Sri Vishnu Panjara Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Panjara Stotram lyrics in tamil

Sri Vishnu Panjara Stotram lyrics in tamil

images 2023 12 22T131350.065 2

ஓம் அஸ்ய ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்ஜரஸ்தோத்ர மஹாமந்த்ரஸ்ய நாரத³ ருஷி꞉ । அநுஷ்டுப் ச²ந்த³꞉ । ஶ்ரீவிஷ்ணு꞉ பரமாத்மா தே³வதா । அஹம் பீ³ஜம் । ஸோஹம் ஶக்தி꞉ । ஓம் ஹ்ரீம் கீலகம் । மம ஸர்வதே³ஹரக்ஷணார்த²ம் ஜபே விநியோக³꞉ ।

நாரத³ ருஷயே நம꞉ முகே² । ஶ்ரீவிஷ்ணுபரமாத்மதே³வதாயை நம꞉ ஹ்ருத³யே । அஹம் பீ³ஜம் கு³ஹ்யே । ஸோஹம் ஶக்தி꞉ பாத³யோ꞉ । ஓம் ஹ்ரீம் கீலகம் பாதா³க்³ரே । ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் ஹ்ரூம் ஹ்ரைம் ஹ்ரௌம் ஹ்ர꞉ இதி மந்த்ர꞉ ।

ஓம் ஹ்ராம் அங்கு³ஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் தர்ஜநீப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரூம் மத்⁴யமாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரைம் அநாமிகாப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரௌம் கநிஷ்டி²காப்⁴யாம் நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ர꞉ கரதலகரப்ருஷ்டா²ப்⁴யாம் நம꞉ ।
இதி கரந்யாஸ꞉ ।

ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ருத³யாய நம꞉ ।
ஓம் ஹ்ரீம் ஶிரஸே ஸ்வாஹா ।
ஓம் ஹ்ரூம் ஶிகா²யை வஷட் ।
ஓம் ஹ்ரைம் கவசாய ஹும் ।
ஓம் ஹ்ரௌம் நேத்ரத்ரயாய வௌஷட் ।
ஓம் ஹ்ர꞉ அஸ்த்ராய ப²ட் ।
இதி அங்க³ந்யாஸ꞉ ।

அஹம் பீ³ஜம் ப்ராணாயாமம் மந்த்ரத்ரயேண குர்யாத் ।

த்⁴யாநம் ।
பரம் பரஸ்மாத்ப்ரக்ருதேரநாதி³மேகம் நிவிஷ்டம் ப³ஹுதா⁴ கு³ஹாயாம் ।
ஸர்வாலயம் ஸர்வசராசரஸ்த²ம் நமாமி விஷ்ணும் ஜக³தே³கநாத²ம் ॥ 1 ॥

ஓம் விஷ்ணுபஞ்ஜரகம் தி³வ்யம் ஸர்வது³ஷ்டநிவாரணம் ।
உக்³ரதேஜோ மஹாவீர்யம் ஸர்வஶத்ருநிக்ருந்தநம் ॥ 2 ॥

த்ரிபுரம் த³ஹமாநஸ்ய ஹரஸ்ய ப்³ரஹ்மணோ ஹிதம் ।
தத³ஹம் ஸம்ப்ரவக்ஷ்யாமி ஆத்மரக்ஷாகரம் ந்ருணாம் ॥ 3 ॥

பாதௌ³ ரக்ஷது கோ³விந்தோ³ ஜங்கே⁴ சைவ த்ரிவிக்ரம꞉ ।
ஊரூ மே கேஶவ꞉ பாது கடிம் சைவ ஜநார்த³ந꞉ ॥ 4 ॥

நாபி⁴ம் சைவாச்யுத꞉ பாது கு³ஹ்யம் சைவ து வாமந꞉ ।
உத³ரம் பத்³மநாப⁴ஶ்ச ப்ருஷ்ட²ம் சைவ து மாத⁴வ꞉ ॥ 5 ॥

வாமபார்ஶ்வம் ததா² விஷ்ணுர்த³க்ஷிணம் மது⁴ஸூத³ந꞉ ।
பா³ஹூ வை வாஸுதே³வஶ்ச ஹ்ருதி³ தா³மோத³ரஸ்ததா² ॥ 6 ॥

கண்ட²ம் ரக்ஷது வாராஹ꞉ க்ருஷ்ணஶ்ச முக²மண்ட³லம் ।
மாத⁴வ꞉ கர்ணமூலே து ஹ்ருஷீகேஶஶ்ச நாஸிகே ॥ 7 ॥

நேத்ரே நாராயணோ ரக்ஷேல்லலாடம் க³ருட³த்⁴வஜ꞉ ।
கபோலௌ கேஶவோ ரக்ஷேத்³வைகுண்ட²꞉ ஸர்வதோதி³ஶம் ॥ 8 ॥

ஶ்ரீவத்ஸாங்கஶ்ச ஸர்வேஷாமங்கா³நாம் ரக்ஷகோ ப⁴வேத் ।
பூர்வஸ்யாம் புண்ட³ரீகாக்ஷ ஆக்³நேய்யாம் ஶ்ரீத⁴ரஸ்ததா² ॥ 9 ॥

த³க்ஷிணே நாரஸிம்ஹஶ்ச நைர்ருத்யாம் மாத⁴வோ(அ)வது ।
புருஷோத்தமோ வாருண்யாம் வாயவ்யாம் ச ஜநார்த³ந꞉ ॥ 10 ॥

க³தா³த⁴ரஸ்து கௌபே³ர்யாமீஶாந்யாம் பாது கேஶவ꞉ ।
ஆகாஶே ச க³தா³ பாது பாதாலே ச ஸுத³ர்ஶநம் ॥ 11 ॥

ஸந்நத்³த⁴꞉ ஸர்வகா³த்ரேஷு ப்ரவிஷ்டோ விஷ்ணுபஞ்ஜர꞉ ।
விஷ்ணுபஞ்ஜரவிஷ்டோ(அ)ஹம் விசராமி மஹீதலே ॥ 12 ॥

ராஜத்³வாரே(அ)பதே² கோ⁴ரே ஸங்க்³ராமே ஶத்ருஸங்கடே ।
நதீ³ஷு ச ரணே சைவ சோரவ்யாக்⁴ரப⁴யேஷு ச ॥ 13 ॥

டா³கிநீப்ரேதபூ⁴தேஷு ப⁴யம் தஸ்ய ந ஜாயதே ।
ரக்ஷ ரக்ஷ மஹாதே³வ ரக்ஷ ரக்ஷ ஜநேஶ்வர ॥ 14 ॥

ரக்ஷந்து தே³வதா꞉ ஸர்வா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுமஹேஶ்வரா꞉ ।
ஜலே ரக்ஷது வாராஹ꞉ ஸ்த²லே ரக்ஷது வாமந꞉ ॥ 15 ॥

அடவ்யாம் நாரஸிம்ஹஶ்ச ஸர்வத꞉ பாது கேஶவ꞉ ॥

தி³வா ரக்ஷது மாம் ஸூர்யோ ராத்ரௌ ரக்ஷது சந்த்³ரமா꞉ ॥ 16 ॥

பந்தா²நம் து³ர்க³மம் ரக்ஷேத்ஸர்வமேவ ஜநார்த³ந꞉ ।
ரோக³விக்⁴நஹதஶ்சைவ ப்³ரஹ்மஹா கு³ருதல்பக³꞉ ॥ 17 ॥

ஸ்த்ரீஹந்தா பா³லகா⁴தீ ச ஸுராபோ வ்ருஷலீபதி꞉ ।
முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யோ ய꞉ படே²ந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 18 ॥

அபுத்ரோ லப⁴தே புத்ரம் த⁴நார்தீ² லப⁴தே த⁴நம் ।
வித்³யார்தீ² லப⁴தே வித்³யாம் மோக்ஷார்தீ² லப⁴தே க³திம் ॥ 19 ॥

ஆபதோ³ ஹரதே நித்யம் விஷ்ணுஸ்தோத்ரார்த²ஸம்பதா³ ।
யஸ்த்வித³ம் பட²தே ஸ்தோத்ரம் விஷ்ணுபஞ்ஜரமுத்தமம் ॥ 20 ॥

முச்யதே ஸர்வபாபேப்⁴யோ விஷ்ணுலோகம் ஸ க³ச்ச²தி ।
கோ³ஸஹஸ்ரப²லம் தஸ்ய வாஜபேயஶதஸ்ய ச ॥ 21 ॥

அஶ்வமேத⁴ஸஹஸ்ரஸ்ய ப²லம் ப்ராப்நோதி மாநவ꞉ ।
ஸர்வகாமம் லபே⁴த³ஸ்ய பட²நாந்நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥ 22 ॥

ஜலே விஷ்ணு꞉ ஸ்த²லே விஷ்ணுர்விஷ்ணு꞉ பர்வதமஸ்தகே ।
ஜ்வாலாமாலாகுலே விஷ்ணு꞉ ஸர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜக³த் ॥ 23 ॥

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மாண்ட³புராணே இந்த்³ரநாரத³ஸம்வாதே³ ஶ்ரீவிஷ்ணுபஞ்ஜரஸ்தோத்ரம் ॥

vishnu panjara stotram,vishnu panjar stotram,shri vishnu panjar stotram,lord vishnu panjar stotram,shri vishnu panjara stotram,vishnu panjar stotra,vishnu stotram,#vishnu panjara stotram,vishnu panjara stotram telugu,vishnu panjara stotram with lyrics,vishnu panjara stotram in telugu,stotram,vishnu panjara stotram by vaddiparti padmakar,vishnu,vishnu panjara stotram song,vishnu kavacham,vishnu panjara stotra,vishnu panjara stotram in sanskrit

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *