Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in tamil

Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in tamil

Sri Sudarshana Sahasranama Stotram lyrics in tamil

images 81 2

கைலாஸஶிக²ரே ரம்யே முக்தாமாணிக்யமண்ட³பே ।
ரத்நஸிம்ஹாஸநாஸீநம் ப்ரமதை²꞉ பரிவாரிதம் ॥ 1 ॥

ப⁴ர்தாரம் ஸர்வத⁴ர்மஜ்ஞம் பார்வதீ பரமேஶ்வரம் ।
ப³த்³தா⁴ஞ்ஜலிபுடா பூ⁴த்வா பப்ரச்ச² விநயாந்விதா ॥ 2 ॥

பார்வத்யுவாச ।
யத் த்வயோக்தம் ஜக³ந்நாத² ஸுப்⁴ருஶம் க்ஷேமமிச்ச²தாம் ।
ஸௌத³ர்ஶநம்ருதே ஶாஸ்த்ரம் நாஸ்தி சாந்யதி³தி ப்ரபோ⁴ ॥ 3 ॥

தத்ர காசித்³விவக்ஷாஸ்தி தமர்த²ம் ப்ரதி மே ப்ரபோ⁴ ।
ஏவமுக்தஸ்த்வஹிர்பு³த்³த்⁴ந்ய꞉ பார்வதீம் ப்ரத்யுவாச தாம் ॥ 4 ॥

அஹிர்பு³த்³த்⁴ந்ய உவாச ।
ஸம்ஶயோ யதி³ தே தத்ர தம் ப்³ரூஹி த்வம் வராநநே ।
இத்யேவமுக்தா கி³ரிஜா கி³ரிஶேந மஹாத்மநா ।
புநர்ஹோவாச ஸர்வஜ்ஞம் ஜ்ஞாநமுத்³ராத⁴ரம் பதிம் ॥ 5 ॥

பார்வத்யுவாச ।
லோகே ஸௌத³ர்ஶநம் மந்த்ரம் யந்த்ரம் தத்தத் ப்ரயோக³வத் ।
ஸர்வம் விஜ்ஞாதுமப்யத்ர யதா²வத்ஸமநுஷ்டி²தும் ॥ 6 ॥

அதிவேலமஶக்தாநாம் தந்மார்க³ம் ப்⁴ருஶமிச்ச²தாம் ।
கோ மார்க³꞉ கா க³திஸ்தேஷாம் கார்யஸித்³தி⁴꞉ கத²ம் ப⁴வேத் ।
ஏதந்மே ப்³ரூஹி லோகேஶ த்வத³ந்ய꞉ கோ வதே³த³மும் ॥ 7 ॥

அஹிர்பு³த்³த்⁴ந்ய உவாச ।
அஹம் தே கத²யிஷ்யாமி ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் ஶுப⁴ம் ।
அநாயாஸேந யஜ்ஜப்த்வா நர꞉ ஸித்³தி⁴மவாப்நுயாத் ॥ 8 ॥

தச்ச ஸௌத³ர்ஶநம் கு³ஹ்யம் தி³வ்யம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
நியமாத்பட²தாம் ந்ரூணாம் சிந்திதார்த²ப்ரதா³யகம் ॥ 9 ॥

தஸ்ய நாமஸஹஸ்ரஸ்ய ஸோ(அ)ஹமேவர்ஷிரீரித꞉ ।
ச²ந்தோ³(அ)நுஷ்டுப் தே³வதா து பரமாத்மா ஸுத³ர்ஶந꞉ ॥ 10 ॥

ஸ்ராம் பீ³ஜம் ஹ்ரீம் து ஶக்தி꞉ ஸ்யாத் ஶ்ரீம் கீலகமுதா³ஹ்ருதம் ।
ஸமஸ்தாபீ⁴ஷ்டஸித்³த்⁴யர்தே² விநியோக³ உதா³ஹ்ருத꞉ ।
ஶங்க²ம் சக்ரம் ச சாபாதி³ த்⁴யாநமஸ்ய ஸமீரிதம் ॥ 11 ॥

அத² த்⁴யாநம் ।
ஶங்க²ம் சக்ரம் ச சாபம் பரஶுமஸிமிஷும் ஶூலபாஶாங்குஶாக்³நிம்
பி³ப்⁴ராணம் வஜ்ரகே²டௌ ஹலமுஸலக³தா³குந்தமத்யுக்³ரத³ம்ஷ்ட்ரம் ।
ஜ்வாலாகேஶம் த்ரிணேத்ரம் ஜ்வலத³நலநிப⁴ம் ஹாரகேயூரபூ⁴ஷம்
த்⁴யாயேத் ஷட்கோணஸம்ஸ்த²ம் ஸகலரிபுஜநப்ராணஸம்ஹாரசக்ரம் ॥

அத² ஸ்தோத்ரம் ।
ஶ்ரீசக்ர꞉ ஶ்ரீகர꞉ ஶ்ரீஶ꞉ ஶ்ரீவிஷ்ணு꞉ ஶ்ரீவிபா⁴வந꞉ ।
ஶ்ரீமதா³ந்த்⁴யஹர꞉ ஶ்ரீமாந் ஶ்ரீவத்ஸக்ருதலக்ஷண꞉ ॥ 1 ॥

ஶ்ரீநிதி⁴꞉ ஶ்ரீவர꞉ ஸ்ரக்³வீ ஶ்ரீலக்ஷ்மீகரபூஜித꞉ ।
ஶ்ரீரத꞉ ஶ்ரீவிபு⁴꞉ ஸிந்து⁴கந்யாபதிரதோ⁴க்ஷஜ꞉ ॥ 2 ॥

அச்யுதஶ்சாம்பு³ஜக்³ரீவ꞉ ஸஹஸ்ரார꞉ ஸநாதந꞉ ।
ஸமர்சிதோ வேத³மூர்தி꞉ ஸமதீதஸுராக்³ரஜ꞉ ॥ 3 ॥

ஷட்கோணமத்⁴யகோ³ வீர꞉ ஸர்வகோ³(அ)ஷ்டபு⁴ஜ꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।
சண்ட³வேகோ³ பீ⁴மரவ꞉ ஶிபிவிஷ்டார்சிதோ ஹரி꞉ ॥ 4 ॥

ஶாஶ்வத꞉ ஸகல꞉ ஶ்யாம꞉ ஶ்யாமள꞉ ஶகடார்த³ந꞉ ।
தை³த்யாரி꞉ ஶாரத³꞉ஸ்கந்த⁴꞉ ஶகடாக்ஷ꞉ ஶிரீஷக꞉ ॥ 5 ॥

ஶரபா⁴ரிர்ப⁴க்தவஶ்ய꞉ ஶஶாங்கோ வாமநோ(அ)வ்யய꞉ ।
வரூதி²வாரிஜ꞉ கஞ்ஜலோசநோ வஸுதா⁴தி⁴ப꞉ ॥ 6 ॥

வரேண்யோ வாஹநோ(அ)நந்த꞉ சக்ரபாணிர்க³தா³க்³ரஜ꞉ ।
க³பீ⁴ரோ கோ³ளவாதீ⁴ஶோ க³தா³பாணி꞉ ஸுலோசந꞉ ॥ 7 ॥

ஸஹஸ்ராக்ஷஶ்சதுர்பா³ஹு꞉ ஶங்க²சக்ரக³தா³த⁴ர꞉ ।
பீ⁴ஷணோ பீ⁴திதோ³ ப⁴த்³ரோ பீ⁴மோ(அ)பீ⁴ஷ்டப²லப்ரத³꞉ ॥ 8 ॥

பீ⁴மார்சிதோ பீ⁴மஸேநோ பா⁴நுவம்ஶப்ரகாஶக꞉ ।
ப்ரஹ்லாத³வரத³꞉ பா²லலோசநோ லோகபூஜித꞉ ॥ 9 ॥

உத்தராமாநதோ³ மாநீ மாநவாபீ⁴ஷ்டஸித்³தி⁴த³꞉ ।
ப⁴க்தபால꞉ பாபஹாரீ ப²லதோ³ த³ஹநத்⁴வஜ꞉ ॥ 10 ॥

அரீஶ꞉ கநகோ தா⁴தா காமபால꞉ புராதந꞉ ।
அக்ரூர꞉ க்ரூரஜநக꞉ க்ரூரத³ம்ஷ்ட்ர꞉ குலாதி⁴ப꞉ ॥ 11 ॥

க்ரூரகர்மா க்ரூரரூபீ க்ரூரஹாரீ குஶேஶய꞉ ।
மந்த³ரோ மாநிநீகாந்தோ மது⁴ஹா மாத⁴வப்ரிய꞉ ॥ 12 ॥

ஸுப்ரதப்தஸ்வர்ணரூபீ பா³ணாஸுரபு⁴ஜாந்தக்ருத் ।
த⁴ராத⁴ரோ தா³நவாரி꞉ த³நுஜேந்த்³ராரிபூஜித꞉ ॥ 13 ॥

பா⁴க்³யப்ரதோ³ மஹாஸத்த்வோ விஶ்வாத்மா விக³தஜ்வர꞉ ।
ஸுராசார்யார்சிதோ வஶ்யோ வாஸுதே³வோ வஸுப்ரத³꞉ ॥ 14 ॥

வஸுந்த⁴ரோ வாயுவேகோ³ வராஹோ வருணாலய꞉ ।
ப்ரணதார்திஹர꞉ ஶ்ரேஷ்ட²꞉ ஶரண்ய꞉ பாபநாஶந꞉ ॥ 15 ॥

பாவகோ வாரணாத்³ரீஶோ வைகுண்டோ² வீதகல்மஷ꞉ ।
வஜ்ரத³ம்ஷ்ட்ரோ வஜ்ரநகோ² வாயுரூபீ நிராஶ்ரய꞉ ॥ 16 ॥

நிரீஹோ நிஸ்ப்ருஹோ நித்யோ நீதிஜ்ஞோ நீதிபா⁴வந꞉ ।
நீரூபோ நாரத³நுதோ நகுலாசலவாஸக்ருத் ॥ 17 ॥

நித்யாநந்தோ³ ப்³ருஹத்³பா⁴நு꞉ ப்³ருஹதீ³ஶ꞉ புராதந꞉ ।
நிதீ⁴நாமதி⁴போ(அ)நந்த꞉ நரகார்ணவதாரக꞉ ॥ 18 ॥

அகா³தோ⁴(அ)விரளோ(அ)மர்த்யோ ஜ்வாலாகேஶ꞉ க²கா³ர்சித꞉ ।
தருணஸ்தநுக்ருத்³ரக்த꞉ பரமஶ்சித்தஸம்ப⁴வ꞉ ॥ 19 ॥

சிந்த்ய꞉ ஸத்யநிதி⁴꞉ ஸாக்³ரஶ்சிதா³நந்த³꞉ ஶிவப்ரிய꞉ ।
ஶிம்ஶுமார꞉ ஶதமக²꞉ ஶாதகும்ப⁴நிப⁴ப்ரப⁴꞉ ॥ 20 ॥

போ⁴க்தாருணேஶோ ப³லவாந் பா³லக்³ரஹநிவாரக꞉ ।
ஸர்வாரிஷ்டப்ரஶமநோ மஹாப⁴யநிவாரக꞉ ॥ 21 ॥

ப³ந்து⁴꞉ ஸுப³ந்து⁴꞉ ஸுப்ரீத꞉ ஸந்துஷ்ட꞉ ஸுரஸந்நுத꞉ ।
பீ³ஜகேஶ்யோ ப⁴கோ³ பா⁴நு꞉ அமிதார்சிரபாம் பதி꞉ ॥ 22 ॥

ஸுயஜ்ஞோ ஜ்யோதிஷ꞉ ஶாந்தோ விரூபாக்ஷ꞉ ஸுரேஶ்வர꞉ ।
வஹ்நிப்ராகாரஸம்வீதோ ரத்நக³ர்ப⁴꞉ ப்ரபா⁴கர꞉ ॥ 23 ॥

ஸுஶீல꞉ ஸுப⁴க³꞉ ஸ்வக்ஷ꞉ ஸுமுக²꞉ ஸுக²த³꞉ ஸுகீ² ।
மஹாஸுரஶிரஶ்சே²தா பாகஶாஸநவந்தி³த꞉ ॥ 24 ॥

ஶதமூர்தி꞉ ஸஹஸ்ராரி꞉ ஹிரண்யஜ்யோதிரவ்யய꞉ ।
மண்ட³லீ மண்ட³லாகார꞉ சந்த்³ரஸூர்யாக்³நிலோசந꞉ ॥ 25 ॥

ப்ரப⁴ஞ்ஜநஸ்தீக்ஷ்ணதா⁴ர꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ஶாரத³ப்ரிய꞉ ।
ப⁴க்ஷப்ரியோ ப³லிஹரோ லாவண்யோ லக்ஷணப்ரிய꞉ ॥ 26 ॥

விமலோ து³ர்லப⁴꞉ ஸௌம்ய꞉ ஸுலபோ⁴ பீ⁴மவிக்ரம꞉ ।
ஜிதமந்யுர்ஜிதாராதி꞉ மஹாக்ஷோ ப்⁴ருகு³பூஜித꞉ ॥ 27 ॥

தத்த்வரூபஸ்தத்த்வவேதீ³ ஸர்வதத்த்வப்ரதிஷ்டி²த꞉ ।
பா⁴வஜ்ஞோ ப³ந்து⁴ஜநகோ தீ³நப³ந்து⁴꞉ புராணவித் ॥ 28 ॥

ஶஸ்த்ரேஶோ நிர்மதோ³ நேதா நரோ நாநாஸுரப்ரிய꞉ ।
நாபி⁴சக்ரோ நதாமித்ரோ நதீ³ஶகரபூஜித꞉ ॥ 29 ॥

த³மந꞉ காளிக꞉ கர்மீ காந்த꞉ காலார்த³ந꞉ கவி꞉ ।
கமநீயக்ருதி꞉ கால꞉ கமலாஸநஸேவித꞉ ॥ 30 ॥

க்ருபாலு꞉ கபில꞉ காமீ காமிதார்த²ப்ரதா³யக꞉ ।
த⁴ர்மஸேதுர்த⁴ர்மபாலோ த⁴ர்மீ த⁴ர்மமய꞉ பர꞉ ॥ 31 ॥

தா⁴தாநந்த³மயோ தி³வ்யோ ப்³ரஹ்மரூபீ ப்ரகாஶக்ருத் ।
ஸர்வயஜ்ஞமயோ யஜ்ஞோ யஜ்ஞபு⁴க்³யஜ்ஞபா⁴வந꞉ ॥ 32 ॥

ஜ்வாலாஜிஹ்ம꞉ ஶிகா²மௌளி꞉ ஸுரகார்யப்ரவர்தக꞉ ।
கலாதா⁴ர꞉ ஸுராரிக்⁴ந꞉ கோபஹா காலரூபப்⁴ருத் ॥ 33 ॥

வஹ்நித்⁴வஜோ வஹ்நிஸகோ² வஞ்ஜுளத்³ருமமூலக³꞉ ।
த³க்ஷஹா தா³நகாரீ ச நரோ நாராயணப்ரிய꞉ ॥ 34 ॥

தை³த்யத³ண்ட³த⁴ரோ தா³ந்த꞉ ஶுப்⁴ராங்க³꞉ ஶுப⁴தா³யக꞉ ।
லோஹிதாக்ஷோ மஹாரௌத்³ரோ மாயாரூபத⁴ர꞉ க²க³꞉ ॥ 35 ॥

உந்நதோ பா⁴நுஜ꞉ ஸாங்கோ³ மஹாசக்ர꞉ பராக்ரமீ ।
அக்³நீஶோ(அ)க்³நிமயஸ்த்வக்³நிலோசநோ(அ)க்³நிஸமப்ரப⁴꞉ ॥ 36 ॥

அக்³நிவாநக்³நிரஸநோ யுத்³த⁴ஸேவீ ரவிப்ரிய꞉ ।
ஆஶ்ரிதாகௌ⁴க⁴வித்⁴வம்ஸீ நித்யாநந்த³ப்ரதா³யக꞉ ॥ 37 ॥

அஸுரக்⁴நோ மஹாபா³ஹு꞉ பீ⁴மகர்மா ஶுப⁴ப்ரத³꞉ ।
ஶஶாங்கப்ரணவாதா⁴ர꞉ ஸமஸ்தாஶீவிஷாபஹ꞉ ॥ 38 ॥

அர்கோ விதர்கோ விமலோ பி³லகோ³ பா³த³ராயண꞉ ।
ப³தி⁴ரக்⁴நஶ்சக்ரவாள꞉ ஷட்கோணாந்தர்க³த꞉ ஶிகீ² ॥ 39 ॥

த்⁴ருட⁴த⁴ந்வா ஷோட³ஶாக்ஷோ தீ³ர்க⁴பா³ஹுர்த³ரீமுக²꞉ ।
ப்ரஸந்நோ வாமஜநகோ நிம்நோ நீதிகர꞉ ஶுசி꞉ ॥ 40 ॥

நரபே⁴தீ³ ஸிம்ஹரூபீ புராதீ⁴ஶ꞉ புரந்த³ர꞉ ।
ரவிஸ்துதோ யூத²பாலோ யுத²பாரி꞉ ஸதாம் க³தி꞉ ॥ 41 ॥

ஹ்ருஷீகேஶோ த்³வித்ரிமூர்தி꞉ த்³விரஷ்டாயுத⁴ப்⁴ருத்³வர꞉ ।
தி³வாகரோ நிஶாநாதோ² தி³ளீபார்சிதவிக்³ரஹ꞉ ॥ 42 ॥

த⁴ந்வந்தரி꞉ ஶ்யாமளாரி꞉ ப⁴க்தஶோகவிநாஶக꞉ ।
ரிபுப்ராணஹரோ ஜேதா ஶூரஶ்சாதுர்யவிக்³ரஹ꞉ ॥ 43 ॥

விதா⁴தா ஸச்சிதா³நந்த³꞉ ஸர்வது³ஷ்டநிவாரக꞉ ।
உல்கோ மஹோல்கோ ரக்தோல்க꞉ ஸஹஸ்ரோல்க꞉ ஶதார்சிஷ꞉ ॥ 44 ॥

பு³த்³தோ⁴ பௌ³த்³த⁴ஹரோ பௌ³த்³த⁴ஜநமோஹோ பு³தா⁴ஶ்ரய꞉ ।
பூர்ணபோ³த⁴꞉ பூர்ணரூப꞉ பூர்ணகாமோ மஹாத்³யுதி꞉ ॥ 45 ॥

பூர்ணமந்த்ர꞉ பூர்ணகா³த்ர꞉ பூர்ண꞉ ஷாட்³கு³ண்யவிக்³ரஹ꞉ ।
பூர்ணநேமி꞉ பூர்ணநாபி⁴꞉ பூர்ணாஶீ பூர்ணமாநஸ꞉ ॥ 46 ॥

பூர்ணஸார꞉ பூர்ணஶக்தி꞉ ரங்க³ஸேவீ ரணப்ரிய꞉ ।
பூரிதாஶோ(அ)ரிஷ்டதாதி꞉ பூர்ணார்த²꞉ பூர்ணபூ⁴ஷண꞉ ॥ 47 ॥

பத்³மக³ர்ப⁴꞉ பாரிஜாத꞉ பரமித்ர꞉ ஶராக்ருதி꞉ ।
பூ⁴ப்⁴ருத்³வபு꞉ புண்யமூர்தி꞉ பூ⁴ப்⁴ருதாம் பதிராஶுக³꞉ ॥ 48 ॥

பா⁴க்³யோத³யோ ப⁴க்தவஶ்யோ கி³ரிஜாவள்லப⁴ப்ரிய꞉ ।
க³விஷ்டோ² க³ஜமாநீ ச க³மநாக³மநப்ரிய꞉ ॥ 49 ॥

ப்³ரஹ்மசாரீ ப³ந்து⁴மாநீ ஸுப்ரதீக꞉ ஸுவிக்ரம꞉ ।
ஶங்கராபீ⁴ஷ்டதோ³ ப⁴வ்ய꞉ ஸாசிவ்ய꞉ ஸவ்யலக்ஷண꞉ ॥ 50 ॥

மஹாஹம்ஸ꞉ ஸுக²கரோ நாபா⁴க³தநயார்சித꞉ ।
கோடிஸூர்யப்ரபோ⁴ தீ³ப்தி꞉ வித்³யுத்கோடிஸமப்ரப⁴꞉ ॥ 51 ॥

வஜ்ரகல்போ வஜ்ரஸாரோ வஜ்ரநிர்கா⁴தநிஸ்வந꞉ ।
கி³ரீஶமாநதோ³ மாந்யோ நாராயணகராளய꞉ ॥ 52 ॥

அநிருத்³த⁴꞉ பராமர்ஷீ உபேந்த்³ர꞉ பூர்ணவிக்³ரஹ꞉ ।
ஆயுதே⁴ஶ꞉ ஶதாரிக்⁴ந꞉ ஶமந꞉ ஶதஸைநிக꞉ ॥ 53 ॥

ஸர்வாஸுரவதோ⁴த்³யுக்த꞉ ஸூர்யது³ர்மாநபே⁴த³க꞉ ।
ராஹுவிப்லோஷகாரீ ச காஶீநக³ரதா³ஹக꞉ ॥ 54 ॥

பீயூஷாம்ஶு꞉ பரம் ஜ்யோதி꞉ ஸம்பூர்ண꞉ க்ரதுபு⁴க்ப்ரிய꞉ ।
மாந்தா⁴த்ருவரத³꞉ ஶுத்³தோ⁴ ஹரஸேவ்ய꞉ ஶசீஷ்டத³꞉ ॥ 55 ॥

ஸஹிஷ்ணு꞉ ப³லபு⁴க்³வீரோ லோகப்⁴ருல்லோகநாயக꞉ ।
து³ர்வாஸமுநித³ர்பக்⁴நோ ஜயதோ³ விஜயப்ரிய꞉ ॥ 56 ॥

ஸுராதீ⁴ஶோ(அ)ஸுராராதி꞉ கோ³விந்த³கரபூ⁴ஷண꞉ ।
ரத²ரூபீ ரதா²தீ⁴ஶ꞉ காலசக்ர꞉ க்ருபாநிதி⁴꞉ ॥ 57 ॥

சக்ரரூபத⁴ரோ விஷ்ணு꞉ ஸ்தூ²லஸூக்ஷ்ம꞉ ஶிகி²ப்ரப⁴꞉ ।
ஶரணாக³தஸந்த்ராதா வேதாலாரிர்மஹாப³ல꞉ ॥ 58 ॥

ஜ்ஞாநதோ³ வாக்பதிர்மாநீ மஹாவேகோ³ மஹாமணி꞉ ।
வித்³யுத்கேஶோ விஹாரேஶ꞉ பத்³மயோநிஶ்சதுர்பு⁴ஜ꞉ ॥ 59 ॥

காமாத்மா காமத³꞉ காமீ காலநேமிஶிரோஹர꞉ ।
ஶுப்⁴ர꞉ ஶுசி꞉ ஶுநாஸீர꞉ ஶுக்ரமித்ர꞉ ஶுபா⁴நந꞉ ॥ 60 ॥

வ்ருஷகாயோ வ்ருஷாராதி꞉ வ்ருஷபே⁴ந்த்³ர꞉ ஸுபூஜித꞉ ।
விஶ்வம்ப⁴ரோ வீதிஹோத்ரோ வீர்யோ விஶ்வஜநப்ரிய꞉ ॥ 61 ॥

விஶ்வக்ருத்³விஶ்வபோ விஶ்வஹர்தா ஸாஹஸகர்மக்ருத் ।
பா³ணபா³ஹுஹரோ ஜ்யோதி꞉ பராத்மா ஶோகநாஶந꞉ ॥ 62 ॥

விமலாதி⁴பதி꞉ புண்யோ ஜ்ஞாதா ஜ்ஞேய꞉ ப்ரகாஶக꞉ ।
ம்லேச்ச²ப்ரஹாரீ து³ஷ்டக்⁴ந꞉ ஸூர்யமண்ட³லமத்⁴யக³꞉ ॥ 63 ॥

தி³க³ம்ப³ரோ வ்ருஷாத்³ரீஶோ விவிதா⁴யுத⁴ரூபக꞉ ।
ஸத்வவாந் ஸத்யவாகீ³ஶ꞉ ஸத்யத⁴ர்மபராயண꞉ ॥ 64 ॥

ருத்³ரப்ரீதிகரோ ருத்³ரவரதோ³ ருக்³விபே⁴த³க꞉ ।
நாராயணோ நக்ரபே⁴தீ³ க³ஜேந்த்³ரபரிமோக்ஷக꞉ ॥ 65 ॥

த⁴ர்மப்ரிய꞉ ஷடா³தா⁴ரோ வேதா³த்மா கு³ணஸாக³ர꞉ ।
க³தா³மித்ர꞉ ப்ருது²பு⁴ஜோ ரஸாதலவிபே⁴த³க꞉ ॥ 66 ॥

தமோவைரீ மஹாதேஜா꞉ மஹாராஜோ மஹாதபா꞉ ।
ஸமஸ்தாரிஹர꞉ ஶாந்த꞉ க்ரூரோ யோகே³ஶ்வரேஶ்வர꞉ ॥ 67 ॥

ஸ்த²விர꞉ ஸ்வர்ணவர்ணாங்க³꞉ ஶத்ருஸைந்யவிநாஶக்ருத் ।
ப்ராஜ்ஞோ விஶ்வதநுத்ராதா ஶ்ருதிஸ்ம்ருதிமய꞉ க்ருதீ ॥ 68 ॥

வ்யக்தாவ்யக்தஸ்வரூபோம்ஸ꞉ காலசக்ர꞉ கலாநிதி⁴꞉ ।
மஹாத்³யுதிரமேயாத்மா வஜ்ரநேமி꞉ ப்ரபா⁴நிதி⁴꞉ ॥ 69 ॥

மஹாஸ்பு²லிங்க³தா⁴ரார்சி꞉ மஹாயுத்³த⁴க்ருத³ச்யுத꞉ ।
க்ருதஜ்ஞ꞉ ஸஹநோ வாக்³மீ ஜ்வாலாமாலாவிபூ⁴ஷக꞉ ॥ 70 ॥

சதுர்முக²நுத꞉ ஶ்ரீமாந் ப்⁴ராஜிஷ்ணுர்ப⁴க்தவத்ஸல꞉ ।
சாதுர்யக³மநஶ்சக்ரீ சதுர்வர்க³ப்ரதா³யக꞉ ॥ 71 ॥

விசித்ரமால்யாப⁴ரண꞉ தீக்ஷ்ணதா⁴ர꞉ ஸுரார்சித꞉ ।
யுக³க்ருத்³யுக³பாலஶ்ச யுக³ஸந்தி⁴ர்யுகா³ந்தக்ருத் ॥ 72 ॥

ஸுதீக்ஷ்ணாரக³ணோ க³ம்யோ ப³லித்⁴வம்ஸீ த்ரிலோகப꞉ ।
த்ரிணேத்ரஸ்த்ரிஜக³த்³வந்த்³ய꞉ த்ருணீக்ருதமஹாஸுர꞉ ॥ 73 ॥

த்ரிகாலஜ்ஞஸ்த்ரிலோகஜ்ஞ꞉ த்ரிநாபி⁴ஸ்த்ரிஜக³த்ப்ரபு⁴꞉ ।
ஸர்வமந்த்ரமயோ மந்த்ர꞉ ஸர்வஶத்ருநிப³ர்ஹண꞉ ॥ 74 ॥

ஸர்வக³꞉ ஸர்வவித்ஸௌம்ய꞉ ஸர்வலோகஹிதங்கர꞉ ।
ஆதி³மூல꞉ ஸத்³கு³ணாட்⁴யோ வரேண்யஸ்த்ரிகு³ணாத்மக꞉ ॥ 75 ॥

த்⁴யாநக³ம்ய꞉ கல்மஷக்⁴ந꞉ கலிக³ர்வப்ரபே⁴த³க꞉ ।
கமநீயதநுத்ராண꞉ குண்ட³லீ மண்டி³தாநந꞉ ॥ 76 ॥

ஸுகுண்டீ²க்ருதசண்டே³ஶ꞉ ஸுஸந்த்ரஸ்த²ஷடா³நந꞉ ।
விஷாதீ⁴க்ருதவிக்⁴நேஶோ விக³தாநந்த³நந்தி³க꞉ ॥ 77 ॥

மதி²தப்ரமத²வ்யூஹ꞉ ப்ரணதப்ரமதா²தி⁴ப꞉ ।
ப்ராணபி⁴க்ஷாப்ரதோ³(அ)நந்தோ லோகஸாக்ஷீ மஹாஸ்வந꞉ ॥ 78 ॥

மேதா⁴வீ ஶாஶ்வதோ(அ)க்ரூர꞉ க்ரூரகர்மா(அ)பராஜித꞉ ।
அரீ த்³ருஷ்டோ(அ)ப்ரமேயாத்மா ஸுந்த³ர꞉ ஶத்ருதாபந꞉ ॥ 79 ॥

யோக³யோகீ³ஶ்வராதீ⁴ஶோ ப⁴க்தாபீ⁴ஷ்டப்ரபூரக꞉ ।
ஸர்வகாமப்ரதோ³(அ)சிந்த்ய꞉ ஶுபா⁴ங்க³꞉ குலவர்த⁴ந꞉ ॥ 80 ॥

நிர்விகாரோ(அ)நந்தரூபோ நரநாராயணப்ரிய꞉ ।
மந்த்ரயந்த்ரஸ்வரூபாத்மா பரமந்த்ரப்ரபே⁴த³க꞉ ॥ 81 ॥

பூ⁴தவேதாலவித்⁴வம்ஸீ சண்ட³கூஶ்மாண்ட³க²ண்ட³ந꞉ ।
ஶகலீக்ருதமாரீசோ பை⁴ரவக்³ரஹபே⁴த³க꞉ ॥ 82 ॥

சூர்ணீக்ருதமஹாபூ⁴த꞉ கப³லீக்ருதது³ர்க்³ரஹ꞉ ।
ஸுது³ர்க்³ரஹோ ஜம்ப⁴பே⁴தீ³ ஸூசீமுக²நிஷூத³ந꞉ ॥ 83 ॥

வ்ருகோத³ரப³லோத்³த⁴ர்தா புரந்த³ரப³லாநுக³꞉ ।
அப்ரமேயப³ல꞉ ஸ்வாமீ ப⁴க்தப்ரீதிவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 84 ॥

மஹாபூ⁴தேஶ்வர꞉ ஶூரோ நித்ய꞉ ஶாரத³விக்³ரஹ꞉ ।
த⁴ர்மாத்⁴யக்ஷோ வித⁴ர்மக்⁴ந꞉ ஸுத⁴ர்மஸ்தா²பக꞉ ஶிவ꞉ ॥ 85 ॥

விதூ⁴மஜ்வலநோ பா⁴நுர்பா⁴நுமாந் பா⁴ஸ்வதாம் பதி꞉ ।
ஜக³ந்மோஹநபாடீர꞉ ஸர்வோபத்³ரவஶோத⁴க꞉ ॥ 86 ॥

குலிஶாப⁴ரணோ ஜ்வாலாவ்ருத꞉ ஸௌபா⁴க்³யவர்த⁴ந꞉ ।
க்³ரஹப்ரத்⁴வம்ஸக꞉ ஸ்வாத்மரக்ஷகோ தா⁴ரணாத்மக꞉ ॥ 87 ॥

ஸந்தாபநோ வஜ்ரஸார꞉ ஸுமேதா⁴(அ)ம்ருதஸாக³ர꞉ ।
ஸந்தாநபஞ்ஜரோ பா³ணதாடங்கோ வஜ்ரமாலிக꞉ ॥ 88 ॥

மேக²லாக்³நிஶிகோ² வஜ்ரபஞ்ஜர꞉ ஸஸுராங்குஶ꞉ ।
ஸர்வரோக³ப்ரஶமநோ கா³ந்த⁴ர்வவிஶிகா²க்ருதி꞉ ॥ 89 ॥

ப்ரமோஹமண்ட³லோ பூ⁴தக்³ரஹஶ்ருங்க²லகர்மக்ருத் ।
கலாவ்ருதோ மஹாஶங்குதா³ரண꞉ ஶல்யசந்த்³ரிக꞉ ॥ 90 ॥

சேதநோத்தாரக꞉ ஶல்யக்ஷுத்³ரோந்மூலநதத்பர꞉ ।
ப³ந்த⁴நாவரண꞉ ஶல்யக்ருந்தநோ வஜ்ரகீலக꞉ ॥ 91 ॥

ப்ரதீகப³ந்த⁴நோ ஜ்வாலாமண்ட³ல꞉ ஶஸ்த்ரதா³ரக꞉ ।
இந்த்³ராக்ஷிமாலிக꞉ க்ருத்யாத³ண்ட³ஶ்சித்தப்ரபே⁴த³க꞉ ॥ 92 ॥

க்³ரஹவாகு³ரிக꞉ ஸர்வப³ந்த⁴நோ வஜ்ரபே⁴த³க꞉ ।
லகு⁴ஸந்தாநஸங்கல்போ ப³த்³த⁴க்³ரஹவிமோசந꞉ ॥ 93 ॥

மௌளிகாஞ்சநஸந்தா⁴தா விபக்ஷமதபே⁴த³க꞉ ।
தி³க்³ப³ந்த⁴நகர꞉ ஸூசீமுகா²க்³நிஶ்சித்தப³ந்த⁴க꞉ ॥ 94 ॥

சோராக்³நிமண்ட³லாகார꞉ பரகங்காலமர்த³ந꞉ ।
தாந்த்ரிக꞉ ஶத்ருவம்ஶக்⁴நோ நாநாநிக³ளமோசக꞉ ॥ 95 ॥

ஸமஸ்தலோகஸாரங்க³꞉ ஸுமஹாவிஷதூ³ஷண꞉ ।
ஸுமஹாமேருகோத³ண்ட³꞉ ஸர்வவஶ்யகரேஶ்வர꞉ ॥ 96 ॥

நிகி²லாகர்ஷணபடு꞉ ஸர்வஸம்மோஹகர்மக்ருத் ।
ஸம்ஸ்தம்ப⁴நகர꞉ ஸர்வபூ⁴தோச்சாடநதத்பர꞉ ॥ 97 ॥

யக்ஷரக்ஷோக³ணத்⁴வம்ஸீ மஹாக்ருத்யாப்ரதா³ஹக꞉ ।
அஹிதாமயகாரீ ச த்³விஷந்மாரணகாரக꞉ ॥ 98 ॥

ஏகாயநக³தாமித்ரவித்³வேஷணபராயண꞉ ।
ஸர்வார்த²ஸித்³தி⁴தோ³ தா³தா விதா⁴தா விஶ்வபாலக꞉ ॥ 99 ॥

விரூபாக்ஷோ மஹாவக்ஷா꞉ வரிஷ்டோ² மாத⁴வப்ரிய꞉ ।
அமித்ரகர்ஶந꞉ ஶாந்த꞉ ப்ரஶாந்த꞉ ப்ரணதார்திஹா ॥ 100 ॥

ரமணீயோ ரணோத்ஸாஹோ ரக்தாக்ஷோ ரணபண்டி³த꞉ ।
ரணாந்தக்ருத்³ரதா²காரோ ரதா²ங்கோ³ ரவிபூஜித꞉ ॥ 101 ॥

வீரஹா விவிதா⁴கார꞉ வருணாராதி⁴தோ வஶீ ।
ஸர்வஶத்ருவதா⁴காங்க்ஷீ ஶக்திமாந் ப⁴க்தமாநத³꞉ ॥ 102 ॥

ஸர்வலோகத⁴ர꞉ புண்ய꞉ புருஷ꞉ புருஷோத்தம꞉ ।
புராண꞉ புண்ட³ரீகாக்ஷ꞉ பரமர்மப்ரபே⁴த³க꞉ ॥ 103 ॥

வீராஸநக³தோ வர்மீ ஸர்வாதா⁴ரோ நிரங்குஶ꞉ ।
ஜக³த்³ரக்ஷோ ஜக³ந்மூர்தி꞉ ஜக³தா³நந்த³வர்த⁴ந꞉ ॥ 104 ॥

ஶாரத³꞉ ஶகடாராதி꞉ ஶங்கர꞉ ஶகடாக்ருதி꞉ ।
விரக்தோ ரக்தவர்ணாட்⁴யோ ராமஸாயகரூபப்⁴ருத் ॥ 105 ॥

மஹாவராஹத³ம்ஷ்ட்ராத்மா ந்ருஸிம்ஹநக²ராத்மக꞉ ।
ஸமத்³ருங்மோக்ஷதோ³ வந்த்³யோ விஹாரீ வீதகல்மஷ꞉ ॥ 106 ॥

க³ம்பீ⁴ரோ க³ர்ப⁴கோ³ கோ³ப்தா க³ப⁴ஸ்தீ கு³ஹ்யகோ கு³ரு꞉ ।
ஶ்ரீத⁴ர꞉ ஶ்ரீரத꞉ ஶ்ராந்த꞉ ஶத்ருக்⁴ந꞉ ஶத்ருகோ³சர꞉ ॥ 107 ॥

புராணோ விததோ வீர꞉ பவித்ரஶ்சரணாஹ்வய꞉ ।
மஹாதீ⁴ரோ மஹாவீர்யோ மஹாப³லபராக்ரம꞉ ॥ 108 ॥

ஸுவிக்³ரஹோ விக்³ரஹக்⁴ந꞉ ஸுமாநீ மாநதா³யக꞉ ।
மாயீ மாயாபஹோ மந்த்ரீ மாந்யோ மாநவிவர்த⁴ந꞉ ॥ 109 ॥

ஶத்ருஸம்ஹாரக꞉ ஶூர꞉ ஶுக்ராரி꞉ ஶங்கரார்சித꞉ ।
ஸர்வாதா⁴ர꞉ பரம் ஜ்யோதி꞉ ப்ராண꞉ ப்ராணப்⁴ருத³ச்யுத꞉ ॥ 110 ॥

சந்த்³ரதா⁴மா(அ)ப்ரதித்³வந்த்³வ꞉ பரமாத்மா ஸுது³ர்க³ம꞉ ।
விஶுத்³தா⁴த்மா மஹாதேஜா꞉ புண்யஶ்லோக꞉ புராணவித் ॥ 111 ॥

ஸமஸ்தஜக³தா³தா⁴ரோ விஜேதா விக்ரம꞉ க்ரம꞉ ।
ஆதி³தே³வோ த்⁴ருவோ(அ)த்³ருஶ்ய꞉ ஸாத்விக꞉ ப்ரீதிவர்த⁴ந꞉ ॥ 112 ॥

ஸர்வலோகாஶ்ரய꞉ ஸேவ்ய꞉ ஸர்வாத்மா வம்ஶவர்த⁴ந꞉ ।
து³ராத⁴ர்ஷ꞉ ப்ரகாஶாத்மா ஸர்வத்³ருக் ஸர்வவித்ஸம꞉ ॥ 113 ॥

ஸத்³க³தி꞉ ஸத்வஸம்பந்நோ நித்ய꞉ ஸங்கல்பகல்பக꞉ ।
வர்ணீ வாசஸ்பதிர்வாக்³மீ மஹாஶக்தி꞉ கலாநிதி⁴꞉ ॥ 114 ॥

அந்தரிக்ஷக³தி꞉ கல்ய꞉ கலிகாலுஷ்யமோசந꞉ ।
ஸத்யத⁴ர்ம꞉ ப்ரஸந்நாத்மா ப்ரக்ருஷ்டோ வ்யோமவாஹந꞉ ॥ 115 ॥

ஶிததா⁴ர꞉ ஶிகீ² ரௌத்³ரோ ப⁴த்³ரோ ருத்³ரஸுபூஜித꞉ ।
த³ரீமுகா²ரிர்ஜம்ப⁴க்⁴நோ வீரஹா வாஸவப்ரிய꞉ ॥ 116 ॥

து³ஸ்தர꞉ ஸுது³ராரோஹோ து³ர்ஜ்ஞேயோ து³ஷ்டநிக்³ரஹ꞉ ।
பூ⁴தாவாஸோ பூ⁴தஹந்தா பூ⁴தேஶோ பூ⁴தபா⁴வந꞉ ॥ 117 ॥

பா⁴வஜ்ஞோ ப⁴வரோக³க்⁴நோ மநோவேகீ³ மஹாபு⁴ஜ꞉ ।
ஸர்வதே³வமய꞉ காந்த꞉ ஸ்ம்ருதிமாந் ஸர்வபாவந꞉ ॥ 118 ॥

நீதிமாந் ஸர்வஜித் ஸௌம்யோ மஹர்ஷிரபராஜித꞉ ।
ருத்³ராம்ப³ரீஷவரதோ³ ஜிதமாய꞉ புராதந꞉ ॥ 119 ॥

அத்⁴யாத்மநிலயோ போ⁴க்தா ஸம்பூர்ண꞉ ஸர்வகாமத³꞉ ।
ஸத்யோ(அ)க்ஷரோ க³பீ⁴ராத்மா விஶ்வப⁴ர்தா மரீசிமாந் ॥ 120 ॥

நிரஞ்ஜநோ ஜிதப்ராம்ஶு꞉ அக்³நிக³ர்போ⁴(அ)க்³நிகோ³சர꞉ ।
ஸர்வஜித்ஸம்ப⁴வோ விஷ்ணு꞉ பூஜ்யோ மந்த்ரவித³க்³ரிய꞉ ॥ 121 ॥

ஶதாவர்த꞉ கலாநாத²꞉ கால꞉ காலமயோ ஹரி꞉ ।
அரூபோ ரூபஸம்பந்நோ விஶ்வரூபோ விரூபக்ருத் ॥ 122 ॥

ஸ்வாம்யாத்மா ஸமரஶ்லாகீ⁴ ஸுவ்ரதோ விஜயாந்வித꞉ ।
சண்ட³க்⁴நஶ்சண்ட³கிரண꞉ சதுரஶ்சாரணப்ரிய꞉ ॥ 123 ॥

புண்யகீர்தி꞉ பராமர்ஷீ ந்ருஸிம்ஹோ நாபி⁴மத்⁴யக³꞉ ।
யஜ்ஞாத்மா யஜ்ஞஸங்கல்போ யஜ்ஞகேதுர்மஹேஶ்வர꞉ ॥ 124 ॥

ஜிதாரிர்யஜ்ஞநிலய꞉ ஶரண்ய꞉ ஶகடாக்ருதி꞉ ।
உத்தமோ(அ)நுத்தமோ(அ)நங்க³꞉ ஸாங்க³꞉ ஸர்வாங்க³ஶோப⁴ந꞉ ॥ 125 ॥

காலாக்³நி꞉ காலநேமிக்⁴ந꞉ காமீ காருண்யஸாக³ர꞉ ।
ரமாநந்த³கரோ ராமோ ரஜநீஶாந்தரஸ்தி²த꞉ ॥ 126 ॥

ஸம்வர்த꞉ ஸமராந்வேஷீ த்³விஷத்ப்ராணபரிக்³ரஹ꞉ ।
மஹாபி⁴மாநீ ஸந்தா⁴தா ஸர்வாதீ⁴ஶோ மஹாகு³ரு꞉ ॥ 127 ॥

ஸித்³த⁴꞉ ஸர்வஜக³த்³யோநி꞉ ஸித்³தா⁴ர்த²꞉ ஸர்வஸித்³தி⁴த³꞉ ।
சதுர்வேத³மய꞉ ஶாஸ்தா ஸர்வஶாஸ்த்ரவிஶாரத³꞉ ॥ 128 ॥

திரஸ்க்ருதார்கதேஜஸ்கோ பா⁴ஸ்கராராதி⁴த꞉ ஶுப⁴꞉ ।
வ்யாபீ விஶ்வம்ப⁴ரோ வ்யக்³ர꞉ ஸ்வயஞ்ஜ்யோதிரநந்தக்ருத் ॥ 129 ॥

ஜயஶீலோ ஜயாகாங்க்ஷீ ஜாதவேதோ³ ஜயப்ரத³꞉ ।
கவி꞉ கல்யாணத³꞉ காம்யோ மோக்ஷதோ³ மோஹநாக்ருதி꞉ ॥ 130 ॥

குங்குமாருணஸர்வாங்க³꞉ கமலாக்ஷ꞉ கவீஶ்வர꞉ ।
ஸுவிக்ரமோ நிஷ்களங்கோ விஷ்வக்ஸேநோ விஹாரக்ருத் ॥ 131 ॥

கத³ம்பா³ஸுரவித்⁴வம்ஸீ கேதநக்³ரஹதா³ஹக꞉ ।
ஜுகு³ப்ஸக்⁴நஸ்தீக்ஷ்ணதா⁴ரோ வைகுண்ட²பு⁴ஜவாஸக்ருத் ॥ 132 ॥

ஸாரஜ்ஞ꞉ கருணாமூர்தி꞉ வைஷ்ணவோ விஷ்ணுப⁴க்தித³꞉ ।
ஸுக்ருதஜ்ஞோ மஹோதா³ரோ து³ஷ்க்ருதக்⁴ந꞉ ஸுவிக்³ரஹ꞉ ॥ 133 ॥

ஸர்வாபீ⁴ஷ்டப்ரதோ³(அ)நந்தோ நித்யாநந்த³கு³ணாகர꞉ ।
சக்ரீ குந்தத⁴ர꞉ க²ட்³கீ³ பரஶ்வத²த⁴ரோ(அ)க்³நிப்⁴ருத் ॥ 134 ॥

த்⁴ருதாங்குஶோ த³ண்ட³த⁴ர꞉ ஶக்திஹஸ்த꞉ ஸுஶங்க²ப்⁴ருத் ।
த⁴ந்வீ த்⁴ருதமஹாபாஶோ ஹலீ முஸலபூ⁴ஷண꞉ ॥ 135 ॥

க³தா³யுத⁴த⁴ரோ வஜ்ரீ மஹாஶூலலஸத்³பு⁴ஜ꞉ ।
ஸமஸ்தாயுத⁴ஸம்பூர்ண꞉ ஸுத³ர்ஶநமஹாப்ரபு⁴꞉ ॥ 136 ॥

ஓம் ஸுத³ர்ஶநமஹாப்ரப⁴வ ஓம் நம꞉ ॥

இதி ஸௌத³ர்ஶநம் தி³வ்யம் கு³ஹ்யம் நாமஸஹஸ்ரகம் ।
ஸர்வஸித்³தி⁴கரம் ஸர்வயந்த்ரமந்த்ராத்மகம் பரம் ॥ 137 ॥

ஏதந்நாமஸஹஸ்ரம் து நியமாத்³ய꞉ படே²த்ஸுதீ⁴꞉ ।
ஶ்ருணோதி வா ஶ்ராவயதி தஸ்ய ஸித்³தி⁴꞉ கரஸ்தி²தா ॥ 138 ॥

தை³த்யாநாம் தே³வஶத்ரூணாம் து³ர்ஜயாநாம் மஹௌஜஸாம் ।
விநாஶார்த²மித³ம் தே³வி ஹரேராஸாதி³தம் மயா ॥ 139 ॥

ஶத்ருஸம்ஹாரகமித³ம் ஸர்வதா³ ஜயவர்த⁴நம் ।
ஜலஶைலமஹாரண்யது³ர்க³மேஷு மஹாபதி³ ॥ 140 ॥

ப⁴யங்கரேஷு சாபத்ஸு ஸம்ப்ராப்தேஷு மஹத்ஸு ச ।
ய꞉ ஸக்ருத் பட²நம் குர்யாத் தஸ்ய நைவ ப⁴வேத்³ப⁴யம் ॥ 141 ॥

ப்³ரஹ்மக்⁴நஶ்ச பஶுக்⁴நஶ்ச மாதாபித்ருவிநிந்த³க꞉ ।
தே³வாநாம் தூ³ஷகஶ்சாபி கு³ருதல்பக³தோ(அ)பி வா ॥ 142 ॥

ஜப்த்வா ஸக்ருதி³மம் ஸ்தோத்ரம் முச்யதே ஸர்வகில்பி³ஷை꞉ ।
திஷ்ட²ந் க³ச்ச²ந் ஸ்வபந் பு⁴ஞ்ஜந் ஜாக்³ரந்நபி ஹஸந்நபி ॥ 143 ॥

[* ஸுத³ர்ஶந ந்ருஸிம்ஹேதி யோ வதே³த்து ஸக்ருந்நர꞉ ।
ஸ வை ந லிப்யதே பாபை꞉ பு⁴க்திம் முக்திம் ச விந்த³தி । *]

ஆத⁴யோ வ்யாத⁴ய꞉ ஸர்வே ரோகா³ ரோகா³தி⁴தே³வதா꞉ ।
ஶீக்⁴ரம் நஶ்யந்தி தே ஸர்வே பட²நாத³ஸ்ய வை ந்ருணாம் ॥ 144 ॥

ப³ஹுநாத்ர கிமுக்தேந ஜப்த்வேத³ம் மந்த்ரபுஷ்களம் ।
யத்ர மர்த்யஶ்சரேத்தத்ர ரக்ஷதி ஶ்ரீஸுத³ர்ஶந꞉ ॥ 145 ॥

இதி ஶ்ரீவிஹகே³ஶ்வர உத்தரக²ண்டே³ உமாமஹேஶ்வரஸம்வாதே³ மந்த்ரவிதா⁴நே ஶ்ரீ ஸுத³ர்ஶந ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥

sudarshana,sudarshana mantra lyrics in tamil,sri sudarshana sahasranama stotram,shri sudarshana sahasranama stotram,sudarshana sahasranama stotram lyrics,sri sudarshana sahasranama stotram & gadyam,sri vishnu sahasranama – in tamil,sudarshana maha mantra,shodasayudha stotram lyrics in tamil,sudarshana ashtakam,sudarshana mantra,sudarshana chakra,sri lakshmi narasimha sahasranama stotram,lakshmi narasimha sahasranama stotram,sudarshana mantram

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *