Durvasana Pratikara Dasakam in tamil

Durvasana Pratikara Dasakam in tamil

Durvasana Pratikara Dasakam in tamil

images 26 2

ப்ராதர்வைதி³ககர்மத꞉ தத்தத³னுஸத்³வேதா³ந்தஸச்சிந்தயா
பஶ்சாத்³பா⁴ரதமோக்ஷத⁴ர்மகத²யா வாஸிஷ்ட²ராமாயணாத் |
ஸாயம் பா⁴க³வதார்த²தத்த்வகத²யா ராத்ரௌ நிதி³த்⁴யாஸனாத்
காலோ க³ச்ச²து ந꞉ ஶரீரப⁴ரணம் ப்ராரப்³த⁴காந்தார்பிதம் || 1 ||

அஜ்ஞானம் த்யஜ ஹே மனோ மம ஸதா³ ப்³ரஹ்மாத்மஸத்³பா⁴வனாத்
ஸங்கல்பானகி²லானபி த்யஜ ஜக³ன்மித்²யாத்வ ஸம்பா⁴வனாத் |
காமம் ஸாத⁴னஸாத⁴னாஶ்ரம பரித்⁴யானாத³ஜஸ்ரம் த்யஜ
க்ரோத⁴ம் து க்ஷமயா ஸதா³ ஜஹி ப³லால்லோப⁴ம் து ஸந்தோஷத꞉ || 2 ||

ஜிஹ்வோபஸ்த²ஸுக² ஸப்⁴ரமம் த்யஜ மன꞉பர்யந்த து³꞉கே²க்ஷணாத்
பாருஷ்யம் ம்ருது³பா⁴ஷணாத்த்யஜ வ்ருதா²லாபஶ்ரமம் மௌனத꞉ |
து³ஸ்ஸங்க³ம் த்யஜ ஸாது⁴ஸங்க³மப³லாத்³க³ர்வம் து ப⁴ங்கே³க்ஷணாத்
நிந்தா³து³꞉க² அனிந்த்³யதே³வமுனிபி⁴ர்னிந்தா³ கதா² ஸம்ஸ்க்ருதே꞉ || 3 ||

நித்³ராம் ஸாத்விக வஸ்து ஸேவனதயா ஸ்வப்னம் ஸதா³ ஜாக³ராத்
ரோகா³ன் ஜீர்ணஸிதாஶனாத்³தை³ன்யம் மஹாதை⁴ர்யத꞉ |
அர்தா²னர்த² பரிக்³ரஹம் ச வ்ருதா² ஸம்ஸர்க³ ஸந்த்யாக³த꞉
ஸ்த்ரீ வாஞ்சா²ம் தோ³ஷத³ர்ஶனப³லாத்³து³꞉க²ம் ஸுகா²த்மேக்ஷணாத் || 4 ||

தா³ராஸக்திமனாத³ராத்ஸுதத⁴னாஸக்திம் த்வனித்யத்வத꞉
ஸ்னேஹம் மோஹ விஸர்ஜனாத்கருணயா நைஷ்டு²ர்யமந்தஸ்த்யஜ |
ஔதா³ஸீன்ய ஸமாஶ்ரயாத்த்யஜ ஸுஹ்ருன்மித்ராரி து³ர்வாஸனா
ஸர்வானர்த²கரான் த³ஶேந்த்³ரியரிபூனேகாந்தவாஸான் ஜஹி || 5 ||

ஆலஸ்யம் த்வரயா ஶ்ரமம் ஶ்ரமதி⁴யா தந்த்³ரீம் ஸமுத்தா²னத꞉
பே⁴த³ ப்⁴ராந்த்யபே⁴த³த³ர்ஶனப³லாத்தாம் மித்²யாத்வத꞉ ஸத்யதாம் |
மர்மோக்திம் நிஜ மர்ம கர்ம கத²யா க்ரோத⁴ம் ஸ்வஸாம்யேக்ஷணாத்
ஆக்ரோஶம் குஶலோக்திதஸ்ய ச மனஶ்சி²ந்த்³யப்ரமாதோ³ ப⁴யம் || 6 ||

பூ⁴தார்த²ஸ்மரணம் வ்ருதா² ப்⁴ரம தி⁴யா ப்ராப்தம் து ஹானேக்ஷணாத்
ப⁴வ்யார்த²வ்யஸனம் ஸதா³ த்யஜ ப்ராரப்³த⁴ சோத்³யேக்ஷணாத் |
ஶிஷ்டாஶிஷ்ட ஜனக்ரியாம் வ்ருதா² ச கஷ்டானுஸந்தா⁴னத꞉
ஸ்னேஹாத்³வேஷமதிம் ஸதா³ த்யஜ ஜனம் ப⁴ஸ்மாம்ஸ்ததா² ஸம்ஸ்ம்ருதே꞉ || 7 ||

அத்⁴யாத்மாதி³ ப⁴வம் ஸதா³ த்யஜ மனஸ்தாபம் ஸ்வபா⁴வேக்ஷணாத்
வைஷம்யம் ஸமபா⁴வத꞉ பரகதா² விக்ஷேபமக்ஷோப⁴த꞉ |
தி⁴க்காராதி³ ப⁴வந்து து³꞉க²மனிஶம் தத்³யோக்³யதா பா⁴வனாத்
தஜ்ஞாதஜ்ஞ ஶிஶூன்க்ஷமஸ்வ க்ருபயா கர்மக்ஷயா தாட³னம் || 8 ||

ஆயுர்க³ச்ச²தி பேடிகாமிவ ஜலம் ஸந்த்யஜ்யதே³ஹம் ஜவாத்
க³ச்ச²ந்தீந்த்³ரியஶக்தயோ(அ)பி குலடா யத்³வன்னரம் நிர்த⁴னம் |
ப்ரஜ்ஞாம் க³ச்ச²தி தா⁴வதா³ஹ ஸமயே நீட³ம் ம்ருகீ³பக்ஷிவத்
ஜ்ஞாத்வா ஸர்வரமாஶ்ரயமாத்ம பத³வீம் தே³ஹ வ்ருதா² மா க்ருதா꞉ || 9 ||

தை⁴ர்யைராவத ஶாந்தி தே⁴னு த³மனா மந்தா³ர வ்ருக்ஷம் ஸதா³
மைத்ர்யாத்³யப்ஸரஸம் விவேக துரக³ம் ஸந்தோஷ சிந்தாமணிம் |
ஆத்மஜ்ஞான மஹாம்ருதம் ஸமரஸம் வைராக்³ய சந்த்³ரோத³யம்
வேதா³ந்தார்ணவமாஶ்ரயன்னநுதி³னம் ஸேவஸ்வ முக்தி ஶ்ரியம் || 10 ||

ப்ரஸாதா³த்³த³க்ஷிணாமூர்தே꞉ ஶ்ருத்யாசார்ய ப்ரஸாத³த꞉ |
து³ர்வாஸனா ப்ரதீகார த³ஶகம் ரசிதம் மயா ||

இதி ஸ்வாமி வித்³யாரண்யவிரசிதம் து³ர்வாஸனாப்ரதிகாரத³ஶகம் ஸம்பூர்ணம் |

durvasana prathikara dasakam,durvasana prathikara,durbasana pratikar stotram,durvasana,guru dasakam,guru dasakam on periyava,balaperiyava guru dasakam,namakam,guru dasakam ms subbulakshmi,#swamishravananandsaraswati,#swamiakhandanandsaraswati,sahasranama,chandrashekharendra saraswati,chandrashekharendra saraswati shloka,sahasranama bhashyam,lalitha sahasranamam,lalitha sahasranama stotram,udayalur kalyanaraman,samavedam shanmukha sarma latest prvachanam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *