Slokas for Kids in tamil

Slokas for Kids in tamil

Slokas for Kids in tamil

images 39 2

கு³ரு –
கு³ருர்ப்³ரஹ்ம கு³ருர்விஷ்ணு꞉ கு³ருர்தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
கு³ருஸ்ஸாக்ஷாத் பரப்³ரஹ்ம தஸ்மை ஶ்ரீ கு³ரவே நம꞉ ॥

தீ³பம் –
ஶுப⁴ம் கரோதி கல்யாணம் ஆரோக்³யம் த⁴ந ஸம்பத³꞉ ।
ஶத்ருபு³த்³தி⁴ விநாஶாய தீ³ப ஜ்யோதிர்நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

தீ³போ ஜ்யோதிர் பரப்³ரஹ்ம தீ³போ ஜ்யோதிர் ஜநார்த³நம் ।
தீ³போ ஹரது மே பாபம் ஸந்த்⁴யா தீ³ப நமோ(அ)ஸ்து தே ॥

க³ணேஶ –
வக்ரதுண்ட³ மஹாகாய ஸூர்யகோடி ஸமப்ரப⁴ ।
நிர்விக்⁴நம் குரு மே தே³வ ஸர்வகார்யேஷு ஸர்வதா³ ॥

ஸரஸ்வதீ –
யா குந்தே³ந்து³ துஷார ஹார த⁴வலா யா ஶுப்⁴ரவஸ்த்ராந்விதா
யா வீணாவரத³ண்ட³மண்டி³தகரா யா ஶ்வேதபத்³மாஸநா ।
யா ப்³ரஹ்மாச்யுதஶங்கரப்ரப்⁴ருதிபி⁴ர்தே³வை꞉ ஸதா³ பூஜிதா
ஸா மாம் பாது ஸரஸ்வதீ ப⁴க³வதீ நிஶ்ஶேஷஜாட்³யாபஹா ॥

ஶ்ரீ ராம –
ராமாய ராமப⁴த்³ராய ராமசந்த்³ராய வேத³ஸே ।
ரகு⁴நாதா²ய நாதா²ய ஸீதாயா꞉ பதயே நம꞉ ॥

ஶ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மநோரமே ।
ஸஹஸ்ரநாம தத்துல்யம் ராமநாம வராநநே ॥

ஹநுமாந் –
மநோஜவம் மாருத துல்யவேக³ம்
ஜிதேந்த்³ரியம் பு³த்³தி⁴மதாம் வரிஷ்ட²ம் ।
வாதாத்மஜம் வாநரயூத²முக்²யம்
ஶ்ரீராமதூ³தம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥

விஷ்ணு –
ஶாந்தாகாரம் பு⁴ஜக³ஶயநம் பத்³மநாப⁴ம் ஸுரேஶம் ।
விஶ்வாதா⁴ரம் க³க³நஸத்³ருஶம் மேக⁴வர்ணம் ஶுபா⁴ங்க³ம் ।
லக்ஷ்மீகாந்தம் கமலநயநம் யோகி³ஹ்ருத்³த்⁴யாநக³ம்யம் ।
வந்தே³ விஷ்ணும் ப⁴வப⁴யஹரம் ஸர்வலோகைகநாத²ம் ॥

க்ருஷ்ண –
வஸுதே³வஸுதம் தே³வம் கம்ஸசாணூரமர்த³நம் ।
தே³வகீ பரமாநந்த³ம் க்ருஷ்ணம் வந்தே³ ஜக³த்³கு³ரும் ॥

மூகம் கரோதி வாசாலம் பங்கு³ம் லங்க⁴யதே கி³ரிம் ।
யத்க்ருபா தமஹம் வந்தே³ பரமாநந்த³ மாத⁴வம் ॥

ஶ்ரீமத்³ப⁴க³வத்³கீ³தா –
பார்தா²ய ப்ரதிபோ³தி⁴தாம் ப⁴க³வதா நாராயணேந ஸ்வயம் ।
வ்யாஸேந க்³ரதி²தாம் புராணமுநிநா மத்⁴யே மஹாபா⁴ரதம் ।
அத்³வைதாம்ருதவர்ஷிணீம் ப⁴க³வதீம் அஷ்டாத³ஶாத்⁴யாயிநீம் ।
அம்ப³ த்வாமநுஸந்த³தா⁴மி ப⁴க³வத்³கீ³தே ப⁴வத்³வேஷிணீம் ॥

ஶிவ –
வந்தே³ ஶம்பு⁴முமாபதிம் ஸுரகு³ரும் வந்தே³ ஜக³த்காரணம் ।
வந்தே³ பந்நக³பூ⁴ஷணம் ம்ருக³த⁴ரம் வந்தே³ பஶூநாம்பதிம் ।
வந்தே³ ஸூர்யஶஶாங்கவஹ்நிநயநம் வந்தே³ முகுந்த³ப்ரியம் ।
வந்தே³ ப⁴க்தஜநாஶ்ரயம் ச வரத³ம் வந்தே³ ஶிவம் ஶங்கரம் ॥

அந்நபூர்ணா –
அந்நபூர்ணே ஸதா³பூர்ணே ஶங்கரப்ராணவல்லபே⁴ ।
ஜ்ஞாநவைராக்³யஸித்³த்⁴யர்த²ம் பி⁴க்ஷாம் தே³ஹி ச பார்வதி ॥

மாதா ச பார்வதீ தே³வீ பிதா தே³வோ மஹேஶ்வர꞉ ।
பா³ந்த⁴வா꞉ ஶிவப⁴க்தாஶ்ச ஸ்வதே³ஶோ பு⁴வநத்ரயம் ॥

ஸமர்பணம் –
காயேந வாசா மநஸேந்த்³ரியைர்வா
பு³த்³த்⁴யாத்மநா வா ப்ரக்ருதே꞉ ஸ்வபா⁴வாத் ।
கரோமி யத்³யத்ஸகலம் பரஸ்மை
நாராயணாயேதி ஸமர்பயாமி ॥

ஶாந்தி –
ஓம் ஸஹ நாவவது ।
ஸஹ நௌ பு⁴நக்து ।
ஸஹ வீர்யம் கரவாவஹை ।
தேஜஸ்வி நாவதீ⁴தமஸ்து ।
மா வித்³விஷாவஹை ।
ஓம் ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ஶாந்தி꞉ ॥

kids slokas in tamil,kids slokas tamil,kids slogams in tamil,sanskrit slokas for kids,sanskrit slokas for evening,sanskrit slokas for morning,sanskrit slokas for competition,sanskrit slokas for children with lyrics,sanskrit shlokas for class 7,sanskrit shlokas for students,kids slokams in tamil,vinayagar slogam in tamil,#kids slokams in tamil,slokas in tamil,vinayagar slokas for kids,kids slogas in tamil,kids slogams tamil,tamil rhymes for babies

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *