Sri Ganga Ashtakam lyrics in tamil

Sri Ganga Ashtakam lyrics in tamil

Sri Ganga Ashtakam lyrics in tamil

images 67 2

ப⁴க³வதி தவ தீரே நீரமாத்ராஶனோ(அ)ஹம்
விக³தவிஷயத்ருஷ்ண꞉ க்ருஷ்ணமாராத⁴யாமி |
ஸகல கலுஷப⁴ங்கே³ ஸ்வர்க³ஸோபானஸங்கே³
தரலதரதரங்கே³ தே³வி க³ங்கே³ ப்ரஸீத³ || 1 ||

ப⁴க³வதி ப⁴வலீலா மௌளிமாலே தவாம்ப⁴꞉
கணமணுபரிமாணம் ப்ராணினோ யே ஸ்ப்ருஶந்தி |
அமரனக³ரனாரீ சாமர க்³ராஹிணீனாம்
விக³த கலிகலங்காதங்கமங்கே லுட²ந்தி || 2 ||

ப்³ரஹ்மாண்ட³ம் க²ண்ட³யந்தீ ஹரஶிரஸி ஜடாவல்லிமுல்லாஸயந்தீ
ஸ்வர்லோகாதா³பதந்தீ கனககி³ரிகு³ஹாக³ண்ட³ஶைலாத் ஸ்க²லந்தீ |
க்ஷோணீப்ருஷ்டே² லுட²ந்தீ து³ரிதசயசமூர்னிர்ப⁴ரம் ப⁴ர்த்ஸயந்தீ
பாதோ²தி⁴ம் பூரயந்தீ ஸுரனக³ரஸரித்பாவனீ ந꞉ புனாது || 3 ||

மஜ்ஜன்மாதங்க³ கும்ப⁴ச்யுத மத³மதி³ராமோத³மத்தாலிஜாலம்
ஸ்னானை꞉ ஸித்³தா⁴ங்க³னானாம் குசயுக³ விலஸத்குங்குமாஸங்க³பிங்க³ம் |
ஸாயம் ப்ராதர்முனீனாம் குஶகுஸுமசயைஶ்சி²ன்னதீரஸ்த²னீரம்
பாயான்னோ கா³ங்க³மம்ப⁴꞉ கரிகலப⁴ கராக்ராந்த ரங்க³ஸ்தரங்க³ம் || 4 ||

ஆதா³வாதி³ பிதாமஹஸ்ய நியம வ்யாபார பாத்ரே ஜலம்
பஶ்சாத்பன்னக³ஶாயினோ ப⁴க³வத꞉ பாதோ³த³கம் பாவனம் |
பூ⁴ய꞉ ஶம்பு⁴ஜடாவிபூ⁴ஷண மணிர்ஜஹ்னோர்மஹர்ஷேரியம்
கன்யா கல்மஷனாஶினீ ப⁴க³வதீ பா⁴கீ³ரதீ² த்³ருஶ்யதே || 5 ||

ஶைலேந்த்³ராத³வதாரிணீ நிஜஜலே மஜ்ஜஜ்ஜனோத்தாரிணீ
பாராவாரவிஹாரிணீ ப⁴வப⁴யஶ்ரேணீ ஸமுத்ஸாரிணீ |
ஶேஷாங்கை³ரனுகாரிணீ ஹரஶிரோவல்லீத³ளாகாரிணீ
காஶீப்ராந்தவிஹாரிணீ விஜயதே க³ங்கா³ மனோஹாரிணீ || 6 ||

குதோ வீசிர்வீசிஸ்தவ யதி³ க³தா லோசனபத²ம்
த்வமாபீதா பீதாம்ப³ரபுரவாஸம் விதரஸி |
த்வது³த்ஸங்கே³ க³ங்கே³ பததி யதி³ காயஸ்தனுப்⁴ருதாம்
ததா³ மாத꞉ ஶாந்தக்ரதவபத³லாபோ⁴(அ)ப்யதிலகு⁴꞉ || 7 ||

க³ங்கே³ த்ரைலோக்யஸாரே ஸகலஸுரவதூ⁴தௌ⁴தவிஸ்தீர்ணதோயே
பூர்ணப்³ரஹ்மஸ்வரூபே ஹரிசரணரஜோஹாரிணி ஸ்வர்க³மார்கே³ |
ப்ராயஶ்சிதம் யதி³ ஸ்யாத்தவ ஜலகணிகா ப்³ரஹ்மஹத்யாதி³ பாபே
கஸ்த்வாம் ஸ்தோதும் ஸமர்த²꞉ த்ரிஜக³த³க⁴ஹரே தே³வி க³ங்கே³ ப்ரஸீத³ || 8 ||

மாதர்ஜாஹ்னவீ ஶம்பு⁴ஸங்க³மிலிதே மௌளௌ நிதா⁴யாஞ்ஜலிம்
த்வத்தீரே வபுஷோ(அ)வஸானஸமயே நாராயணாங்க்⁴ரித்³வயம் |
ஸானந்த³ம் ஸ்மரதோ ப⁴விஷ்யதி மம ப்ராணப்ரயாணோத்ஸவே
பூ⁴யாத்³ப⁴க்திரவிச்யுதா ஹரிஹராத்³வைதாத்மிகா ஶாஶ்வதீ || 9 ||

க³ங்கா³ஷ்டகமித³ம் புண்யம் ய꞉ படே²த்ப்ரயதோ நர꞉ |
ஸர்வபாபவினிர்முக்தோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி || 10 ||

ganga,ganga devi ashtakam in telugu,ganga devi ashtakam in sanskrit,ganga mantra in hindi,sivapuranam in tamil,murugan songs in tamil,lakshmi kubera songs in tamil,ganga stotram,sivan songs in tamil,ganga ashtottaram in telugu,abirami anthathi in tamil,ganga mantra,ganga devi ashtakam stotram,ganga devi ashtakam song,ashtakam,ganga mantra in kannada,ganga mantra in sanskrit,lingahstakam tamil,jai ganga maiya,ganga mantra lyrics,ganga maiya

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *