூத³னே || 9 ||

தோஷிதாஸ்தத்ர ஜாயந்தே நரா꞉ பூர்ணமனோரதா²꞉ |
அரோகா³꞉ ஸுகி²னோ போ⁴கா³ன்போ⁴க்தாரோ முனிஸத்தம || 10 ||

ந தேஷாம் ஶத்ரவோ நைவ ஸ்பர்ஶரோகா³பி⁴சாரிகா꞉ |
க்³ரஹரோகா³தி³கம் வா(அ)பி பாபகார்யம் ந ஜாயதே || 11 ||

அவ்யாஹதானி க்ருஷ்ணஸ்ய சக்ராதீ³ன்யாயுதா⁴னி ச |
ரக்ஷந்தி ஸகலாபத்³ப்⁴யோ யேன விஷ்ணுருபாஸித꞉ || 12 ||

ஶ்ரீ தா³ல்ப்⁴ய உவாச |
அனாராதி⁴தகோ³விந்தா³ யே நரா து³꞉க²பா⁴கி³ன꞉ |
தேஷாம் து³꞉கா²பி⁴தப்தானாம் யத்கர்தவ்யம் த³யாளுபி⁴꞉ || 13 ||

பஶ்யத்³பி⁴꞉ ஸர்வபூ⁴தஸ்த²ம் வாஸுதே³வம் மஹாமுனே |
ஸமத்³ருஷ்டிபி⁴ரீஶேஶம் தன்மஹ்யம் ப்³ரூஹ்யஶேஷத꞉ || 14 ||

ஶ்ரீபுலஸ்த்ய உவாச |
ஶ்ரோது காமோஸி வை தா³ல்ப்⁴ய ஶ்ருணுஷ்வ ஸுஸமாஹித꞉ |
அபாமார்ஜனகம் வக்ஷ்யே ந்யாஸபூர்வமித³ம் பரம் || 15 ||

[* ப்ரயோக³ விதி⁴ –
க்³ருஹீத்வா து ஸமூலாக்³ரான்குஶான் ஶுத்³தா⁴னுபஸ்க்ருதான் |
மார்ஜயேத்ஸர்வகா³த்ராணி குஶாக்³ரைர்தா³ல்ப்⁴ய ஶாந்திக்ருத் || 16 ||
ஶரீரே யஸ்ய திஷ்ட²ந்தி குஶாக்³ரஜலபி³ந்த³வ꞉ |
நஶ்யந்தி ஸர்வபாபானி க³ருடே³னேவ பன்னகா³꞉ || 17 ||
குஶமூலே ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா குஶ மத்⁴யே ஜனார்த³ன꞉ |
குஶாக்³ரே ஶங்கரம் வித்³யாத்த்ரயோதே³வா வ்யவஸ்தி²தா꞉ || 18 ||
விஷ்ணுப⁴க்தோ விஶேஷேண ஶுசிஸ்தத்³க³தமானஸ꞉ |
ரோக³க்³ரஹவிஷார்தானாம் குர்யாச்சா²ந்திமிமாம் ஶுபா⁴ம் || 19 ||
ஶுபே⁴ஹனி ஶுசிர்பூ⁴த்வா ஸாத⁴கஸ்யானுகூலத꞉ |
நக்ஷத்ரே ச விபஜ்ஜன்மவத⁴ப்ரத்யக்³விவர்ஜிதே || 20 ||
வாரே(அ)ர்கபௌ⁴மயோர்மந்த்ரீ ஶுசௌதே³ஶே த்³விஜோத்தம꞉ |
கோ³சர்மமாத்ரம் பூ⁴தே³ஶம் கோ³மயேனோபலிப்ய ச || 21 ||
தத்ர பா⁴ரத்³வயவ்ரீஹீம்ஸ்தத³ர்த⁴ம் வா தத³ர்த⁴கம் |
நிக்ஷிப்யஸ்தண்டி³லம் க்ருத்வா லிகே²த்பத்³மம் சதுர்த³ளம் || 22 ||
ஸௌவர்ணம் ராஜதம் தாம்ரம் ம்ருன்மயம் வா நவம் த்³ருட⁴ம் |
அவ்ரணம் கலஶம் ஶுத்³த⁴ம் ஸ்தா²பயேத்தண்டு³லோபரி || 23 ||
தத்ரோத³கம் ஸமானீய ஶுத்³த⁴ம் நிர்மலமேவ ச |
ஏகம் ஶதம் குஶான் ஸாக்³ரான் ஸ்தா²பயேத்கலஶோபரி || 24 ||
கலஶஸ்ய முகே² விஷ்ணு꞉ கண்டே² ருத்³ர꞉ ஸமாஶ்ரித꞉ |
மூலே தத்ர ஸ்தி²தோ ப்³ரஹ்மா மத்⁴யே மாத்ருக³ணா꞉ ஸ்ம்ருதா꞉ || 25 ||
குக்ஷௌ து ஸாக³ராஸ்ஸர்வே ஸப்தத்³வீபா வஸுந்த⁴ரா꞉ |
ஶேஷாஸ்து தே³வதாஸ்ஸர்வா꞉ கலஶம் து ஸமாஶ்ரிதா꞉ || 26 ||
க⁴டம் புமாம் ஸஞ்ஜானீயாத்தோயபூர்ணம் து வின்யஸேத் |
ரத்னம் ச வின்யஸேத்³தீ⁴மான் ஸூத்ரம் து க³ள உச்யதே || 27 ||
வஸ்த்ரம் து த்வக்ஸமாக்²யாதம் நாரிகேளம் ஶிரஸ்ததா² |
கூர்சம் வை கேஶ இத்யாஹுரித்யேகம் கும்ப⁴லக்ஷணம் || 28 ||
த³ம்ஷ்ட்ராயாம் வஸுதா⁴ம் ஸஶைலனக³ராரண்யாபகா³ம் ஹுங்க்ருதௌ
வாகீ³ஶம் ஶ்வஸிதே(அ)னிலம் ரவிவிதூ⁴ பா³ஹ்வோஸ்து த³க்ஷான்யயோ꞉ |
குக்ஷாவஷ்டவஸூன் தி³ஶஶ்ஶ்ரவணயோர்த³ஸ்ரௌ த்³ருஶோ꞉ பாத³யோ꞉
பத்³மோத்த²ம் ஹ்ருத³யே ஹரிம் ப்ருத²க³பி⁴த்⁴யாயேன்முகே² ஶங்கரம் || 29 ||
நாரஸிம்ஹம் ஸமப்⁴யர்ச்ய வாமனம் ச ப்ரயத்னத꞉ |
பூஜயேத்தத்ர கலஶமுபசாரை꞉ ஸமந்த்ரகை꞉ || 30 ||
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
ஆவாஹ்ய தேஷு ப்ரத்யேகம் கும்பே⁴ஷ்வேதான் ஸமர்சயேத் || 31 ||
அத²வைகக⁴டம் வாபி ஸ்தா²பயேத்ஸாத⁴கோத்தம꞉ |
பிதா⁴ய கும்ப⁴த்³வாராணி விதி⁴னா சூதபல்லவை꞉ || 32 ||
நாரிகேள ப²லைஶ்சாபி மந்த்ரைரேதைர்யதா²விதி⁴ |
மந்த்ரைரேதைர்யதா²லிங்க³ம் குர்யாத்³தி³க்³ப³ந்த⁴னம் தத꞉ || 33 ||
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச |
த்⁴யாத்வா ஸமாஹிதோ பூ⁴த்வா தி³க்ஷு நாமானி வின்யஸேத் || 34 ||

|| அத² அபாமார்ஜன ந்யாஸவிதி⁴꞉ (கவசம்) ||

பூர்வே நாராயண꞉ பாது வாரிஜாக்ஷஸ்து த³க்ஷிணே |
ப்ரத்³யும்ன꞉ பஶ்சிமே பாது வாஸுதே³வஸ்ததோ²த்தரே || 35 ||

ஐஶான்யாம் ரக்ஷதாத்³விஷ்ணு꞉ ஆக்³னேய்யாம் ச ஜனார்த³ன꞉ |
நைர்ருத்யாம் பத்³மனாப⁴ஸ்து வாயவ்யாம் மது⁴ஸூத³ன꞉ || 36 ||

ஊர்த்⁴வே கோ³வர்த⁴னோத்³த⁴ர்தா ஹ்யத⁴ராயாம் த்ரிவிக்ரம꞉ |
ஏதாப்⁴யோ த³ஶதி³க்³ப்⁴யஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 37 ||

ஏவம் க்ருத்வா து தி³க்³ப³ந்த⁴ம் விஷ்ணும் ஸர்வத்ர ஸம்ஸ்மரன் |
அவ்யக்³ரசித்த꞉ குர்வீத ந்யாஸகர்ம யதா² விதி⁴ || 38 ||

அங்கு³ஷ்டா²க்³ரே து கோ³விந்த³ம் தர்ஜன்யாம் து மஹீத⁴ரம் |
மத்⁴யமாயாம் ஹ்ருஷீகேஶமனாமிக்யாம் த்ரிவிக்ரமம் || 39 ||

கனிஷ்டா²யாம் ந்யஸேத்³விஷ்ணும் கரப்ருஷ்டே² து வாமனம் |
ஏவமேவாங்கு³ளின்யாஸ꞉ பஶ்சாத³ங்கே³ஷு வின்யஸேத் || 40 ||

ஶிகா²யாம் கேஶவம் ந்யஸ்ய மூர்த்⁴னி நாராயணம் ந்யஸேத் |
மாத⁴வம் ச லலாடே து கோ³விந்த³ம் து ப்⁴ருவோர்ன்யஸேத் || 41 ||

சக்ஷுர்மத்⁴யே ந்யஸேத்³விஷ்ணும் கர்ணயோர்மது⁴ஸூத³னம் |
த்ரிவிக்ரமம் கண்ட²மூலே வாமனம் து கபோலயோ꞉ || 42 ||

நாஸாரந்த்⁴ரத்³வயே சாபி ஶ்ரீத⁴ரம் கல்பயேத்³பு⁴த⁴꞉ |
உத்தரோஷ்டே² ஹ்ருஷீகேஶம் பத்³மனாப⁴ம் ததா²(அ)த⁴ரே || 43 ||

தா³மோத³ரம் த³ந்தபங்க்தௌ வாராஹம் சுபு³கே ததா² |
ஜிஹ்வாயாம் வாஸுதே³வம் ச தால்வோஶ்சைவ க³தா³த⁴ரம் || 44 ||

வைகுண்ட²ம் கண்ட²மத்⁴யே து அனந்தம் நாஸிகோபரி |
த³க்ஷிணே து பு⁴ஜே விப்ரோ வின்யஸேத் புருஷோத்தமம் || 45 ||

வாமே பு⁴ஜே மஹாயோக³ம் ராக⁴வம் ஹ்ருதி³ வின்யஸேத் |
குக்ஷௌ ப்ருத்²வீத⁴ரம் சைவ பார்ஶ்வயோ꞉ கேஶவம் ந்யஸேத் || 46 ||

வக்ஷ꞉ஸ்த²லே மாத⁴வம் ச கக்ஷயோர்யோக³ஶாயினம் |
பீதாம்ப³ரம் ஸ்தனதடே ஹரிம் நாப்⁴யாம் து வின்யஸேத் || 47 ||

த³க்ஷிணே து கரே தே³வம் தத꞉ ஸங்கர்ஷணம் ந்யஸேத் |
வாமே ரிபுஹரம் வித்³யாத்கடிமத்⁴யே ஜனார்த³னம் || 48 ||

ப்ருஷ்டே² க்ஷிதித⁴ரம் வித்³யாத³ச்யுதம் ஸ்கந்த⁴யோரபி |
வாமகுக்ஷௌ வாரிஜாக்ஷம் த³க்ஷிணே ஜலஶாயினம் || 49 ||

ஸ்வயம்பு⁴வம் மேட்⁴ரமத்⁴யே ஊர்வோஶ்சைவ க³தா³த⁴ரம் |
ஜானுமத்⁴யே சக்ரத⁴ரம் ஜங்க⁴யோரம்ருதம் ந்யஸேத் || 50 ||

கு³ல்ப²யோர்னாரஸிம்ஹம் ச பாத³யோரமிதத்விஷம் |
அங்கு³ளீஷு ஶ்ரீத⁴ரம் ச பத்³மாக்ஷம் ஸர்வஸந்தி⁴ஷு || 51 ||

நகே²ஷு மாத⁴வம் சைவ ந்யஸேத்பாத³தலே(அ)ச்யுதம் |
ரோமகூபே கு³டா³கேஶம் க்ருஷ்ணம் ரக்தாஸ்தி²மஜ்ஜஸு || 52 ||

மனோபு³த்³த்⁴யோரஹங்காரே சித்தே ந்யஸ்ய ஜனார்த³னம் |
அச்யுதானந்த கோ³விந்தா³ன் வாதபித்தகபே²ஷு ச || 53 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா யத்கார்யம் த்³விஜதச்ச்²ருணு |
பாத³மூலே து தே³வஸ்ய ஶங்க²ம் சைவ து வின்யஸேத் || 54 ||

வனமாலாம் ஹ்ருதி³ ந்யஸ்ய ஸர்வதே³வாபி⁴பூஜிதாம் |
க³தா³ம் வக்ஷ꞉ஸ்த²லே ந்யஸ்ய சக்ரம் சைவ து ப்ருஷ்ட²த꞉ || 55 ||

ஶ்ரீவத்ஸமுரஸி ந்யஸ்ய பஞ்சாங்க³ம் கவசம் ந்யஸேத் |
ஆபாத³மஸ்தகம் சைவ வின்யஸேத்புருஷோத்தமம் || 56 ||

ஏவம் ந்யாஸவிதி⁴ம் க்ருத்வா ஸாக்ஷான்னாராயணோ ப⁴வேத் |
தனுர்விஷ்ணுமயீ தஸ்ய யத்கிஞ்சின்ன ஸ பா⁴ஷதே || 57 ||

அபாமார்ஜனகோ ந்யாஸ꞉ ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶன꞉ |
ஆத்மனஶ்ச பரஸ்யாபி விதி⁴ரேஷ ஸனாதன꞉ || 58 ||

வைஷ்ணவேன து கர்தவ்ய꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரதா³யக꞉ |
விஷ்ணுஸ்ததூ³ர்த்⁴வம் ரக்ஷேத்து வைகுண்டோ² விதி³ஶோதி³ஶ꞉ || 59 ||

பாது மாம் ஸர்வதோ ராமோ த⁴ன்வீ சக்ரீ ச கேஶவ꞉ |
ஏதத்ஸமஸ்தம் வின்யஸ்ய பஶ்சான்மந்த்ரான் ப்ரயோஜயேத் || 60 ||

|| அத² மூல மந்த்ர꞉ ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே க்லேஶாபஹர்த்ரே நம꞉ |

பூஜாகாலே து தே³வஸ்ய ஜபகாலே ததை²வ ச |
ஹோமகாலே ச கர்தவ்யம் த்ரிஸந்த்⁴யாஸு ச நித்யஶ꞉ || 61 ||

ஆயுராரோக்³யமைஶ்வர்யம் ஜ்ஞானம் வித்தம் ப²லம் லபே⁴த் |
யத்³யத்ஸுக²தரம் லோகே தத்ஸர்வம் ப்ராப்னுயான்னர꞉ || 62 ||

ஏவம் ப⁴க்த்யா ஸமப்⁴யர்ச்ய ஹரிம் ஸர்வார்த²தா³யகம் |
அப⁴யம் ஸர்வபூ⁴தேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி |
ஶ்ரீவிஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²த்யோம் நம இதி || 63 ||

|| அத² அபாமார்ஜன ந்யாஸ꞉ ||

அஸ்ய ஶ்ரீமத³பாமார்ஜன ஸ்தோத்ரமஹாமந்த்ரஸ்ய புலஸ்த்யோ ப⁴க³வான்ருஷி꞉ அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஓம் ஶ்ரீவராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுத³ர்ஶன-பாஞ்சஜன்யா தே³வதா꞉ ஓம் ஹராமுகஸ்யது³ரிதமிதி பீ³ஜம் ஓம் அச்யுதானந்தகோ³விந்தே³தி ஶக்தி꞉ ஓம் ஜ்வலத்பாவகலோசனேதி கீலகம் ஓம் வஜ்ராயுத⁴னக²ஸ்பர்ஶேதி கவசம் ஶ்ரீ-வராஹ-ன்ருஸிம்ஹ-வாமன-விஷ்ணு-ஸுத³ர்ஶன-பாஞ்சஜன்ய ப்ரஸாத³ஸித்³த்⁴யர்தே² ஸர்வாரிஷ்டபரிஹாரார்தே² ஜபே வினியோக³꞉ |

ஓம் ஶ்ரீவராஹாய அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீன்ருஸிம்ஹாய தர்ஜனீப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவாமனாய மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீவிஷ்ணவே அனாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாய கனிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ |
ஓம் ஶ்ரீபாஞ்சஜன்யாய கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ||

ஓம் வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே ஜ்ஞானாய ஹ்ருத³யாய நம꞉ |
ஓம் நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கபீத நிர்மலவாஸனே ஐஶ்வர்யாய ஶிரஸே ஸ்வாஹா |
ஓம் நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதி³சக்ரிணே ஶக்த்யை ஶிகா²யை வஷட் |
ஓம் தா³மோத³ராய தே³வாய அனந்தாய மஹாத்மனே ப³லாய கவசாய ஹும் |
ஓம் காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்³வஜுஸ்ஸாமமூர்தயே தேஜஸே நேத்ராப்⁴யாம் வௌஷட் |
ஓம் நம꞉ பரமார்தா²ய புருஷாய மஹாத்மனே வீர்யாய அஸ்த்ராய ப²ட் |
ஓம் பூ⁴ர்பு⁴வஸ்ஸுவரோமிதி தி³க்³ப³ந்த⁴꞉ ||

|| அத² அபாமார்ஜன த்⁴யானம் ||

அத² த்⁴யானம் ப்ரவக்ஷ்யாமி ஸர்வபாபப்ரணாஶனம் |
வராஹரூபிணம் தே³வம் ஸம்ஸ்மரன்னர்சயேஜ்ஜபேத் || 64 ||

ஓம் ஜலௌக⁴மக்³னா ஸசராசரா த⁴ரா
விஷாணகோட்யாகி²ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்³த்⁴ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான் ப்ரஸீத³து || 65 ||

சஞ்சச்சந்த்³ரார்த⁴த³ம்ஷ்ட்ரம் ஸ்பு²ரது³ருத³ஶனம் வித்³யுது³த்³த்³யோதஜிஹ்வம்
க³ர்ஜத்பர்ஜன்யனாத³ம் ஸ்பு²ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்³ரரௌத்³ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத⁴ம் ஜ்வலத³னலஸடா கேஸரோத்³பா⁴ஸமானம்
ரக்ஷோ ரக்தாபி⁴ஷிக்தம் ப்ரஹரதுது³ரிதம் த்⁴யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் || 66 ||

அதிவிபுலஸுகா³த்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த²மன்னம்
ஸுலலிதத³தி⁴க²ண்ட³ம் பாணினா த³க்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே த³தா⁴னம்
தரதிஸகலது³꞉க²ம் வாமனம் பா⁴வயேத்³ய꞉ || 67 ||

விஷ்ணும் பா⁴ஸ்வத்கிரீடாம் க³த³வலயக³ளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்க³ம்
ஶ்ரோணீபூ⁴ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்ட³லைர்மண்டி³தாங்க³ம் |
ஹஸ்தோத்³யச்ச²ங்க²சக்ராம்பு³ஜ க³த³மமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்³யோதத்³பா⁴ஸமுத்³யத்³தி³னகரஸத்³ருஶம் பத்³மஸம்ஸ்த²ம் நமாமி || 68 ||

ஶங்க²ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்³னீன்
பி³ப்⁴ராணம் வஜ்ரகே²டம் ஹலமுஸலக³தா³குந்தமத்யுக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலத³னலனிப⁴ம் ஹாரகேயூரபூ⁴ஷம்
த்⁴யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த²ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் || 69 ||

கல்பாந்தார்க ப்ரகாஶம் த்ரிபு⁴வனமகி²லம் தேஜஸாபூரயந்தம்
ரக்தாக்ஷம் பிங்க³கேஶம் ரிபுகுலப⁴யத³ம் பீ⁴மத³ம்ஷ்ட்ராட்டஹாஸம் |
ஶங்க²ம் சக்ரம் க³தா³ப்³ஜம் ப்ருது²தரமுஸலம் சாப பாஶாங்குஶான் ஸ்வை꞉
பி³ப்⁴ராணம் தோ³ர்பி⁴ரஷ்டௌ மனஸி முரரிபும் பா⁴வயேச்சக்ரஸஞ்ஜ்ஞம் || 70 ||

|| அத² அபாமார்ஜன மூல மந்த்ரா꞉ ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய த³ம்ஷ்ட்ரோத்³த்⁴ருத விஶ்வம்ப⁴ராய ஹிரண்யாக்ஷக³ர்வஸர்வங்கஷாய மம விக்⁴னான் சி²ந்தி⁴ சி²ந்தி⁴ சே²த³ய சே²த³ய ஸ்வாஹா || 1 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய த³ம்ஷ்ட்ராகராளவத³னாய க²ரனக²ராக்³ரவிதா³ரித ஹிரண்யகஶபுவக்ஷஸ்ஸ்த²லாய ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணாய மம விக்⁴னான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர ஹாஹாஹீஹீஹூஹூ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 2 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே மஹாமாயாய ஶ்ரீவாமனாய பத³த்ரயாக்ராந்தஜக³த்த்ரயாய ருக்³யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே மம விக்⁴னான் த்⁴வம்ஸய த்⁴வம்ஸய த்ராஸய த்ராஸய ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஶ்ரீம் க்லீம் டா²டா²டா²டா²டா² ஆஆஆஆஆ ஈஈஈஈஈ ஊஊஊஊஊ ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 3 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக்⁴னான் மத² மத² ஸ்வாஹா || 4 ||
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாய மஹாசக்ரராஜாய மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ மம ஶத்ரூன்னாஶய நாஶய த³ர த³ர தா³ரய தா³ரய சி²ந்தி³ சி²ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ பி⁴ந்தி⁴ ஜ்வல ஜ்வல ஜ்வாலய ஜ்வாலய ஸஹஸ்ரகிரணான் ப்ரஜ்வல ப்ரஜ்வல ஶிகா² உத்ப்ரேஷயோத்ப்ரேஷய த³ஹனாத்மக சட சட சாடய சாடய க³ர்ஜய க³ர்ஜய த்ராஸய த்ராஸய சூர்ணய சூர்ணய பரப்ரயுக்தானாம் மந்த்ராணாமஷ்டோத்தரஶதம் ஸ்போ²டய ஸ்போ²டய பரஶக்தீ꞉ பேஷய பேஷய பரமந்த்ரான் ஸம்ஹர ஸம்ஹர மாம் ரக்ஷ ரக்ஷ ஸஹஸ்ரார ஹும் ப²ட் ஸ்வாஹா || 5 ||

ஏதான்மந்த்ரான் ஜபேன்மந்த்ரீ உஸ்ப்ருஶ்ய க⁴டோத³கம் |
அஷ்டோத்தரஶதம் மௌனீ ஜபேத்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴விஷ்யதி || 71 ||

|| அபாமார்ஜன த்⁴யானம் ||

ப்³ருஹத்³தா⁴ம ப்³ருஹத்³கா³த்ரம் ப்³ருஹத்³த³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் |
ஸமஸ்தவேத³வேதா³ங்க³யுக்தாங்க³ம் பூ⁴ஷணைர்யுதம் || 72 ||

உத்³த்⁴ருத்யபூ⁴மிம் பாதாலாத்³த⁴ஸ்தாப்⁴யாம் பரிக்³ருஹ்யதாம் |
ஆலிங்க்³யபூ⁴மிமுரஸாமூர்த்⁴னி ஜிக்⁴ரந்தமச்யுதம் || 73 ||

ரத்னவைடூ³ர்யமுக்தாதி³பூ⁴ஷணைருபஶோபி⁴தம் |
பீதாம்ப³ரத⁴ரம் தே³வம் ஶுக்லமால்யானுலேபனம் || 74 ||

த்ரயஸ்த்ரிம்ஶாதி³தே³வைஶ்சஸ்தூயமானம் து ஸர்வதா³ |
ருஷிபி⁴ஸ்ஸனகாத்³யைஶ்ச ஸேவ்யமானமஹர்னிஶம் || 75 ||

ந்ருத்யந்தீபி⁴ஶ்சாப்ஸரோபி⁴ர்கீ³யமானம் ச கின்னரை꞉ |
இத்த²ம் த்⁴யாத்வா யதா² ந்யாய்யம் ஜபேன்மந்த்ரமதந்த்³ரித꞉ || 76 ||

ஸௌவர்ணமண்ட³பாந்தஸ்ஸ்த²ம் பத்³மம் த்⁴யாயேத்ஸகேஸரம் |
ஸகர்ணீகைர்த³ளைரிஷ்டைரஷ்டபி⁴꞉ பரிஶோபி⁴தம் || 77 ||

களங்கரஹிதம் தே³வம் பூர்ணசந்த்³ரஸமப்ரப⁴ம் |
ஶ்ரீவத்ஸாங்கிதவக்ஷஸ்கம் தீக்ஷ்ணத³ம்ஷ்ட்ரம் த்ரிலோசனம் || 78 ||

ஜபாகுஸுமஸங்காஶம் ரக்தஹஸ்ததலான்விதம் |
பத்³மாஸனஸமா(ஸீனம்)ரூட⁴ம் யோக³பட்டபரிஷ்க்ருதம் || 79 ||

பீதவஸ்த்ரபரீதாங்க³ம் ஶுக்லவஸ்த்ரோத்தரீயகம் |
கடிஸூத்ரேண ஹைமேன நூபுரேணவிராஜிதம் || 80 ||

வனமாலாதி³ஶோபா⁴ட்⁴யம் முக்தாஹாரோபஶோபி⁴தம் |
பங்கஜாஸ்யம் சதுர்பா³ஹும் பத்³மபத்ரனிபே⁴க்ஷணம் || 81 ||

ப்ராதஸ்ஸூர்யஸமப்ரக்²யகுண்ட³லாப்⁴யாம் விராஜிதம் |
அனேகஸூர்யஸங்காஶதீ³ப்யன்மகுடமஸ்தகம் || 82 ||

கேயூரகாந்திஸம்ஸ்பர்தி⁴முத்³ரிகாரத்னஶோபி⁴தம் |
ஜானூபரின்யஸ்தகரத்³வந்த்³வமுக்தானகா²ங்குரம் || 83 ||

ஜங்கா⁴ப⁴ரணஸம்ஸ்பர்தி⁴ ஸுஶோப⁴ம் கங்கணத்விஷா |
சதுர்தீ²சந்த்³ரஸங்காஶ ஸுத³ம்ஷ்ட்ரமுக²பங்கஜம் || 84 ||

முக்தாப²லாப⁴ஸுமஹாத³ந்தாவளிவிராஜிதம் |
சாம்பேயபுஷ்பஸங்காஶ ஸுனாஸமுக²பங்கஜம் || 85 ||

அதிரக்தோஷ்ட²வத³னம் ரக்தாஸ்யமரிபீ⁴ஷணம் |
வாமாங்கஸ்தா²ம் ஶ்ரியம் ப⁴க்தாம் ஶாந்தாம் தா³ந்தாம் க³ரீயஸீம் || 86 ||

அர்ஹணீயோருஸம்யுக்தாம் ஸுனாஸாம் ஶுப⁴லக்ஷணாம் |
ஸுப்⁴ரூம் ஸுகேஶீம் ஸுஶ்ரோணீம் ஸுபு⁴ஜாம் ஸுத்³விஜானனாம் || 87 ||

ஸுப்ரதீகாம் ச ஸுக³திம் சதுர்ஹஸ்தாம் விசிந்தயேத் |
து³கூலசேலசார்வங்கீ³ம் ஹரிணீம் ஸர்வகாமதா³ம் || 88 ||

தப்தகாஞ்சனஸங்காஶாம் ஸர்வாப⁴ரணபூ⁴ஷிதாம் |
ஸுவர்ணகலஶப்ரக்²ய பீனோன்னதபயோத⁴ராம் || 89 ||

க்³ருஹீத பத்³மயுக³ள பா³ஹுப்⁴யாம் ச விராஜிதாம் |
க்³ருஹீத மாதுலுங்கா³க்²ய ஜாம்பூ³னத³கராம் ததா² || 90 ||

ஏவம் தே³வீம் ந்ருஸிம்ஹஸ்ய வாமாங்கோபரி சிந்தயேத் |

|| புனர்த்⁴யானம் ||
ஓம் ஜலௌக⁴மக்³னா ஸசராசரா த⁴ரா
விஷாணகோட்யாகி²ல விஶ்வமூர்தினா |
ஸமுத்³த்⁴ருதா யேன வராஹரூபிணா
ஸ மே ஸ்வயம்பூ⁴ர்ப⁴க³வான் ப்ரஸீத³து ||

சஞ்சச்சந்த்³ரார்த⁴த³ம்ஷ்ட்ரஸ்பு²ரது³ருத³ஶனம் வித்³யுது³த்³த்³யோதஜிஹ்வம்
க³ர்ஜத்பர்ஜன்யனாத³ம் ஸ்பு²ரிதரவிருசம் சக்ஷுரக்ஷுத்³ரரௌத்³ரம் |
த்ரஸ்தாஶாஹஸ்தியூத⁴ம் ஜ்வலத³னலஸடா கேஸரோத்³பா⁴ஸமானம்
ரக்ஷோரக்தாபி⁴ஷிக்தம் ப்ரஹரதுது³ரிதம் த்⁴யாயதாம் நாரஸிம்ஹம் ||

அதிவிபுலஸுகா³த்ரம் ருக்மபாத்ரஸ்த²மன்னம்
ஸுலலிதத³தி⁴க²ண்ட³ம் பாணினா த³க்ஷிணேன |
கலஶமம்ருதபூர்ணம் வாமஹஸ்தே த³தா⁴னம்
தரதிஸகலது³꞉க²ம் வாமனம் பா⁴வயேத்³ய꞉ ||

விஷ்ணும் பா⁴ஸ்வத்கிரீடாம் க³த³வலயக³ளாகல்பஹாரோஜ்ஜ்வலாங்க³ம்
ஶ்ரோணீபூ⁴ஷாஸுவக்ஷோ மணிமகுடமஹாகுண்ட³லைர்மண்டி³தாங்க³ம் |
ஹஸ்தோத்³யச்ச²ங்க²சக்ராம்பு³ஜ க³த³மமலம் பீதகௌஶேயவாஸம்
வித்³யோதத்³பா⁴ஸமுத்³யத்³தி³னகரஸத்³ருஶம் பத்³மஸம்ஸ்த²ம் நமாமி ||

ஶங்க²ம் சக்ரம் ஸசாபம் பரஶுமஸிமிஷூன்மூலபாஶாங்குஶாக்³னீன்
பி³ப்⁴ராணம் வஜ்ரகே²டம் ஹலமுஸலக³தா³குந்தமத்யுக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் |
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரினேத்ரம் ஜ்வலத³னலனிப⁴ம் ஹாரகேயூரபூ⁴ஷம்
த்⁴யாயேத்ஷட்கோணஸம்ஸ்த²ம் ஸகலரிபுஜனப்ராணஸம்ஹாரி சக்ரம் ||

ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவராஹாய க்ரோட³ரூபிணே மம விக்⁴னான் த³ஹ த³ஹ ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹான்ருஸிம்ஹாய கராளத³ம்ஷ்ட்ரவத³னாய மம விக்⁴னான் பச பச ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமாயா வாமனாய த்ரைலோக்யவிக்ராந்தாய மம ஶத்ரூன் சே²த³ய ச்சே²த³ய ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீமஹாவிஷ்ணவே யக்ஷரக்ஷாம்ஸி மம விக்⁴னான் மத² மத² ஸ்வாஹா |
ஓம் நமோ ப⁴க³வதே ஶ்ரீஸுத³ர்ஶனாயா(அ)ஸுராந்தகாய மம விக்⁴னான் ஹன ஹன ஸ்வாஹா |

|| அத² அபாமார்ஜன ப²லப்ரார்த²னம் ||

ஓம் நம꞉ பரமார்தா²ய புருஷாய மஹாத்மனே |
அரூபாய விரூபாய வ்யாபினே பரமாத்மனே || 92 ||

நிஷ்கல்மஷாய ஶுத்³தா⁴ய த்⁴யானயோக³பராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்³த்⁴யது மே வச꞉ || 93 ||

நாராயணாய ஶுத்³தா⁴ய விஶ்வேஶாயேஶ்வராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 94 ||

அச்யுதாய ச கோ³விந்த³ பத்³மனாபா⁴யஸம்ஹ்ருதே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 95 ||

த்ரிவிக்ரமாய ராமாய வைகுண்டா²ய ஹராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 96 ||

தா³மோத³ராய தே³வாய அனந்தாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 97 ||

ஜனார்த³னாய க்ருஷ்ணாய உபேந்த்³ர ஶ்ரீத⁴ராய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 98 ||

ஹ்ருஷீகேஶாய கூர்மாய மாத⁴வாயா(அ)ச்யுதாய ச |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 99 ||

யோகீ³ஶ்வராய கு³ஹ்யாய கூ³டா⁴ய பரமாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 100 ||

ப⁴க்தப்ரியாய தே³வாய விஷ்வக்ஸேனாய ஶார்ங்கி³ணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 101 ||

ப்ரத்³யும்னாயா(அ)னிருத்³தா⁴ய புருஷாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 102 ||

அதோ²க்ஷஜாய த³க்ஷாய மத்ஸ்யாய மது⁴ஹாரிணே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 103 ||

வராஹாய ந்ருஸிம்ஹாய வாமனாய மஹாத்மனே |
நமஸ்க்ருத்ய ப்ரவக்ஷ்யாமி யத்தத்ஸித்⁴யது மே வச꞉ || 104 ||

வராஹேஶ ந்ருஸிம்ஹேஶ வாமனேஶ த்ரிவிக்ரம |
ஹயக்³ரீவேஶ ஸர்வேஶ ஹ்ருஷீகேஶ ஹரா(அ)ஶுப⁴ம் || 105 ||

அபராஜிதசக்ராத்³யைஶ்சதுர்பி⁴꞉ பரமாயுதை⁴꞉ |
அக²ண்டி³தானுபா⁴வைஶ்ச ஸர்வது³꞉க²ஹரோ ப⁴வ || 106 ||

ஹராமுகஸ்யது³ரிதம் து³ஷ்க்ருதம் து³ருபத்³ரவம் |
ம்ருத்யுப³ந்தா⁴ர்திப⁴யத³மரிஷ்டஸ்ய ச யத்ப²லம் || 107 ||

பராபி⁴த்⁴யானஸஹிதம் ப்ரயுக்தாம் சா(அ)பி⁴சாரிகம் |
க³ரஸ்பர்ஶமஹாரோக³ப்ரயுக்தம் ஜரயா(அ)ஜர || 108 ||

ஓம் நமோ வாஸுதே³வாய நம꞉ க்ருஷ்ணாய ஶார்ங்கி³ணே |
நம꞉ புஷ்கரனேத்ராய கேஶவாயாதி³சக்ரிணே || 109 ||

நம꞉ கமலகிஞ்ஜல்கதீ³ப்தனிர்மலவாஸஸே |
மஹாஹவரிபுஸ்கந்த⁴ க்⁴ருஷ்டசக்ராய சக்ரிணே || 110 ||

த³ம்ஷ்ட்ராக்³ரேண க்ஷிதித்⁴ருதே த்ரயீமூர்திமதே நம꞉ |
மஹாயஜ்ஞவராஹாய ஶேஷபோ⁴கோ³பஶாயினே || 111 ||

தப்தஹாடககேஶாந்தஜ்வலத்பாவகலோசன |
வஜ்ராயுத⁴னக²ஸ்பர்ஶ தி³வ்யஸிம்ஹ நமோ(அ)ஸ்து தே || 112 ||

காஶ்யபாயாதிஹ்ரஸ்வாய ருக்³யஜுஸ்ஸாமமூர்தயே |
துப்⁴யம் வாமனரூபாய க்ரமதேகா³ம் நமோ நம꞉ || 113 ||

வராஹாஶேஷது³ஷ்டானி ஸர்வபாபப²லானி வை |
மர்த³ மர்த³ மஹாத³ம்ஷ்ட்ர மர்த³ மர்த³ ச தத்ப²லம் || 114 ||

நாரஸிம்ஹ கராளஸ்ய த³ந்தப்ராந்தானலோஜ்ஜ்வல |
ப⁴ஞ்ஜ ப⁴ஞ்ஜ நினாதே³ன து³ஷ்டான்யஸ்யார்தினாஶன || 115 ||

ருக்³யஜுஸ்ஸாமரூபாபி⁴-ர்வாக்³பி⁴ர்வாமனரூபத்⁴ருத் |
ப்ரஶமம் ஸர்வது³꞉கா²னி நயத்வஸ்ய ஜனார்த³ன꞉ || 116 ||

கௌபே³ரம் தே முக²ம் ரௌத்³ரம் நந்தி³னோ நந்த³மாவஹ |
க³ரம் ம்ருத்யுப⁴யம் கோ⁴ரம் விஷம் நாஶய மே ஜ்வரம் || 117 ||

த்ரிபாத்³ப⁴ஸ்மப்ரஹரணஸ்த்ரிஶிரா ரக்தலோசன꞉ |
ஸமேப்ரீதஸ்ஸுக²ம் த³த்³யாத்ஸர்வாமயபதிர்ஜ்வர꞉ || 118 ||

ஆத்³யந்தவந்த꞉ கவய꞉ புராணா꞉
ஸன்மார்க³வந்தோ ஹ்யனுஶாஸிதார꞉ |
ஸர்வஜ்வரான் க்⁴னந்து மமா(அ)னிருத்³த⁴
ப்ரத்³யும்ன ஸங்கர்ஷண வாஸுதே³வா꞉ || 119 ||

ஐகாஹிகம் த்³வ்யாஹிகம் ச ததா² த்ரிதி³வஸ ஜ்வரம் |
சாதுர்தி²கம் ததா² த்யுக்³ரம் ததை²வ ஸதத ஜ்வரம் || 120 ||

தோ³ஷோத்த²ம் ஸன்னிபாதோத்த²ம் ததை²வாக³ந்துக ஜ்வரம் |
ஶமம் நயாஶு கோ³விந்த³ ச்சி²ந்தி⁴ச்சி²ந்த்⁴யஸ்ய வேத³னாம் || 121 ||

நேத்ரது³꞉க²ம் ஶிரோது³꞉க²ம் து³꞉க²ம் சோத³ரஸம்ப⁴வம் |
அதிஶ்வாஸமனிஶ்வாஸம் பரிதாபம் ச வேபது²ம் || 122 ||

கு³த³க்⁴ராணாங்க்⁴ரிரோகா³ம்ஶ்ச குக்ஷிரோக³ம் ததா² க்ஷயம் |
காமலாதீ³ம்ஸ்ததா²ரோகா³-ன்ப்ரமேஹாம்ஶ்சாதிதா³ருணான் || 123 ||

ப⁴க³ந்த³ராதிஸாராம்ஶ்ச முக²ரோகா³ம்ஶ்ச ப²ல்கு³னீன் |
அஶ்மரீ மூத்ரக்ருச்ச்²ராம்ஶ்ச ரோகா³னன்யாம்ஶ்ச தா³ருணான் || 124 ||

யே வாதப்ரப⁴வாரோகா³ யே ச பித்தஸமுத்³ப⁴வா꞉ |
கபோ²த்³ப⁴வாஶ்ச யே ரோகா³꞉ யே சான்யேஸான்னிபாதிகா꞉ || 125 ||

ஆக³ந்துகாஶ்ச யே ரோகா³꞉ லூதாவிஸ்போ²டகாத³ய꞉ |
ஸர்வே தே ப்ரஶமம் யாந்து வாஸுதே³வா(அ)பமார்ஜனாத் || 126 ||

விலயம் யாந்து தே ஸர்வே விஷ்ணோருச்சாரணேன து |
க்ஷயம் க³ச்ச²ந்த்வஶேஷாஸ்தே சக்ரேணோபஹதாஹரே꞉ || 127 ||

அச்யுதா(அ)னந்தகோ³விந்த³ நாமோச்சாரண பே⁴ஷஜாத் |
நஶ்யந்தி ஸகலரோகா³꞉ ஸத்யம் ஸத்யம் வதா³ம்யஹம் || 128 ||

ஸத்யம் ஸத்யம் புன꞉ ஸத்யமுத்³த்⁴ருத்ய பு⁴ஜமுச்யதே |
வேதா³ச்சா²ஸ்த்ரம் பரம் நாஸ்தி ந தை³வம் கேஶவாத்பரம் || 129 ||

ஸ்தா²வரம் ஜங்க³மம் வாபி க்ருத்ரிமம் வாபி யத்³விஷம் |
த³ந்தோத்³பூ⁴தம் நகோ²த்³பூ⁴தமாகாஶப்ரப⁴வம் விஷம் || 130 ||

லூதாதி³ப்ரப⁴வம் சைவ விஷமத்யந்தது³ஸ்ஸஹம் |
ஶமம் நயது தத்ஸர்வம் கீர்திதோ மே ஜனார்த³ன꞉ || 131 ||

க்³ரஹான் ப்ரேதக்³ரஹான்பூ⁴தாம் ஸ்ததா² வை டா³கினீக்³ரஹான் |
வேதாளாம்ஶ்ச பிஶாசாம்ஶ்ச க³ந்த⁴ர்வான்யக்ஷராக்ஷஸான் || 132 ||

ஶாகினீ பூதனாத்³யாம்ஶ்ச ததா² வைனாயகக்³ரஹான் |
முக²மண்ட³லிகான்க்ரூரான் ரேவதீன்வ்ருத்³த⁴ரேவதீன் || 133 ||

வ்ருஶ்சிகாக்²யான் க்³ரஹாம்ஶ்சோக்³ராம்ஸ்ததா² மாத்ருக³ணானபி |
பா³லஸ்ய விஷ்ணோஶ்சரிதம் ஹந்து பா³லக்³ரஹானிமான் || 134 ||

வ்ருத்³தா⁴னாம் யே க்³ரஹா꞉ கேசித்³யே ச பா³லக்³ரஹா꞉ க்வசித் |
நாரஸிம்ஹஸ்ய தே த்³ருஷ்ட்யா த³க்³தா⁴ யே சாபி யௌவனே || 135 ||

ஸதா³ கராளவத³னோ நாரஸிம்ஹோ மஹாரவ꞉ |
க்³ரஹானஶேஷான்னிஶ்ஶேஷான்கரோது ஜக³தோ ஹரி꞉ || 136 ||

நாரஸிம்ஹ மஹாஸிம்ஹ ஜ்வாலாமாலோஜ்ஜ்வலானன |
க்³ரஹானஶேஷான்ஸர்வேஶ கா²த³கா²தா³(அ)க்³னிலோசன || 137 ||

யே ரோகா³ யே மஹோத்பாதா꞉ யத்³விஷம் யே மஹாக்³ரஹா꞉ |
யானி ச க்ரூரபூ⁴தானி க்³ரஹபீடா³ஶ்ச தா³ருணா꞉ || 138 ||

ஶஸ்த்ரக்ஷதேஷு யே ரோகா³꞉ ஜ்வாலாகர்த³மகாத³ய꞉ |
யானி சான்யானி து³ஷ்டானி ப்ராணிபீடா³கராணி வை |
தானி ஸர்வாணி ஸர்வாத்மன்பரமாத்மஞ்ஜனார்த³ன || 139 ||

கிஞ்சித்³ரூபம் ஸமாஸ்தா²ய வாஸுதே³வாஶுனாஶய |
க்ஷிப்த்வா ஸுத³ர்ஶனம் சக்ரம் ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷணம் || 140 ||

ஸர்வது³ஷ்டோபஶமனம் குரு தே³வவரா(அ)ச்யுத |
ஸுத³ர்ஶனமஹாசக்ர கோ³விந்த³ஸ்ய வராயுத⁴ || 141 ||

தீக்ஷ்ணபாவகஸங்காஶ கோடிஸூர்யஸமப்ரப⁴ |
த்ரைலோக்யரக்ஷாகர்தா த்வம் து³ஷ்டதா³னவதா³ரண || 142 ||

தீக்ஷ்ணதா⁴ரமஹாவேக³ சி²ந்தி³ சி²ந்தி³ மஹாஜ்வரம் |
சி²ந்தி⁴ வாதம் ச லூதம் ச சி²ந்தி⁴ கோ⁴ரம் மஹத்³விஷம் || 143 ||

க்ரிமிதா³ஹஶ்ச ஶூலஶ்ச விஷஜ்வாலா ச கர்த³மா꞉ |
ஸுத³ர்ஶனேன சக்ரேண ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ || 144 ||

த்ரைலோக்யஸ்யா(அ)ப⁴யம் கர்துமாஜ்ஞாபய ஜனார்த³ன |
ஸர்வது³ஷ்டானி ரக்ஷாம்ஸி க்ஷபயாஶ்வரிபீ⁴ஷண || 145 ||

ப்ராச்யாம் ப்ரதீச்யாம் தி³ஶி ச த³க்ஷிணோத்தரதஸ்ததா² |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் ப³ஹுரூபீ ஜனார்த³ன꞉ || 146 ||

வ்யாக்⁴ரஸிம்ஹவராஹாதி³ஷ்வக்³னி சோரப⁴யேஷு ச |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் ப³ஹுரூபீ ஜனார்த³ன꞉ || 147 ||

பு⁴வ்யந்தரிக்ஷே ச ததா² பார்ஶ்வத꞉ ப்ருஷ்ட²தோ(அ)க்³ரத꞉ |
ரக்ஷாம் கரோது ப⁴க³வான் நாரஸிம்ஹ꞉ ஸ்வக³ர்ஜிதை꞉ || 148 ||

யதா² விஷ்ணுர்ஜக³த்ஸர்வம் ஸதே³வாஸுரமானுஷம் |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 149 ||

யதா² யஜ்ஞேஶ்வரோ விஷ்ணுர்வேதா³ந்தேஷ்வபி⁴தீ⁴யதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 150 ||

பரமாத்மா யதா² விஷ்ணுர்வேதா³ந்தேஷ்வபி கீ³யதே |
தேன ஸத்யேன ஸகலம் து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது || 151 ||

யதா² விஷ்ணோ꞉ ஸ்துதே ஸத்³ய꞉ ஸங்க்ஷயம் யாதி பாதகம் | [விஷ்ணௌ]
தேன ஸத்யேன ஸகலம் யன்மயோக்தம் ததா²(அ)ஸ்து தத் || 152 ||

ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த²லே ரக்ஷது வாமன꞉ |
அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ || 153 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சா(அ)ஸ்து ப்ரணஶ்யத்வஶுப⁴ம் ச யத் |
வாஸுதே³வஶரீரோத்தை²꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜிதோ மயா || 154 ||

அபாமார்ஜது கோ³விந்தோ³ நரோ நாராயணஸ்ததா² |
மமா(அ)ஸ்து ஸர்வது³꞉கா²னாம் ப்ரஶமோ வசனாத்³த⁴ரே꞉ || 155 ||

ஶாந்தா꞉ ஸமஸ்தாரோகா³ஸ்தே க்³ரஹாஸ்ஸர்வேவிஷாணி ச |
பூ⁴தானி ச ப்ரஶாந்தானி ஸம்ஸ்ம்ருதே மது⁴ஸூத³னே || 156 ||

ஏதத்ஸமஸ்தரோகே³ஷு பூ⁴தக்³ரஹப⁴யேஷு ச |
அபாமார்ஜனகம் ஶஸ்த்ரம் விஷ்ணுனாமாபி⁴மந்த்ரிதம் || 157 ||

ஏதே குஶா விஷ்ணுஶரீரஸம்ப⁴வா
ஜனார்த³னோஹம் ஸ்வயமேவ சாக³த꞉ |
ஹதம் மயா து³ஷ்டமஶேஷமஸ்ய
ஸ்வஸ்தோ² ப⁴வத்வேஷ யதா² வசோ ஹரே꞉ || 158 ||

ஶாந்திரஸ்து ஶிவம் சாஸ்து து³ஷ்டமஸ்ய ப்ரஶாம்யது |
யத³ஸ்ய து³ரிதம் கிஞ்சித்தத்க்ஷிப்தம் லவணாம்ப⁴ஸி || 159 ||

ஸ்வாஸ்த்²யமஸ்து ஶிவம் சாஸ்து ஹ்ருஷீகேஶஸ்ய கீர்தனாத் |
யத ஏவாக³தம் பாபம் தத்ரைவ ப்ரதிக³ச்ச²து || 160 ||

|| அத² அபாமார்ஜன மாஹாத்ம்யம் ||

ஏதத்³ரோகா³தி³பீடா³ஸு ஜனானாம் ஹிதமிச்ச²தா |
விஷ்ணுப⁴க்தேன கர்தவ்யமபாமார்ஜனகம் பரம் || 161 ||

அனேன ஸர்வது³꞉கா²னி ஶமம் யாந்தி ந ஸம்ஶய꞉ |
வ்யாத்⁴யபஸ்மார குஷ்டா²தி³ பிஶாசோரக³ ராக்ஷஸா꞉ || 162 ||

தஸ்ய பார்ஶ்வம் ந க³ச்ச²ந்தி ஸ்தோத்ரமேதத்து ய꞉ படே²த் |
யஶ்ச தா⁴ரயதே வித்³வான் ஶ்ரத்³தா⁴ப⁴க்திஸமன்வித꞉ || 163 ||

க்³ரஹாஸ்தம் நோபஸர்பந்தி ந ரோகே³ண ச பீடி³த꞉ |
த⁴ன்யோ யஶஸ்ய꞉ ஶத்ருக்⁴ன꞉ ஸ்தவோயம் முனிஸத்தம || 164 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ விஷ்ணோர்மாஹாத்ம்யமுத்தமம் |
ஏதத் ஸ்தோத்ரம் பரம் புண்யம் ஸர்வவ்யாதி⁴வினாஶனம் || 165 ||

பட²தாம் ஶ்ருண்வதாம் சைவ ஜபேதா³யுஷ்யவர்த⁴னம் |
வினாஶாய ச ரோகா³ணாமபம்ருத்யுஜயாய ச || 166 ||

இத³ம் ஸ்தோத்ரம் ஜபேச்சா²ந்த꞉ குஶை꞉ ஸம்மார்ஜயேச்சு²சி꞉ |
வாராஹம் நாரஸிம்ஹம் ச வாமனம் விஷ்ணுமேவ ச || 167 ||

ஸ்மரன் ஜபேதி³த³ம் ஸ்தோத்ரம் ஸர்வது³꞉கோ²பஶாந்தயே |
ஸர்வபூ⁴தஹிதார்தா²ய குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை³வஹி || 168 ||
குர்யாத்தஸ்மாத்ஸதை³வஹ்யோம் நம இதி |

இதி ஶ்ரீவிஷ்ணுத⁴ர்மோத்தரபுராணே ஶ்ரீதா³ல்ப்⁴யபுலஸ்த்யஸம்வாதே³ ஶ்ரீமத³பாமார்ஜனஸ்தோத்ரம் நாமைகோனத்ரிம்ஶோத்⁴யாய꞉ |

apamarjana stotram,ekatmata stotram in tamil script,apamarjana stothram,rogha nivarana ashtakam in tamil,rogha nivarana ashtakam in tamil tamil,rogha nivarana ashtakam in tamil tamil cook,apaduddharaka rama stotram in sanskrit,apamarjan stothram by bhaktavatsalam,shiv mahimna stotram,stotram,tamil,vedantha desika stotram,apamarjana sthothram,shiv mahimnah stotra by shyamal saumil munshi,desika stotram by malola kannan & ranganathan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *