Sri Hari Stuti lyrics in hindi

Sri Hari Stuti lyrics in hindi

Sri Hari Stuti lyrics in hindi स्तोष्ये भक्त्या विष्णुमनादिं जगदादिंयस्मिन्नेतत्संसृतिचक्रं भ्रमतीत्थम् ।यस्मिन् दृष्टे नश्यति तत्संसृतिचक्रंतं…
Sri Hari Nama Ashtakam in hindi

Sri Hari Nama Ashtakam in hindi

Sri Hari Nama Ashtakam in hindi श्रीकेशवाच्युत मुकुन्द रथाङ्गपाणेगोविन्द माधव जनार्दन दानवारे ।नारायणामरपते त्रिजगन्निवासजिह्वे जपेति…
Apamarjana Stotram lyrics in Hindi

Apamarjana Stotram lyrics in Hindi

Apamarjana Stotram lyrics in Hindi श्रीदाल्भ्य उवाच ।भगवन्प्राणिनः सर्वे विषरोगाद्युपद्रवैः ।दुष्टग्रहाभिघातैश्च सर्वकालमुपद्रुताः ॥ १ ॥…
Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा--दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् ।सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवत्साक्षिणःप्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः…
Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi विष्णुं विशालारुणपद्मनेत्रंविभान्तमीशाम्बुजयोनिपूजितम् ।सनातनं सन्मतिशोधितं परंपुमांसमाद्यं सततं प्रपद्ये ॥ १…
Sri Vishnu Ashtakam lyrics in tamil

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in tamil

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in tamil விஷ்ணும் விஶாலாருணபத்³மநேத்ரம்விபா⁴ந்தமீஶாம்பு³ஜயோநிபூஜிதம் ।ஸநாதநம் ஸந்மதிஶோதி⁴தம் பரம்புமாம்ஸமாத்³யம் ஸததம் ப்ரபத்³யே ॥ 1…