Dhati Panchakam in tamil

Dhati Panchakam in tamil

Dhati Panchakam in tamil

images 41 2

பாது³கே யதிராஜஸ்ய கத²யந்தி யதா³க்²யயா |
தஸ்ய தா³ஶரதே²꞉ பாதௌ³ ஶிரஸா தா⁴ரயாம்யஹம் ||

பாஷண்ட³த்³ருமஷண்ட³தா³வத³ஹனஶ்சார்வாகஶைலாஶனி꞉
பௌ³த்³த⁴த்⁴வாந்தனிராஸவாஸரபதிர்ஜைனேப⁴கண்டீ²ரவ꞉ |
மாயாவாதி³ பு⁴ஜங்க³ப⁴ங்க³க³ருட³ஸ்த்ரைவித்³ய சூடா³மணி꞉
ஶ்ரீரங்கே³ஶஜயத்⁴வஜோ விஜயதே ராமானுஜோ(அ)யம் முனி꞉ || 1 ||

பாஷண்ட³ ஷண்ட³கி³ரிக²ண்ட³னவஜ்ரத³ண்டா³꞉
ப்ரச்ச²ன்னபௌ³த்³த⁴மகராலயமந்த²த³ண்டா³꞉ |
வேதா³ந்தஸாரஸுக²த³ர்ஶனதீ³பத³ண்டா³꞉
ராமானுஜஸ்ய விலஸந்திமுனேஸ்த்ரித³ண்டா³꞉ || 2 ||

சாரித்ரோத்³தா⁴ரத³ண்ட³ம் சதுரனயபதா²லங்க்ரியாகேதுத³ண்ட³ம்
ஸத்³வித்³யாதீ³பத³ண்ட³ம் ஸகலகலிகதா²ஸம்ஹ்ருதே꞉ காலத³ண்ட³ம் |
த்ரய்யந்தாலம்ப³த³ண்ட³ம் த்ரிபு⁴வனவிஜயச்ச²த்ரஸௌவர்ணத³ண்ட³ம்
த⁴த்தேராமானுஜார்ய꞉ ப்ரதிகத²கஶிரோ வஜ்ரத³ண்ட³ம் த்ரித³ண்ட³ம் || 3 ||

த்ரய்யா மாங்க³ள்யஸூத்ரம் த்ரிதா²யுக³பயுக³ ரோஹணாலம்ப³ஸூத்ரம்
ஸத்³வித்³யாதீ³பஸூத்ரம் ஸகு³ணனயவிதா³ம் ஸம்ப³தா³ம்ஹாரஸூத்ரம் |
ப்ரஜ்ஞாஸூத்ரம் பு³தா⁴னாம் ப்ரஶமத⁴னமன꞉ பத்³மினீனாலஸூத்ரம்
ரக்ஷாஸூத்ரம் முனீனாம் ஜயதி யதிபதேர்வக்ஷஸி ப்³ரஹ்மஸூத்ரம் || 4 ||

பாஷண்ட³ஸாக³ரமஹாப³ட³பா³முகா²க்³னி꞉
ஶ்ரீரங்க³ராஜசரணாம்பு³ஜமூலதா³ஸ꞉ |
ஶ்ரீவிஷ்ணுலோகமணி மண்ட³பமார்க³தா³யீ
ராமானுஜோ விஜயதே யதிராஜராஜ꞉ || 5 ||

dhati panchakam in telugu,dhati panchakam,dhati panchakam pdf,santi panchakam,dhathi panchakam 01lecture by dr. k p nandakumar,panchakam,parvathadhi panchakam,intamil,devaraja panchakam,vairagya panchakam,santi panchakam by malola kannan,devaraaja panchakam,tamil,bhakti malika,n. s. ranganathan sri desikaprabandham arutha panchakam,bhakti,matruka panchakam part-02 lecture by dr k.p nanda kumar,panchadhati,bhaktamrutham,mahabharatam,venkatakrishnan

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *