Pitru Tarpanam in hindi

Pitru Tarpanam in hindi

Pitru Tarpanam in hindi पितृ तर्पणम् शुचिः –अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थां गतोऽपि वा ।यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं…
Pitru paksha in kannada

Pitru paksha in kannada

Pitru paksha in kannada ಪಿತೃ ತರ್ಪಣಮ್ ಶುಚಿಃ –ಅಪವಿತ್ರಃ ಪವಿತ್ರೋವಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಂ ಗತೋಽಪಿ ವಾ ।ಯಃ ಸ್ಮರೇತ್ ಪುಣ್ಡರೀಕಾಕ್ಷಂ…
Pitru Tarpanam in telugu

Pitru Tarpanam in telugu

Pitru Tarpanam in telugu ముఖ్యగమనిక: తండ్రి బ్రతికి ఉంటే పితృతర్పణము చేయరాదు. కావలసిన సామాన్లు –* దర్భలు* నల్లనువ్వులు*…