Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi

Sri Narayana Ashtakam lyrics in hindi वात्सल्यादभयप्रदानसमयादार्तार्तिनिर्वापणा--दौदार्यादघशोषणादगणितश्रेयः पदप्रापणात् ।सेव्यः श्रीपतिरेक एव जगतामेतेऽभवत्साक्षिणःप्रह्लादश्च विभीषणश्च करिराट् पाञ्चाल्यहल्याध्रुवः…
Sri Narayana Ashtakam lyrics in tamil

Sri Narayana Ashtakam lyrics in tamil

Sri Narayana Ashtakam lyrics in tamil வாத்ஸல்யாத³ப⁴யப்ரதா³நஸமயாதா³ர்தார்திநிர்வாபணா--தௌ³தா³ர்யாத³க⁴ஶோஷணாத³க³ணிதஶ்ரேய꞉ பத³ப்ராபணாத் ।ஸேவ்ய꞉ ஶ்ரீபதிரேக ஏவ ஜக³தாமேதே(அ)ப⁴வத்ஸாக்ஷிண꞉ப்ரஹ்லாத³ஶ்ச விபீ⁴ஷணஶ்ச கரிராட் பாஞ்சால்யஹல்யாத்⁴ருவ꞉…
Sri Narayana Ashtakam lyrics in telugu

Sri Narayana Ashtakam lyrics in telugu

Sri Narayana Ashtakam lyrics in telugu వాత్సల్యాదభయప్రదానసమయాదార్తార్తినిర్వాపణా--దౌదార్యాదఘశోషణాదగణితశ్రేయః పదప్రాపణాత్ |సేవ్యః శ్రీపతిరేక ఏవ జగతామేతేఽభవత్సాక్షిణఃప్రహ్లాదశ్చ విభీషణశ్చ కరిరాట్ పాంచాల్యహల్యాధ్రువః…
Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi

Sri Vishnu Ashtakam lyrics in hindi विष्णुं विशालारुणपद्मनेत्रंविभान्तमीशाम्बुजयोनिपूजितम् ।सनातनं सन्मतिशोधितं परंपुमांसमाद्यं सततं प्रपद्ये ॥ १…