Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada

Dhati Panchakam in kannada ಪಾದುಕೇ ಯತಿರಾಜಸ್ಯ ಕಥಯನ್ತಿ ಯದಾಖ್ಯಯಾ |ತಸ್ಯ ದಾಶರಥೇಃ ಪಾದೌ ಶಿರಸಾ ಧಾರಯಾಮ್ಯಹಮ್ || ಪಾಷಂಡದ್ರುಮಷಂಡದಾವದಹನಶ್ಚಾರ್ವಾಕಶೈಲಾಶನಿಃಬೌದ್ಧಧ್ವಾನ್ತನಿರಾಸವಾಸರಪತಿರ್ಜೈನೇಭಕಂಠೀರವಃ…
Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu

Dhati Panchakam in telugu పాదుకే యతిరాజస్య కథయన్తి యదాఖ్యయా |తస్య దాశరథేః పాదౌ శిరసా ధారయామ్యహమ్ || పాషండద్రుమషండదావదహనశ్చార్వాకశైలాశనిఃబౌద్ధధ్వాన్తనిరాసవాసరపతిర్జైనేభకంఠీరవః…