Yati Panchakam in tamil

Yati Panchakam in tamil

Yati Panchakam in tamil

images 46 2

வேதா³ந்தவாக்யேஷு ஸதா³ ரமந்த꞉
பி⁴க்ஷாந்நமாத்ரேண ச துஷ்டிமந்த꞉ ।
விஶோகமந்த꞉கரணே ரமந்த꞉
கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 1 ॥

மூலம் தரோ꞉ கேவலமாஶ்ரயந்த꞉
பாணித்³வயம் போ⁴க்துமமந்த்ரயந்த꞉ ।
ஶ்ரியம் ச கந்தா²மிவ குத்ஸயந்த꞉
கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 2 ॥

தே³ஹாதி³பா⁴வம் பரிமார்ஜயந்த꞉
ஆத்மாநமாத்மந்யவலோகயந்த꞉ ।
நாந்தம் ந மத்⁴யம் ந ப³ஹி꞉ ஸ்மரந்த꞉
கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 3 ॥

ஸ்வாநந்த³பா⁴வே பரிதுஷ்டிமந்த꞉
ஸம்ஶாந்தஸர்வேந்த்³ரியத்³ருஷ்டிமந்த꞉ ।
அஹர்நிஶம் ப்³ரஹ்மணி யே ரமந்த꞉
கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 4 ॥

ப்³ரஹ்மாக்ஷரம் பாவநமுச்சரந்த꞉
பதிம் பஶூநாம் ஹ்ருதி³ பா⁴வயந்த꞉ ।
பி⁴க்ஷாஶநா தி³க்ஷு பரிப்⁴ரமந்த꞉
கௌபீநவந்த꞉ க²லு பா⁴க்³யவந்த꞉ ॥ 5 ॥

கௌபீநபஞ்சரத்நஸ்ய மநநம் யாதி யோ நர꞉ ।
விரக்திம் த⁴ர்மவிஜ்ஞாநம் லப⁴தே நாத்ர ஸம்ஶய꞉ ॥

இதி ஶ்ரீ ஶங்கரப⁴க³வத்பாத³ விரசிதம் யதிபஞ்சகம் ॥

mathru panchakam in tamil,yati panchakam,jagrata panchakam,atma panchakam,panchakam tamil,maya panchakam tamil,maya panchakam,maneesha panchakam,tamil devotional songs,yati panchakam meaning,matru panchakam,mathru panchakam,kaupina panchakam,jagratha panchakam,kasi panchakam,yati panchakam with lyrics,kashi panchakam,maaya panchakam,sopana panchakam,kasi panchakkam,sadhana panchakam,manisha panchakam,maya tamil,koupeena panchakam

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *