Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi

Brahma Kruta Sri Varaha Stuti lyrics in hindi जय देव महापोत्रिन् जय भूमिधराच्युत ।हिरण्याक्षमहारक्षोविदारणविचक्षण ॥…
Varaha Puranam lyrics in hindi

Varaha Puranam lyrics in hindi

Varaha Puranam lyrics in hindi रैभ्य उवाच ।गदाधरं विबुधजनैरभिष्टुतंधृतक्षमं क्षुधित जनार्तिनाशनम् ।शिवं विशालाऽसुरसैन्यमर्दनंनमाम्यहं हतसकलाऽशुभं स्मृतौ…
Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi

Varaha Purana in hindi देवा ऊचुः ।नमोऽस्तु शशिसङ्काश नमस्ते जगतः पते ।नमोऽस्तु देवरूपाय स्वर्गमार्गप्रदर्शक ।कर्ममार्गस्वरूपाय…