Sri Tulasi Kavacham in tamil

Sri Tulasi Kavacham in tamil

Sri Tulasi Kavacham in tamil

images 29 3

அஸ்ய ஶ்ரீதுலஸீகவசஸ்தோத்ரமந்த்ரஸ்ய ஶ்ரீமஹாதே³வ ருஷி꞉, அனுஷ்டுப்ச²ந்த³꞉ ஶ்ரீதுலஸீதே³வதா, மம ஈப்ஸிதகாமனா ஸித்³த்⁴யர்தே² ஜபே விநியோக³꞉ ।

துலஸீ ஶ்ரீமஹாதே³வி நம꞉ பங்கஜதா⁴ரிணி ।
ஶிரோ மே துலஸீ பாது பா²லம் பாது யஶஸ்வினீ ॥ 1 ॥

த்³ருஶௌ மே பத்³மநயனா ஶ்ரீஸகீ² ஶ்ரவணே மம ।
க்⁴ராணம் பாது ஸுக³ந்தா⁴ மே முக²ம் ச ஸுமுகீ² மம ॥ 2 ॥

ஜிஹ்வாம் மே பாது ஶுப⁴தா³ கண்ட²ம் வித்³யாமயீ மம ।
ஸ்கந்தௌ⁴ கல்ஹாரிணீ பாது ஹ்ருத³யம் விஷ்ணுவல்லபா⁴ ॥ 3 ॥

புண்யதா³ மே பாது மத்⁴யம் நாபி⁴ம் ஸௌபா⁴க்³யதா³யினீ ।
கடிம் குண்ட³லினீ பாது ஊரூ நாரத³வந்தி³தா ॥ 4 ॥

ஜனனீ ஜானுனீ பாது ஜங்கே⁴ ஸகலவந்தி³தா ।
நாராயணப்ரியா பாதௌ³ ஸர்வாங்க³ம் ஸர்வரக்ஷிணீ ॥ 5 ॥

ஸங்கடே விஷமே து³ர்கே³ ப⁴யே வாதே³ மஹாஹவே ।
நித்யம் ஹி ஸந்த்⁴யயோ꞉ பாது துலஸீ ஸர்வத꞉ ஸதா³ ॥ 6 ॥

இதீத³ம் பரமம் கு³ஹ்யம் துலஸ்யா꞉ கவசாம்ருதம் ।
மர்த்யாநாமம்ருதார்தா²ய பீ⁴தாநாமப⁴யாய ச ॥ 7 ॥

மோக்ஷாய ச முமுக்ஷூணாம் த்⁴யாயினாம் த்⁴யானயோக³க்ருத் ।
வஶாய வஶ்யகாமானாம் வித்³யாயை வேத³வாதி³னாம் ॥ 8 ॥

த்³ரவிணாய த³ரித்³ராணாம் பாபினாம் பாபஶாந்தயே ।
அன்னாய க்ஷுதி⁴தானாம் ச ஸ்வர்கா³ய ஸ்வர்க³மிச்ச²தாம் ॥ 9 ॥

பஶவ்யம் பஶுகாமானாம் புத்ரத³ம் புத்ரகாங்க்ஷிணாம் ।
ராஜ்யாய ப்⁴ரஷ்டராஜ்யாநாமஶாந்தானாம் ச ஶாந்தயே ॥ 10 ॥

ப⁴க்த்யர்த²ம் விஷ்ணுப⁴க்தானாம் விஷ்ணௌ ஸர்வாந்தராத்மனி ।
ஜாப்யம் த்ரிவர்க³ஸித்³த்⁴யர்த²ம் க்³ருஹஸ்தே²ன விஶேஷத꞉ ॥ 11 ॥

உத்³யந்தம் சண்ட³கிரணமுபஸ்தா²ய க்ருதாஞ்ஜலி꞉ ।
துலஸீ கானனே திஷ்டா²ன்னாஸீனோ வா ஜபேதி³த³ம் ॥ 12 ॥

ஸர்வான்காமானவாப்னோதி ததை²வ மம ஸந்நிதி⁴ம் ।
மம ப்ரியகரம் நித்யம் ஹரிப⁴க்திவிவர்த⁴னம் ॥ 13 ॥

யா ஸ்யான்ம்ருதப்ரஜாநாரீ தஸ்யா அங்க³ம் ப்ரமார்ஜயேத் ।
ஸா புத்ரம் லப⁴தே தீ³ர்க⁴ஜீவினம் சாப்யரோகி³ணம் ॥ 14 ॥

வந்த்⁴யாயா மார்ஜயேத³ங்க³ம் குஶைர்மந்த்ரேண ஸாத⁴க꞉ ।
ஸா(அ)பி ஸம்வத்ஸராதே³வ க³ர்ப⁴ம் த⁴த்தே மனோஹரம் ॥ 15 ॥

அஶ்வத்தே² ராஜவஶ்யார்தீ² ஜபேத³க்³னே꞉ ஸுரூபபா⁴க் ।
பலாஶமூலே வித்³யார்தீ² தேஜோ(அ)ர்த்²யபி⁴முகோ² ரவே꞉ ॥ 16 ॥

கன்யார்தீ² சண்டி³காகே³ஹே ஶத்ருஹத்யை க்³ருஹே மம ।
ஶ்ரீகாமோ விஷ்ணுகே³ஹே ச உத்³யானே ஸ்த்ரீவஶா ப⁴வேத் ॥ 17 ॥

கிமத்ர ப³ஹுனோக்தேன ஶ்ருணு ஸைன்யேஶ தத்த்வத꞉ ।
யம் யம் காமமபி⁴த்⁴யாயேத்தம் தம் ப்ராப்னோத்யஸம்ஶயம் ॥ 18 ॥

மம கே³ஹக³தஸ்த்வம் து தாரகஸ்ய வதே⁴ச்ச²யா ।
ஜபன் ஸ்தோத்ரம் ச கவசம் துலஸீக³தமானஸ꞉ ॥ 19 ॥

மண்ட³லாத்தாரகம் ஹந்தா ப⁴விஷ்யஸி ந ஸம்ஶய꞉ ॥ 20 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே துலஸீமஹாத்ம்யே துலஸீகவசம் ஸம்பூர்ணம் ।

tulasi kavacham,tulasi kavacham in telugu,tulasi stotram,tulasi,tulasi kavacham stotram,tulasi kavacham song,#tulasi kalyanam in tamil,thulasi ashtothram in tamil,tulsi kavacham,tulasi stotram in telugu,tulasi stotram in sanskrit,#tulasi kalyanam pooja in tamil,#tulasi devi story in tamil,tamil devotional songs,tulasi devi songs in telugu,tulasi devi mantra in telugu,navaratri songs in tamil,lakshmi songs in tamil,mahalaxmi 108 potri in tamil

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *