Triveni Stotram in tamil

Triveni Stotram in tamil

Triveni Stotram in tamil

images 6 2

முக்தாமயாளங்க்ருதமுத்³ரவேணீ
ப⁴க்தாப⁴யத்ராணஸுப³த்³த⁴வேணீ ।
மத்தாலிகு³ஞ்ஜந்மகரந்த³வேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 1 ॥

லோகத்ரயைஶ்வர்யநிதா³நவேணீ
தாபத்ரயோச்சாடநப³த்³த⁴வேணீ ।
த⁴ர்மார்த²காமாகலநைகவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 2 ॥

முக்தாங்க³நாமோஹநஸித்³த⁴வேணீ
ப⁴க்தாந்தராநந்த³ஸுபோ³த⁴வேணீ ।
வ்ருத்த்யந்தரோத்³வேக³விவேகவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 3 ॥

து³க்³தோ⁴த³தி⁴ஸ்பூ²ர்ஜஸுப⁴த்³ரவேணீ
நீலாப்⁴ரஶோபா⁴லலிதா ச வேணீ ।
ஸ்வர்ணப்ரபா⁴பா⁴ஸுரமத்⁴யவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 4 ॥

விஶ்வேஶ்வரோத்துங்க³கபர்தி³வேணீ
விரிஞ்சிவிஷ்ணுப்ரணதைகவேணீ ।
த்ரயீபுராணா ஸுரஸார்த⁴வேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 5 ॥

மாங்க³ல்யஸம்பத்திஸம்ருத்³த⁴வேணீ
மாத்ராந்தரந்யஸ்தநிதா³நவேணீ ।
பரம்பராபாதகஹாரிவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 6 ॥

நிமஜ்ஜது³ந்மஜ்ஜமநுஷ்யவேணீ
த்ரயோத³யோபா⁴க்³யவிவேகவேணீ ।
விமுக்தஜந்மாவிப⁴வைகவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 7 ॥

ஸௌந்த³ர்யவேணீ ஸுரஸார்த⁴வேணீ
மாது⁴ர்யவேணீ மஹநீயவேணீ ।
ரத்நைகவேணீ ரமணீயவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 8 ॥

ஸாரஸ்வதாகாரவிகா⁴தவேணீ
காளிந்த³கந்யாமயலக்ஷ்யவேணீ ।
பா⁴கீ³ரதீ²ரூபமஹேஶவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 9 ॥

ஶ்ரீமத்³ப⁴வாநீப⁴வநைகவேணீ
லக்ஷ்மீஸரஸ்வத்யபி⁴மாநவேணீ ।
மாதா த்ரிவேணீ த்ரயீரத்நவேணீ
ஶ்ரீமத்ப்ரயாகே³ ஜயதி த்ரிவேணீ ॥ 10 ॥

த்ரிவேணீத³ஶகம் ஸ்தோத்ரம் ப்ராதர்நித்யம் படே²ந்நர꞉ ।
தஸ்ய வேணீ ப்ரஸந்நா ஸ்யாத்³விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ॥ 11 ॥

இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யவிரசிதம் த்ரிவேணீஸ்தோத்ரம் ।

triveni stotram in telugu,triveni stotram in sanskrit,triveni stotram new,triveni stotram song,triveni stotram,tamil songs,triveni,tamil,navratri song in tamil,vol. 9 triveni stotram,psalm in tamil,triveni stotram latest,sivan songs in tamil,daridraya dahana stotram,psalm 91 in tamil,ganga mata stotram,tamil devotional,kanakadhara stotram lyrics in sanskrit,saraswati devi stotram,spiritual songs in english,tamil bakthi padalgal

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *