Yamuna Ashtakam lyrics in kannada

Yamuna Ashtakam lyrics in kannada

Yamuna Ashtakam lyrics in kannada ಮುರಾರಿಕಾಯಕಾಲಿಮಾಲಲಾಮವಾರಿಧಾರಿಣೀತೃಣೀಕೃತತ್ರಿವಿಷ್ಟಪಾ ತ್ರಿಲೋಕಶೋಕಹಾರಿಣೀ |ಮನೋನುಕೂಲಕೂಲಕುಂಜಪುಂಜಧೂತದುರ್ಮದಾಧುನೋತು ನೋ ಮನೋಮಲಂ ಕಲಿಂದನಂದಿನೀ ಸದಾ || ೧ ||…
Sri Godavari Stotram in kannada

Sri Godavari Stotram in kannada

Sri Godavari Stotram in kannada వాసుదేవమహేశాత్మ-కృష్ణవేణీధునీస్వసా |స్వసారాద్యా జనోద్ధర్త్రీ పుత్రీ సహ్యస్య గౌతమీ || ౧ || సురర్షివంద్యా…